Asst. Prof. SERVET DEMİRBAŞ


İslami İlimler Fakültesi, Temel islam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati


Research Areas: Theology, Quranic Commentary, Arabic Language and Eloquence

Metrics

Publication

18

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2021

2016 - 2021

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, İslami İlimler Fakültesi, Temel islam Bilimleri, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Tefsir-mantık ilişkisi / Of exegesis (al-tafsīr) and the science of logic (al-manṭiq) Sustainable Development

Ankara Yildirim Beyazit University, İslami İlimler Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2016

2016

Postgraduate

Hadâiku'r-Ravhi ve'r-Rayhân fî Ravâbî Ulûmi'l-Kur'an'da tefsir yöntemi -âl-i imrân sûresi örneği- / The tafsir (commentary) method in hadâiq al-Rawhi wal-Rayhân fi Rawâbi Ulûm al-Qur'an (example of surat ali imran)

Ankara Yildirim Beyazit University, İslami İlimler Fakültesi, Temel islam Bilimleri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Research Areas

Theology

Quranic Commentary

Arabic Language and Eloquence

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İslami İlimler Fakültesi, Temel islam Bilimleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İİFS366 KLASİK TEFSİR METİNLERİ

Postgraduate

Postgraduate

TİB528-ARAPÇA MODERN METİNLER

Doctorate

Doctorate

TİB644-ARAPÇA EDEBİ METİNLER

Undergraduate

Undergraduate

Arapça Klasik Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Arap Dili ve Edebiyatı

Undergraduate

Undergraduate

Arap Dili ve Edebiyatı I-II

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Kur’ân Yorumunda Sebr ve Taksim Yöntemi

DEMİRBAŞ S.

THE JOURNAL OF TAFSIR STUDIES , vol.6, no.1, pp.431-454, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Muhammed el-Emîn el-Hererî’nin Hadâiku’r-ravh ve’r-rayhân Tefsirinde Fâize (Ribâ) Yaklaşım

DEMİRBAŞ S.

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 August 2022, pp.161-164

2022

2022

Ebüssuûd Efendi’nin İrşâdü’l-‘akli’s-selîm Tefsirinde Mantık Yorumları

DEMİRBAŞ S.

İSLARA ULUSLARARASI İSLAM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (12 ŞUBAT 2022), Ankara, Turkey, 12 February 2022, pp.334-342

2021

2021

MEHMET EMİN ER’İN EL-BAHRU’S-SAHV FÎ İLMİ’N-NAHV İSİMLİ ESERİNDE NAHİV İLMİNE DÂİR GÖRÜŞLERİ

DEMİRBAŞ S.

İSLAM MEDENİYETİNDE ALİM -2- MEHMED EMİN ER SEMPOZYUMU 27-28 Haziran 2021 Ankara, Ankara, Turkey, 28 June 2021

Books & Book Chapters

2022

2022

TEFSİR-MANTIK İLİŞKİSİ

DEMİRBAŞ S.

FCR YAYIN REKLAM BİLGİSAYARSAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ, Ankara, 2022

2022

2022

MUHAMMED ALİ ES-SÂBÛNÎ'NİN SAFVETÜ'T-TEFÂSÎR'DE ŞİİRLE İSTİŞHÂD YÖNTEMİ

DEMİRBAŞ S.

in: MUHAMMED ALİ ES-SÂBÛNÎ VE TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ, Zeki Keskin, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.419-440, 2022

2022

2022

Kemalpaşazâde Şemseddîn Admed'in Tefsirinde Dilmiilimsel Yaklaşımları -Fâtiha Sûresi Örneği-

DEMİRBAŞ S.

in: KEMALPAŞAZÂDE FELSEFE-DİN-EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI II, Murat Demirkol- Yusuf Şen- H. Özlem Sürer- Ahmet Ş. Tuna, Editor, FCR YAYIN REKLAM BİLGİSAYARSAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ, Ankara, pp.329-343, 2022