Doç.Dr.

SEFER KALAMAN


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Medya ve iletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Eğitim Bilgileri

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Dr), Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Yl) (Tezli), Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Lisans

Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Sosyokültürel, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla yeni medyada mahremiyetin dönüşümü: Facebook örneği

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Dr)

2011

2011

Yüksek Lisans

İnternette özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi: Facebook

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

İletişim Bilimleri, Radyo, Sinema ve Televizyon, Medya ve İletişim Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Medya Ve İletişim

2019 - 2020

2019 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Medya Ve İletişim

2016 - 2019

2016 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

2010 - 2016

2010 - 2016

Araştırma Görevlisi

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Medya ve iletişim

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Rektörlük Merkezi

2019 - 2019

2019 - 2019

Bölüm Başkanı

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Dekan Yardımcısı

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bilimsel İletişim

Lisans

Lisans

Sosyal Medya İletişimi

Lisans

Lisans

Medya ve Popüler Kültür

Lisans

Lisans

Yeni Medya

Lisans

Lisans

Medya Hukuku

Lisans

Lisans

Radyonun Teknik Temelleri

Lisans

Lisans

İletişim Bilimine Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Spor Bilimlerinde İstatistik

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

İletişim Tarihi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The Use of Social Networks and the Need for Social Approval of People in the Fields of Law, Medicine, and Academia in Turkey

Kalaman S. , Becerikli R.

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, sa.59, ss.1-17, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki Ortaokul Öğrencilerinin İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları

Kalaman S. , Keklik C., Özkul R.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sa.12, ss.33-43, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

ABD’li Akademisyenlerin LinkedIn’de Benlik Sunum Rollerinin Keşfi

Bakan U., Kalaman S. , Bakan U.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sa.49, ss.69-89, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Türkiye’deki Evli Bireylerin Sosyal Medya Kullanımlarının Evlilikleri Üzerine Etkisi: Nitel Bir Araştırma

Kalaman S. , Çelik F.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.19, ss.424-453, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yeni Medya ve Dijital Gözetim: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.575-594, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Sosyal Medya Kullanımı ve Aleksitimi: Acil Serviste Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S. , Orhan H., Kocabay İ.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.10, sa.37, ss.45-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Acı Aşk Filminin “Erkeklik Krizi” Bağlamında İncelenmesi

Becerikli R., Kalaman S.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.31, ss.512-536, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Türk Televizyon Yayıncılığında Rekabet İhlali Şikayetlerine Yönelik Nicel Bir Araştırma

Ateş H., Kalaman S.

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.819-832, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

New Media Practices in Iran: a Mixed Methods Study

Kalaman S.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, cilt.8, sa.3, ss.572-582, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yeni Medya Uygulamaları: Nitel Bir Araştırma

Kalaman S. , Kaya E., Kaya Ü.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.9, sa.32, ss.101-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İletişimde Kavramsal Çerçeve: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye’deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme

Batu M., Kalaman S.

Selçuk İletişim, cilt.11, sa.1, ss.19-39, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Alternatif Bir Katılım Örneği Olarak Radyo Yayıncılığının Önemi: Bozok Üniversitesi Radyo Yayıncılığı Modeli/Önerisi

Kalaman S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.51, ss.1039-1046, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Presentation of Syrian Refugees in Turkey as a Threat in Press

Kalaman S. , Demir A. N. , Bolat S.

International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research, sa.15, ss.48-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yeni Medya ve Mahremiyetin Dönüşümü: Facebook Türkiye Örneği

Kalaman S.

International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities Research, sa.14, ss.1-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Dijital Gündelik Yaşam: Yeni Toplumsallıklar ve Dijital Yabancılaşma

Önür N., Kalaman S.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.35, ss.269-289, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İnternet Bağımlılığı ve Medya Kullanımı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S. , Bat M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.47, ss.878-885, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Surveillance Society and the Disappearing Bodies in Virtual Games

Uluç G., Süslü B., Kalaman S.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, sa.27, ss.119-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Profesyonel Hakemlik Bilgi Birikimi Geliştirme Sürecinde Futbol Hakemlerinin Geleneksel ve Sosyal Medya Kullanım Pratikleri

Önür N., Kalaman S. , Çoban O.

International Peer-Reviewed E-Journal of Communication Sciences, cilt.2, sa.2, ss.392-410, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın İlanlarının Göstergebilimsel Analizi

Kalaman S. , Bat M.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sa.16, ss.128-136, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Türk Sinemasında Kabadayı Stereotipi: Kabadayı Filmi Örneği

Kalaman S.

SİNEMARMARA, Marmara Medya Merkezi Sinema Dergisi, sa.2, ss.62-67, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Islamophobia in Hollywood Cinema in the Axis of East-West Dichotomy: A Qualitative Research

Yavuz A., Kalaman S.

2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies, Mitilini, Yunanistan, 13 - 15 Haziran 2019

2018

2018

Fırsat-Tehdit İkileminde Suriyeli Sığınmacıların Medyada Temsili

SÜSLÜ B., KALAMAN S.

International Migrations in the XXIst Century - III, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2018

2018

2018

ABD’li Akademisyenlerin Linkedin’de Benlik Sunum Rollerinin Keşfi

Bakan U., Kalaman S. , Bakan U.

International Symposium on Communication in the Digital Age, Mersin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018

2018

2018

Ontology of the Virtuality in the Transformation Process of Transparent Identities and Defenseless Bodies

Kalaman S.

III. Ines International Education and Social Science Congress, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

2018

2018

Dijimodern Dönemde Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşüm

Kalaman S.

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.340

2017

2017

İletişimde Kavramsal Çerçeve: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye’deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme

BATU M., KALAMAN S.

II.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.185-186

2017

2017

Yeni Medya Ortamında Gözetim: Türkiye Ekseninde Bir Araştırma

Kalaman S. , Kösedağ M. S.

Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.526-527

2017

2017

İpek Yolu (Silk Road) Belgeselinde Türkiye’nin Temsil Biçimleri

BECERİKLİ R., KALAMAN S.

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.516

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Medya Kullanım Pratikleri

Kalaman S.

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

2015

2015

Profesyonel Hakemlik Bilgi Birikimi Geliştirme Sürecinde Futbol Hakemlerinin Geleneksel ve Sosyal Medya Kullanım Pratikleri

Önür N., Kalaman S. , Çoban O.

IV. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015, ss.10

2015

2015

Virtual Games and Dissappearing Bodies

Uluç G., Kalaman S. , Süslü B.

International Journal of Arts and Sciences Conferences, Barcelona, İspanya, 23 - 26 Haziran 2015

2013

2013

Facebook ve Özel Hayatın Gizliliği: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S.

Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2013, ss.193

2013

2013

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın İlanlarının Göstergebilimsel Analizi

Kalaman S.

Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu, Karaman, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

İran Haber Sitelerinde ve Shadi Ghadirian’ın Fotoğraflarında İranlı Kadın Kimliğinin Temsiliğinin Temsili

Kalaman S.

Haber Aracı Olarak Fotoğraf, Şebnem Soygüder Baturlar, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.225-253, 2019

2019

2019

Carnivalesque Theory and Social Networks: A Qualitative Research on Twitter Accounts inTurkey

Kalaman S. , Batu M.

New Media and Visual Communication in Social Networks, Serpil Kır, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.270-285, 2019

2019

2019

The Use of Sexuality in Advertisements of New Media in the Context of Reversing Social Norms

Kalaman S.

Differing Outlook of Contemporary Advertising, Aydınlıoğlu Ömer, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.115-137, 2019

2018

2018

Digimodern Era, New Communication Technologies, and Sociocultural Change

Kalaman S.

Media and Digital Modernism, New Communication Environments, Sefer Kalaman,Bilal Süslü, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.9-30, 2018

2018

2018

New Media and Social Transformation in Digimodern Period

Kalaman S.

Current Debates in Media Studies, Evin Doğan,Emrah Doğan, Editör, IJOPEC Publication, Londrina, ss.37-49, 2018

2016

2016

Fotoğraf Sanatında Anakronizm

Kalaman S. , Süslü B.

Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotoğraf, Zühal Özel Sağlamtimur, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.91-105, 2016

2013

2013

Özel Hayatın Gizliliği, Kitle İletişim Araçları ve Yasal Düzenlemeler

Kalaman S.

Medya ve İletişim Politikaları, Güncel Tartışmalar - Düzenlemeler, Nazım Ankaralıgil, Editör, Tibyan Yayıncılık, İzmir, ss.155-192, 2013