Prof.Dr.

ZİYNET SELDAĞ GÜNEŞ PESCHKE


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Karşılaştırmalı Hukuk

Eğitim Bilgileri

1998 - 2003

1998 - 2003

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1994

1989 - 1994

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yabancı Diller

A2 Temel

A2 Temel

Latince

C1 İleri

C1 İleri

İtalyanca

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Fransızca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1996

1996

Avrupa Birliği Uzmanlık Eğitimi

Diğer

Ankara Üniversitesi

1995

1995

Avrupa Birliği Temel Eğitimi

Diğer

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Özel Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2009 - 2015

2009 - 2015

Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Öğretim Görevlisi Dr.

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1997 - 2003

1997 - 2003

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2015 - 2018

2015 - 2018

Bölüm Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2015

2011 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Comparative Private Law

Doktora

Doktora

Basın Yayın Hukuku

Lisans

Lisans

Introduction to Roman Law

Lisans

Lisans

Introduction to Comparative Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AİHM ve ABAD Kararları Işığında Kişilik Haklarının Korunması

Lisans

Lisans

Women and Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yeni Medya ve Güncel Mahkeme Kararlarının Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Medya Hukukunda Güncel Gelişmeler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tıbbi Müdahalede Küçüğün ve Kısıtlının Hakları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

AİHM ve ABAD Kararları Işığında Kişilik Haklarının Korunması

Doktora

Doktora

Medya Hukukunda Güncel Gelişmeler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

30.09.2015 Tarihli HGK Kararı ve Sonrası Evli Kadının Soyadına ilişkin Bir Değerlendirme

ÇATALOĞLU B. B. , GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.69, sa.2, ss.399-417, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Dijital Boşanmaya İlişkin güncel gelişmeler farklı ülke uygulamaları

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.121-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

ROMA’xxDA KADININ FİİL EHLİYETİNİN SINIRLARI

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.17-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNDE MAHKEME TARAFINDAN GEREKLİ ARAŞTIRMANIN YAPILMASI VE HAKKANİYET İLKESİNİN GÖZETİLMESİ

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.153-169, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

PRIVACY V FREEDOM OF PRESS THE CURRENT LEGAL DEVELOPMENTS IN TURKEY

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

LAW AND JUSTICE REVIEW, sa.12, ss.1-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Surname of Turkish Women A Question of Identity

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

jOURNALİSM AND mASS cOMMUNİCATİON, cilt.5, sa.12, ss.658-665, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Protection of the Mediatized Privacy in the Social Media Aspects of the Legal Situation in Turkey and Germany

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.857-883, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Roma Hukukundan Günümüze İstihkak Davası Rei Vindicatio

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

Gazi Üni. Hukuk. Fak. Dergisi, ss.148, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The protection of migrants and legal issues

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

Kartepe Zirvesi 2018 Göç Mültecilik ve İnsanlık, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

2016

2016

Hukuk Öğretiminde Yabancı Dilin Önemi

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Ocak 2016

2017

2017

The Crimes Against Children in Tutela - in the Relationship Between Paterfamilias and Filius Familias

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

VI. Türkiye Slovenya Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2017

2017

2017

Freedom of speech, Iniuria, Personality Rights, Dignity, Reputation

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

71. SESSION DE LA SIHDA, BOLOGNA - RAVENNA, İtalya, 12 - 16 Eylül 2017

2017

2017

Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Evli Kadının Soyadı ve Farklı Ülke Uygulamaları

Güneş Peschke Z. S. , Çataloğlu B. B.

Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Mart 2017

2015

2015

THE PROTECTION OF PERSONALITY IN ROMAN LAW AND ITS REFLECTIONS ON TCC

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

IV. TÜRKİYE SLOVENYA KARŞILAŞTIRMALI HUKUK SEMPOZYUMU, 01 Ekim 2015

2016

2016

GENDER EQUALITY AND TURKISH WOMEN IN THE ECONOMY UNDER LEGAL REGULATIONS

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

WOMEN AND JUSTICE SUMMIT, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2016

2016

2016

THE LEGAL STATUS OF WOMEN IN TCC FROM 1926 TO 2002

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

1. INTERNATIONAL WOMEN CONGRESS, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016, ss.35

2015

2015

The Surname of Turkish Women A Question of Identity

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

International Conference on KNOWLEDGE and POLITICS in GENDER and WOMEN’S STUDIES, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2015, ss.241

2015

2015

Roma Hukukunda Kişiliğin Korunması ve Türk Medeni Kanunu ndaki Yansımaları

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

IV.TürkiyeSlovenyaKarşılaştırmalıHukukSempozyumu- öZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2015

2015

2015

The Importance of the Two Law Schools Proculianus Sabinianus in the Classical Period On The Formationof the Modern European Civil Codes

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

69.SİHDA(SociétéInternationaleFernandDeVisscherpourl’HistoiredesDroitsdel’Antiquité)Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 12 Eylül 2015

2015

2015

The Protection of Privacyin the Context of Freedom of the Press Under TurkishRegulations

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

10.Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Hırvatistan, 11 - 14 Haziran 2015, ss.85

2015

2015

Roma Hukukunda Kadın

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

3 Dönem 3 Kadın, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

2015

2015

Roma dan Günümüze Kadın Hakları

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

TOPLUM SİYASET KADIN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mart 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Environmental Law Clinics: Towards a New Era in Legal Education

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

Visuality of the Antropocene. A Concept for a Poster Exhibition, Lutz Peschke, Editör, BoD, Norderstedt, ss.9-13, 2019

2018

2018

women issues in an interdiciplinary context

GÜNEŞ PESCHKE Z. S. , PESCHKE L.

A comparative study of women isuues, Seldağ Günes peschke/ Lutz Peschke, Editör, bod, norderstedt, ss.1-3, 2018

2018

2018

Quota applications for women at work: different country practices

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

A comparative study of women issues, seldag gunes peschke/ Lutz peschke, Editör, BOD, Norderstedt, ss.113-121, 2018

2018

2018

The crimes against children in tutela

ÜNVER Y.

Karşılaştırmalı Hukukta Çocuk Hakları, Yener Ünver, Editör, seckin, Ankara, ss.85-93, 2018

2017

2017

FURTUM AS A DELICT UNDER IUS CIVILE

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

ROMA HUKUKU VE GÜNCELLİK, ÜNVER, YENER, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.95-103, 2017

2016

2016

NEW MEDIA BETWEEN NORMATIVE AND COMMUNICATIVE STUDIES

PESCHKE L., GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

NEW MEDIA AND LAW A COMPARATIVE STUDYYENİ MEDYA VE HUKUK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA, SELDAĞ GÜNEŞ PESCHKE - LUTZ PESCHKE, Editör, YETKİN, Ankara, ss.23-50, 2016

2016

2016

KAMUYA MALOLMUŞ KİŞİLERİN MEDYADA GÖRÜNÜMLERİ VE ÖZEL HAYATLARININ KORUNMASI

GÜNEŞ PESCHKE Z. S.

NEW MEDIA AND LAW A COMPARATIVE STUDYYENİ MEDYA VE HUKUK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA, SELDAĞ GÜNEŞ PESCHKE - LUTZ PESCHKE, Editör, YETKİN, Ankara, ss.51-83, 2016