Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1995 - 2000 Yüksek Lisans

    Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2000 Yüksek Lisans

    Üreteropelvik obstrüksiyon şüphesi olan olgularda renal sintigrafide farklı diüretik uygulama protokollerinin (F+20, F+0 ve F-15) karşılaştırılması

    Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü