General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Sıla Demirörs-Örnek, Sıla Demirörs Örnek, Sila Demirors Ornek, Sila Demirors-Ornek, Sila Demirors, Sıla Demirörs

Metrics

Publication

9
UN Sustainable Development Goals