Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2019 - Devam Ediyor Teorik ve Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi

    Editörler Kurulu Üyesi

  • 2018 - Devam Ediyor Ortadoğu Etütleri

    Yardımcı Editör