Arş.Gör.Dr.

REYHAN ESKİYURT


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Mesleki Performans Kaygı Düzeyi Yüksek Hemşirelik Öğrencilerine Klinik Öncesi Uygulanan Bilişsel-Davranışçı Yönelimli Simülasyon Uygulamasının Etkisinin İncelenmesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2016

2016

Yüksek Lisans

Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların intihar olasılığı ve yaşamı sürdürme nedenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü