Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kadın Merkezli Halk İnanışları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.13, ss.161-174, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Aforoz Hikayesi: Tolstoy-Rus Ortodoks Kilisesi İlişkisi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudus, Endonezya, 23 - 25 Mart 2018, ss.83

Kuveykırlar ve Rusya’daki Faaliyetleri

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.124-125

Kadın Merkezli Halk İnanışları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

I. Uluslarası Kadın Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016, ss.167