Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malignant Mesothelioma in Cappadocia: Data from Eight Regional Hospitals

Istanbul Medical Journal, cilt.21, ss.337-343, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumuşak Doku Sarkomlarında Radyoterapi

Turkiye Klinikleri Medical Oncology, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internal mammarial lymph node radiotherapy inobese patients with breast cancer, at what expense?

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH, cilt.18, ss.191-200, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Failure Sites with respect to Radiotherapy Volumes in Gastric CancerPatients

Acta Oncologica Turcica, cilt.53, ss.309-316, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High-grade glial tumors, survival prognostic factors 5-year experience from Ankara Oncology Hospital

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.29, ss.97-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Robotic Stereotactic Radiotherapy Results and Treatment Compliance of Patients Aged 65 and Over

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.33, ss.1302-1307, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Timusun Lenfoepitelyoma Benzeri Karsinomu:Olgu Sunumu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.183-186, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağ Sol Akciğer Kanserinin Klinik ve Prognostik Farklılıkları

7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Türkiye, 24 Kasım - 27 Aralık 2016