Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Woman in Science

1st International Women's Congress, 14 - 16 Kasım 2016

Does CO2 make us fat A study on Turkish obese children to evaluate carbonic anhydrase levels

5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), 5 - 07 Kasım 2015