Assoc. Prof.

SEFER KALAMAN


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Medya ve iletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Education Information

2012 - 2016

2012 - 2016

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Dr), Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Radyo Televizyon Ve Sinema (Yl) (Tezli), Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Undergraduate

Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Sosyokültürel, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla yeni medyada mahremiyetin dönüşümü: Facebook örneği

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Dr)

2011

2011

Postgraduate

İnternette özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi: Facebook

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Communication Sciences, Radio, Cinema and Television, Media 6 Communication Systems

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Medya Ve İletişim

2019 - 2020

2019 - 2020

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Medya Ve İletişim

2016 - 2019

2016 - 2019

Assistant Professor

Yozgat Bozok University, Faculty Of Communıcatıon

2010 - 2016

2010 - 2016

Research Assistant

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Medya ve iletişim

2019 - Continues

2019 - Continues

Coordinator of The Rectorate

Ankara Yildirim Beyazit University, Rektörlük Merkezi

2019 - 2019

2019 - 2019

Head of Department

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Vice Dean

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Medya İletişimi

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Popüler Kültür

Undergraduate

Undergraduate

Yeni Medya

Undergraduate

Undergraduate

Medya Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Radyonun Teknik Temelleri

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Bilimine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Spor Bilimlerinde İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Tarihi

Articles Published in Other Journals

2020

2020

The Use of Social Networks and the Need for Social Approval of People in the Fields of Law, Medicine, and Academia in Turkey

Kalaman S. , Becerikli R.

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, no.59, pp.1-17, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

2019

2019

ABD’li Akademisyenlerin LinkedIn’de Benlik Sunum Rollerinin Keşfi

Bakan U., Kalaman S. , Bakan U.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.49, pp.69-89, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki Ortaokul Öğrencilerinin İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları

Kalaman S. , Keklik C., Özkul R.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, no.12, pp.33-43, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Türkiye’deki Evli Bireylerin Sosyal Medya Kullanımlarının Evlilikleri Üzerine Etkisi: Nitel Bir Araştırma

Kalaman S. , Çelik F.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.424-453, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Yeni Medya ve Dijital Gözetim: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.575-594, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Acı Aşk Filminin “Erkeklik Krizi” Bağlamında İncelenmesi

Becerikli R., Kalaman S.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.512-536, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Sosyal Medya Kullanımı ve Aleksitimi: Acil Serviste Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S. , Orhan H., Kocabay İ.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, vol.10, no.37, pp.45-56, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Türk Televizyon Yayıncılığında Rekabet İhlali Şikayetlerine Yönelik Nicel Bir Araştırma

Ateş H., Kalaman S.

Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, no.4, pp.819-832, 2018 (National Refreed University Journal)

2018

2018

New Media Practices in Iran: a Mixed Methods Study

Kalaman S.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, vol.8, no.3, pp.572-582, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

2018

2018

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yeni Medya Uygulamaları: Nitel Bir Araştırma

Kalaman S. , Kaya E., Kaya Ü.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, vol.9, no.32, pp.101-122, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

İletişimde Kavramsal Çerçeve: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye’deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme

Batu M., Kalaman S.

Selçuk İletişim, vol.11, no.1, pp.19-39, 2018 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Alternatif Bir Katılım Örneği Olarak Radyo Yayıncılığının Önemi: Bozok Üniversitesi Radyo Yayıncılığı Modeli/Önerisi

Kalaman S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.51, pp.1039-1046, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

The Presentation of Syrian Refugees in Turkey as a Threat in Press

Kalaman S. , Demir A. N. , Bolat S.

International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research, no.15, pp.48-70, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2017

2017

Yeni Medya ve Mahremiyetin Dönüşümü: Facebook Türkiye Örneği

Kalaman S.

International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research, no.14, pp.1-31, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Dijital Gündelik Yaşam: Yeni Toplumsallıklar ve Dijital Yabancılaşma

Önür N., Kalaman S.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.35, pp.269-289, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

İnternet Bağımlılığı ve Medya Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S. , Bat M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.47, pp.878-885, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Surveillance Society and the Disappearing Bodies in Virtual Games

Uluç G., Süslü B., Kalaman S.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.27, pp.119-126, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Profesyonel Hakemlik Bilgi Birikimi Geliştirme Sürecinde Futbol Hakemlerinin Geleneksel ve Sosyal Medya Kullanım Pratikleri

Önür N., Kalaman S. , Çoban O.

International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences, vol.2, no.2, pp.392-410, 2015 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın İlanlarının Göstergebilimsel Analizi

Kalaman S. , Bat M.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.16, pp.128-136, 2014 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Türk Sinemasında Kabadayı Stereotipi: Kabadayı Filmi Örneği

Kalaman S.

SİNEMARMARA, Marmara Medya Merkezi Sinema Dergisi, no.2, pp.62-67, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Islamophobia in Hollywood Cinema in the Axis of East-West Dichotomy: A Qualitative Research

Yavuz A., Kalaman S.

2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies, Mitilini, Greece, 13 - 15 June 2019

2018

2018

Fırsat-Tehdit İkileminde Suriyeli Sığınmacıların Medyada Temsili

SÜSLÜ B., KALAMAN S.

International Migrations in the XXIst Century - III, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2018

2018

2018

ABD’li Akademisyenlerin Linkedin’de Benlik Sunum Rollerinin Keşfi

Bakan U., Kalaman S. , Bakan U.

International Symposium on Communication in the Digital Age, Mersin, Turkey, 18 - 19 October 2018

2018

2018

Ontology of the Virtuality in the Transformation Process of Transparent Identities and Defenseless Bodies

Kalaman S.

III. Ines International Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018

2018

2018

Dijimodern Dönemde Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşüm

Kalaman S.

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.340

2017

2017

İletişimde Kavramsal Çerçeve: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye’deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme

BATU M., KALAMAN S.

II.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.185-186

2017

2017

Yeni Medya Ortamında Gözetim: Türkiye Ekseninde Bir Araştırma

Kalaman S. , Kösedağ M. S.

Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.526-527

2017

2017

İpek Yolu (Silk Road) Belgeselinde Türkiye’nin Temsil Biçimleri

BECERİKLİ R., KALAMAN S.

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.516

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Medya Kullanım Pratikleri

Kalaman S.

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016

2015

2015

Profesyonel Hakemlik Bilgi Birikimi Geliştirme Sürecinde Futbol Hakemlerinin Geleneksel ve Sosyal Medya Kullanım Pratikleri

Önür N., Kalaman S. , Çoban O.

IV. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015, pp.10

2015

2015

Virtual Games and Dissappearing Bodies

Uluç G., Kalaman S. , Süslü B.

International Journal of Arts and Sciences Conferences, Barcelona, Spain, 23 - 26 June 2015

2013

2013

Facebook ve Özel Hayatın Gizliliği: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S.

Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 November 2013, pp.193

2013

2013

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın İlanlarının Göstergebilimsel Analizi

Kalaman S.

Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu, Karaman, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.1

Books & Book Chapters

2019

2019

İran Haber Sitelerinde ve Shadi Ghadirian’ın Fotoğraflarında İranlı Kadın Kimliğinin Temsiliğinin Temsili

Kalaman S.

in: Haber Aracı Olarak Fotoğraf, Şebnem Soygüder Baturlar, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.225-253, 2019

2019

2019

Carnivalesque Theory and Social Networks: A Qualitative Research on Twitter Accounts inTurkey

Kalaman S. , Batu M.

in: New Media and Visual Communication in Social Networks, Serpil Kır, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.270-285, 2019

2019

2019

The Use of Sexuality in Advertisements of New Media in the Context of Reversing Social Norms

Kalaman S.

in: Differing Outlook of Contemporary Advertising, Aydınlıoğlu Ömer, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.115-137, 2019

2018

2018

Digimodern Era, New Communication Technologies, and Sociocultural Change

Kalaman S.

in: Media and Digital Modernism, New Communication Environments, Sefer Kalaman,Bilal Süslü, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.9-30, 2018

2018

2018

New Media and Social Transformation in Digimodern Period

Kalaman S.

in: Current Debates in Media Studies, Evin Doğan,Emrah Doğan, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.37-49, 2018

2016

2016

Fotoğraf Sanatında Anakronizm

Kalaman S. , Süslü B.

in: Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotoğraf, Zühal Özel Sağlamtimur, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.91-105, 2016

2013

2013

Özel Hayatın Gizliliği, Kitle İletişim Araçları ve Yasal Düzenlemeler

Kalaman S.

in: Medya ve İletişim Politikaları, Güncel Tartışmalar - Düzenlemeler, Nazım Ankaralıgil, Editor, Tibyan Yayıncılık, İzmir, pp.155-192, 2013