Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2005 Doktora

    Türkiye’xxdeki kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinde hane halkının cebinden yaptığı sağlık harcamaları

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  • 2000 Yüksek Lisans

    Ankara il merkezinde bulunan sağlık ocaklarında yazılan reçetelerin değerlendirilmesi

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü