Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Selçuklu Devlet Adamlarının Kösedağ Savaşı'ndaki Rolü

1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu'nun Moğollar Tarafından İşgali, Doç. Dr. Abdullah Kaya, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.141-160, 2018