Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum lithium levels are associated with white blood cell counts in bipolar disorder

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, sa.4, ss.1271-1272, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A rare delusional false recognition syndrome: twins in the mirror eyesight

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.25, sa.4, ss.291-293, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Misophonia: a disorder for social world

Ankara Medical Journal, cilt.1, ss.153-154, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAJOR VE MİNOR NÖROKOGNİTİF BOZUKLUKLAR: LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS

Türkiye Klinikleri, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılıkta Anksiyete ve Somatik Belirti Bozuklukları

Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, cilt.9, sa.4, ss.9-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sjögren Sendromu ve Şizofreni komorbiditesi

Ankara Medical Journal, cilt.15, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anksiyete Duyarlılık İndeksinin İntihar Riskini Değerlendirme Üzerine Etkileri

Ankara Medical Journal, cilt.15, sa.3, ss.147-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sjogren s Syndrome and Schizophrenia Comorbidity

Ankara Medical Journal, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bipolar Bozukluğu Olan Bir Hastada Hemikore ve Tardiv Diskinezi Birlikteliği

Ankara Medical Journal, cilt.14, sa.4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Paroxetine Increase Creatine Kinase

JOURNAL OF MOOD DİSORDER, cilt.4, sa.2, ss.91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Kanserli Hastaların Genç Kanserli Hastalara Göre Psikolojik Morbidite ve Komorbidite Açısından Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.34-38, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Psikiyatri, cilt.1, sa.2, ss.121-123, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bipolar Bozuklukların Sınıflandırılmasında Yenilikler ve Sorun Alanları

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.29, ss.1-4, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antipsikotik İlaçların Yan Etkileri

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.12, ss.58-66, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yineleyici intihar girişimleri

Kriz Dergisi, cilt.12, ss.53-62, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Late onset psychosis or dementia

10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 25 - 29 Nisan 2018

Use of long-acting atypical antipsychotic in the elderly: a case report

10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2018, cilt.28, ss.122-123

Treatment-resistant depression associated with sacred journey

10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2018

Olanzapine induced hyponatremia, a case report

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017

Clozapine intoxication: A complicated case

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017

A rare presentation of delusional parasitosis

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017

A case of intention tremor induced by aripiprazole treatment

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017

Search for unusual treatment in insomnia

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 26 - 30 Nisan 2017

Obeziteye çok yönlü yaklaşım Obezitede Psikodinamik Faktörler

Ankara Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi KLP Bilimsel Etkinlikleri Sonbahar 2016, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2016

TERÖR SALDIRILARININ GERİDE BIRAKTIKLARINA DAİR BİR OLGU SUNUMU

15. Uluslar arası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

TERÖR SALDIRILARINA MARUZ KALMA SONRASI GELİŞEN AKUT STRES TEPKİSİ

15. Uluslar arası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

REM sleep behavior disorder with uncal sclerosis

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Obsessive compulsive disorder and Gardner syndrome comorbidity

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Treatment resistant depression and total occlusion of internal carotid artery a case report

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Cavum septum pellucidum and schizophrenia a case report

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Generalized anxiety disorder with cavum septum pellucidum

8th International Congress on Psychopharmacology&4th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 20 - 24 Nisan 2016

Twitter da Şizofreniye Bakış

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2015

Alzheimer Hastalığının Nöropatolojisi ve Nörobiyolojisi

51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Kasım 2015

Alzheimer Hastalığının Nörobiyolojisi

Alzheimer Derneği hekimlere yönelik bilgilendirme toplantısı, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2015

KORTIKAL VE SUBKORTIKAL GLIOTIK LEZYONLARVE İNTIHAR DAVRANIŞI

19. Klinik Eğitim Sempozyumu, Kuşadası, AYDIN, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015, cilt.26, ss.34

Volumes and Functional Connectivity of Auditory Cortices in Schizophrenia and Bipolar Disorder

21ST ANNUAL MEETING OF THE ORGANIZATION FOR HUMAN BRAIN MAPPING, HONOLULU, HAWAİİ, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 18 Haziran 2015

Geriyatri ve Kannabis

19.TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyomu, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Geriatri ve Kannabis

19. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2015

Platelet volume variation in major psychiatric disorders

7. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Nisan 2015, cilt.25, ss.107-108