Prof. ZİYNET SELDAĞ GÜNEŞ PESCHKE


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Karşılaştırmalı Hukuk


Research Areas: Private Law

Metrics

Publication

36

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2003

1998 - 2003

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Turkey

1995 - 1998

1995 - 1998

Postgraduate

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Prıvate Law, Turkey

1989 - 1994

1989 - 1994

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

A2 Elementary

A2 Elementary

Latin

C1 Advanced

C1 Advanced

Italian

A1 Beginner

A1 Beginner

French

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

1996

1996

Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitimi

Other

Ankara Üniversitesi

1995

1995

Avrupa Birliği Temel Eğitimi

Other

Ankara Üniversitesi

Research Areas

Private Law

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi

2009 - 2015

2009 - 2015

Associate Professor

Gazi University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Assistant Professor

Gazi University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Lecturer PhD

Gazi University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1997 - 2003

1997 - 2003

Research Assistant

Gazi University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Managerial Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2015 - 2018

2015 - 2018

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2015

2011 - 2015

Head of Department

Gazi University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Non Academic Experience

1997 - Continues

1997 - Continues

Öğretim Üyesi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2021 - 2021

2021 - 2021

MİSAFİR PROFESÖR

WÜRZBURG ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2020

2020 - 2020

ERASMUS EXCHANGE OF ACADEMICIANS

SAARLAND ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2016

2016 - 2016

ERASMUS DERS VERME

SAARLAND ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2015

2015 - 2015

Araştırma

Bonn Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2015 - 2015

2015 - 2015

Erasmus kapsamında

Bakoka Hukuk Bürosu

2013 - 2013

2013 - 2013

Araştırmacı

Bonn Üniversitesi - Juridicum

2012 - 2012

2012 - 2012

Araştırmacı

Bonn Üniversitesi - Juridicum

2010 - 2010

2010 - 2010

Araştırmacı

Max Planck EnstitüsüAraştırmacı

2008 - 2008

2008 - 2008

Araştırmacı

Max Planck Enstitüsü

2006 - 2006

2006 - 2006

Araştırmacı

Max Planck Enstitüsü

2000 - 2001

2000 - 2001

Araştırmacı

Roma La Sapienza Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1996 - 1997

1996 - 1997

Avukat

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

1995 - 1996

1995 - 1996

Avukat

Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Comparative Private Law

Doctorate

Doctorate

Press Law

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Roman Law

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Comparative Law

Postgraduate

Postgraduate

Protection of Personality Rigths in the Light of Precedents of ECHR and CVRIA

Undergraduate

Undergraduate

Women and Law

Postgraduate

Postgraduate

New Media and Evaluation of Current Court Decisions

Postgraduate

Postgraduate

Current Developments in Media Law

Postgraduate

Postgraduate

Rights of Minors and Legally Limited Persons in Medical Intervention

Postgraduate

Postgraduate

Protection of Personality Rigths in the Light of Precedents of ECHR and CVRIA

Doctorate

Doctorate

Current Develoments in Media Law

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

The protection of migrants and legal issues

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

Kartepe Zirvesi 2018 Göç Mültecilik ve İnsanlık, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2018

2016

2016

Hukuk Öğretiminde Yabancı Dilin Önemi

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 13 - 16 January 2016

2017

2017

The Crimes Against Children in Tutela - in the Relationship Between Paterfamilias and Filius Familias

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

VI. Türkiye Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2017 Sustainable Development

2017

2017

Freedom of speech, Iniuria, Personality Rights, Dignity, Reputation

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

71. SESSION DE LA SIHDA, BOLOGNA - RAVENNA, Italy, 12 - 16 September 2017 Sustainable Development

2017

2017

Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Evli Kadının Soyadı ve Farklı Ülke Uygulamaları

Güneş Peschke Z. S., Çataloğlu B. B.

Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 March 2017

2015

2015

THE PROTECTION OF PERSONALITY IN ROMAN LAW AND ITS REFLECTIONS ON TCC

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

IV. TÜRKİYE SLOVENYA KARŞILAŞTIRMALI HUKUK SEMPOZYUMU, 01 October 2015 Sustainable Development

2016

2016

GENDER EQUALITY AND TURKISH WOMEN IN THE ECONOMY UNDER LEGAL REGULATIONS

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

WOMEN AND JUSTICE SUMMIT, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2016 Sustainable Development

2016

2016

THE LEGAL STATUS OF WOMEN IN TCC FROM 1926 TO 2002

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

1. INTERNATIONAL WOMEN CONGRESS, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016, pp.35 Sustainable Development

2015

2015

The Surname of Turkish Women A Question of Identity

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

International Conference on KNOWLEDGE and POLITICS in GENDER and WOMEN’S STUDIES, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.241 Sustainable Development

2015

2015

Roma Hukukunda Kişiliğin Korunması ve Türk Medeni Kanunu ndaki Yansımaları

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

IV.TürkiyeSlovenyaKarşılaştırmalıHukukSempozyumu- öZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ, İstanbul, Turkey, 01 October 2015

2015

2015

The Importance of the Two Law Schools Proculianus Sabinianus in the Classical Period On The Formationof the Modern European Civil Codes

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

69.SİHDA(SociétéInternationaleFernandDeVisscherpourl’HistoiredesDroitsdel’Antiquité)Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 12 September 2015 Sustainable Development

2015

2015

The Protection of Privacyin the Context of Freedom of the Press Under TurkishRegulations

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

10.Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Croatia, 11 - 14 June 2015, pp.85 Sustainable Development

2015

2015

Roma Hukukunda Kadın

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

3 Dönem 3 Kadın, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

2015

2015

Roma dan Günümüze Kadın Hakları

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

TOPLUM SİYASET KADIN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Turkey, 10 - 12 March 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2019

2019

Environmental Law Clinics: Towards a New Era in Legal Education

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

in: Visuality of the Antropocene. A Concept for a Poster Exhibition, Lutz Peschke, Editor, BoD, Norderstedt, pp.9-13, 2019

2018

2018

women issues in an interdiciplinary context

GÜNEŞ PESCHKE Z. S., PESCHKE L.

in: A comparative study of women isuues, Seldağ Günes peschke/ Lutz Peschke, Editor, bod, norderstedt, pp.1-3, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Quota applications for women at work: different country practices

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

in: A comparative study of women issues, seldag gunes peschke/ Lutz peschke, Editor, BOD, Norderstedt, pp.113-121, 2018 Sustainable Development

2018

2018

The crimes against children in tutela

ÜNVER Y.

in: Karşılaştırmalı Hukukta Çocuk Hakları, Yener Ünver, Editor, seckin, Ankara, pp.85-93, 2018 Sustainable Development

2017

2017

FURTUM AS A DELICT UNDER IUS CIVILE

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

in: ROMA HUKUKU VE GÜNCELLİK, ÜNVER, YENER, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.95-103, 2017

2016

2016

NEW MEDIA BETWEEN NORMATIVE AND COMMUNICATIVE STUDIES

PESCHKE L., GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

in: NEW MEDIA AND LAW A COMPARATIVE STUDYYENİ MEDYA VE HUKUK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA, SELDAĞ GÜNEŞ PESCHKE - LUTZ PESCHKE, Editor, YETKİN, Ankara, pp.23-50, 2016 Sustainable Development

2016

2016

KAMUYA MALOLMUŞ KİŞİLERİN MEDYADA GÖRÜNÜMLERİ VE ÖZEL HAYATLARININ KORUNMASI

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

in: NEW MEDIA AND LAW A COMPARATIVE STUDYYENİ MEDYA VE HUKUK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA, SELDAĞ GÜNEŞ PESCHKE - LUTZ PESCHKE, Editor, YETKİN, Ankara, pp.51-83, 2016 Sustainable Development

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

Shaping Ethics in Academia and Society 2nd International Conference

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNEŞ PESCHKE Z. S. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’ne ziyaret ve gözlemci sıfatıyla duruşmaya katılımSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNEŞ PESCHKE Z. S. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜNEŞ PESCHKE Z. S. (Executive)