Assoc. Prof. SEFER KALAMAN


İletişim Fakültesi, Medya ve iletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema


Research Areas: Communication Sciences, Radio, Cinema and Television, Media 6 Communication Systems

Metrics

Publication

50

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2016

2012 - 2016

Doctorate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Dr), Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Radyo Televizyon Ve Sinema (Yl) (Tezli), Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Radıo, Cınema And Televısıon, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Sosyokültürel, ekonomik ve siyasi boyutlarıyla yeni medyada mahremiyetin dönüşümü: Facebook örneği

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Dr)

2011

2011

Postgraduate

İnternette özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi: Facebook

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Communication Sciences

Radio, Cinema and Television

Media 6 Communication Systems

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim

2020 - 2022

2020 - 2022

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Medya ve iletişim

2019 - 2020

2019 - 2020

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Medya ve iletişim

2016 - 2019

2016 - 2019

Assistant Professor

Yozgat Bozok University, Faculty Of Communıcatıon

2010 - 2016

2010 - 2016

Research Assistant

Yozgat Bozok University, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Vice Dean

Ankara Yildirim Beyazit University, İletişim Fakültesi

2019 - 2019

2019 - 2019

Head of Department

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Vice Dean

Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Medya İletişimi

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Popüler Kültür

Undergraduate

Undergraduate

Yeni Medya

Undergraduate

Undergraduate

Medya Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Radyonun Teknik Temelleri

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Bilimine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Spor Bilimlerinde İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

İletişim Tarihi

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Çocukların Mahremiyet Hakkının Ebeveynleri Tarafından Sosyal Medyada İhlali: Sharenting ve Over-sharenting

Kalaman S., Batu M., Özdemir F.

9. International "Communication in the New World" Congress, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 November 2022, pp.1-11

2021

2021

İnternet, Sosyal Medya ve Online Ortamlarda Nefret Söylemine Bakış

Kalaman S., Batu M.

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 October 2021, pp.122-137

2019

2019

Islamophobia in Hollywood Cinema in the Axis of East-West Dichotomy: A Qualitative Research

Yavuz A., Kalaman S.

2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies, Mitilini, Greece, 13 - 15 June 2019

2018

2018

Fırsat-Tehdit İkileminde Suriyeli Sığınmacıların Medyada Temsili

SÜSLÜ B., KALAMAN S.

International Migrations in the XXIst Century - III, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2018

2018

2018

ABD’li Akademisyenlerin Linkedin’de Benlik Sunum Rollerinin Keşfi

Bakan U., Kalaman S., Bakan U.

International Symposium on Communication in the Digital Age, Mersin, Turkey, 18 - 19 October 2018

2018

2018

Ontology of the Virtuality in the Transformation Process of Transparent Identities and Defenseless Bodies

Kalaman S.

III. Ines International Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018

2018

2018

Dijimodern Dönemde Yeni Medya ve Toplumsal Dönüşüm

Kalaman S.

7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.340

2017

2017

İletişimde Kavramsal Çerçeve: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye’deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme

BATU M., KALAMAN S.

II.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.185-186

2017

2017

Yeni Medya Ortamında Gözetim: Türkiye Ekseninde Bir Araştırma

Kalaman S., Kösedağ M. S.

Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.526-527

2017

2017

İpek Yolu (Silk Road) Belgeselinde Türkiye’nin Temsil Biçimleri

BECERİKLİ R., KALAMAN S.

Ist International Symposium of Silk Road Academic Studies, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.516

2016

2016

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Medya Kullanım Pratikleri

Kalaman S.

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016

2015

2015

Profesyonel Hakemlik Bilgi Birikimi Geliştirme Sürecinde Futbol Hakemlerinin Geleneksel ve Sosyal Medya Kullanım Pratikleri

Önür N., Kalaman S., Çoban O.

IV. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015, pp.10

2015

2015

Virtual Games and Dissappearing Bodies

Uluç G., Kalaman S., Süslü B.

International Journal of Arts and Sciences Conferences, Barcelona, Spain, 23 - 26 June 2015

2013

2013

Facebook ve Özel Hayatın Gizliliği: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Kalaman S.

Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 November 2013, pp.193

2013

2013

Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın İlanlarının Göstergebilimsel Analizi

Kalaman S.

Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu, Karaman, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.1

Books & Book Chapters

2022

2022

Çocukların Mahremiyet Hakkının Ebeveynleri Tarafından Sosyal Medyada İhlali: Sharenting ve Over-sharenting

KALAMAN S., BATU M., ÖZDEMİR F.

in: Dijital Çağda Medyatik İletişim 2, Çağlar Şebnem, Gülgör Murat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.11-24, 2022

2021

2021

Dijital Karnaval Ortamı Olarak Yeni Medya: Instagram Örneği

Kalaman S.

in: Dijital Çağda İletişim Kültür ve Medya II - Yeni Medya Medya, Kültür ve Tüketim-, Mustafa TEMEL,Ömer Faruk KOÇAK, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.13-50, 2021

2019

2019

Carnivalesque Theory and Social Networks: A Qualitative Research on Twitter Accounts inTurkey

Kalaman S., Batu M.

in: New Media and Visual Communication in Social Networks, Serpil Kır, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.270-285, 2019

2019

2019

İran Haber Sitelerinde ve Shadi Ghadirian’ın Fotoğraflarında İranlı Kadın Kimliğinin Temsiliğinin Temsili

Kalaman S.

in: Haber Aracı Olarak Fotoğraf, Şebnem Soygüder Baturlar, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.225-253, 2019

2019

2019

The Use of Sexuality in Advertisements of New Media in the Context of Reversing Social Norms

Kalaman S.

in: Differing Outlook of Contemporary Advertising, Aydınlıoğlu Ömer, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.115-137, 2019

2018

2018

New Media and Social Transformation in Digimodern Period

Kalaman S.

in: Current Debates in Media Studies, Evin Doğan,Emrah Doğan, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.37-49, 2018

2018

2018

Digimodern Era, New Communication Technologies, and Sociocultural Change

Kalaman S.

in: Media and Digital Modernism, New Communication Environments, Sefer Kalaman,Bilal Süslü, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.9-30, 2018

2016

2016

Fotoğraf Sanatında Anakronizm

Kalaman S., Süslü B.

in: Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotoğraf, Zühal Özel Sağlamtimur, Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.91-105, 2016

2013

2013

Özel Hayatın Gizliliği, Kitle İletişim Araçları ve Yasal Düzenlemeler

Kalaman S.

in: Medya ve İletişim Politikaları, Güncel Tartışmalar - Düzenlemeler, Nazım Ankaralıgil, Editor, Tibyan Yayıncılık, İzmir, pp.155-192, 2013


Citations

Total Citations (SCOPUS): 1

h-index (SCOPUS): 1