General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat Ilmi