Öğr.Gör.

POLAT NARİN


Rektörlük Merkezi

-

-

Biyografi

2006-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fizik bölümünden mezun oldu. 2012-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik anabilim dalından Yüksek Lisan derecesini aldı. 2016 yılında aynı bölümde doktora eğitimine başladı. 15 den fazla SCI tarafından taranan dergilerde yayını bulunmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

InGaN ve GaN kuantum kuyulu InAlN/GaN yüksek elektron hareketliliğine sahip transistörlerin elektron iletim özellikleri

Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler, Kaplama Teknolojileri, Nanomalzemeler, Atom ve Moleküllerin Elekronik Yapısı Kuramı, Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler, Atomik ve moleküler etkileşimler, Kafes dinamiği, Yoğun maddede elektronik olmayan taşınım özellikleri, Yoğun maddenin termal özellikleri, Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler, Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler, Bulk malzemenin elektronik yapısı, Bulk malzemenin elektronik yapısı, Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri, Manyetik özellikler ve malzemeler, Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi, Yoğun maddede elektronik taşınım

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Rektörlük Merkezi, -

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fizik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Effects of annealing under different atmospheres on structural and optical properties of USCVD grown ZnO nanostructures

Kutlu-Narin E., Narin P. , Yıldız A. , Lişesivdin S. B.

Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology, cilt.254, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Investigation of electronic and optical properties of wurtzite MgZnO using GGA + U formalism

Ibrahem R., Narin P. , LİŞESİVDİN S. B. , Ozbay E.

Philosophical Magazine Letters, cilt.99, ss.424-433, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Scattering analysis of ultrathin barrier (< 7 nm) GaN-based heterostructures

Narin P. , Arslan E., Ozturk M., Ozturk M., LİŞESİVDİN S. B. , Ozbay E.

Applied Physics A: Materials Science and Processing, cilt.125, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Electronic properties of zigzag ZnO nanoribbons with hydrogen and magnesium passivations

Abbas J. M. A. , Narin P. , Kutlu E., Lisesivdin S. B. , Ozbay E.

Physica B: Condensed Matter, cilt.556, ss.12-16, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Electronic properties of graphene nanoribbons doped with zinc, cadmium, mercury atoms

Omeroglu O., Kutlu E., Narin P. , Lisesivdin S. B. , Ozbay E.

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, cilt.104, ss.124-129, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Negative Differential Resistance Observation and a New Fitting Model for Electron Drift Velocity in GaN-Based Heterostructures

Atmaca G., Narin P. , Kutlu E., Malin T. V. , Mansurov V. G. , Zhuravlev K. S. , et al.

IEEE Transactions on Electron Devices, cilt.65, ss.950-956, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Electronic and optical properties of black phosphorus doped with Au, Sn and I atoms

Kutlu E., Narin P. , LİŞESİVDİN S. B. , Ozbay E.

Philosophical Magazine, cilt.98, ss.155-164, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

The effect of doping in different layers on 2DEG for ultrathin-biarrier AlN/GaN heterostructures

All Abbas J., Narin P. , Atmaca G., Kutlu E., Sarıkavak-Lısesıvdin B., Lişesivdin S. B.

Optoelectronics And Advanced Materials-Rapid Communications, cilt.11, ss.328-331, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Electronic structure of b-Si3N4 crystals with substitutional icosagen group impurities

Narin P. , Kutlu E., Atmaca G., Sarikavak-Lisesivdin B., Lısesıvdın S. B. , Özbay E.

Journal Of Optoelectronics And Advanced Materials, cilt.19, ss.278-282, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Electronic properties of Li-doped zigzag graphene nanoribbons

Narin P. , Kutlu E., Sarikavak-Lisesivdin B., LİŞESİVDİN S. B. , Özbay E.

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, cilt.84, ss.543-547, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2016

2016

Two dimensional electron gas in a hybrid GaN/InGaN/ZnO heterostructure with ultrathin InGaN channel layer

Atmaca G., Narin P. , Sarikavak-Lisesivdin B., LİŞESİVDİN S. B.

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, cilt.79, ss.67-71, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Energy relaxation of hot electrons by LO phonon emission in AlGaN/AlN/GaN heterostructure with in situ Si3N4 passivation

Atmaca G., Ardali S., Narin P. , Kutlu E., LİŞESİVDİN S. B. , Malin T., et al.

Journal of Alloys and Compounds, cilt.659, ss.90-94, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Energy Relaxation of Electrons in InGaN Quantum Wells

Sarikavak-Lisesivdin B., LİŞESİVDİN S. B. , Balkan N., Atmaca G., Narin P. , Cakmak H., et al.

Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, cilt.46, ss.1565-1569, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Optical and Structural Properties of ZnO Grown by Mist CVD Using Different Precursor Molarity

NARİN P. , Kutlu E., LİŞESİVDİN S. B.

20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 14 Eylül 2018, ss.28

2018

2018

First Principle Study of ZnO Nanoribbon Passivated with H and Mg

Abbas J. M. A. , NARİN P. , Kutlu E., LİŞESİVDİN S. B. , ÖZBAY E.

20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 14 Eylül 2018, ss.37

2018

2018

Effect of Transducer Power on Optical and Structural Properties of ZnO Nanostructures

Kutlu E., NARİN P. , YILDIZ A. , LİŞESİVDİN S. B.

20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 14 Eylül 2018, ss.30

2018

2018

An Investigation on Lifetime of Hot Phonons in GaN-Based Heterostructures

Atmaca G., NARİN P. , Kutlu E., Ardalı Ş., TIRAŞ E., Malin T. V. , et al.

20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 14 Eylül 2018, ss.68

2018

2018

First-Principles Calculation of Optical Properties of Magnesium Zinc Oxide

Ibrahem R., NARİN P. , LİŞESİVDİN S. B. , ÖZBAY E.

20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 14 Eylül 2018, ss.14

2018

2018

Structural and Optical Properties of Mg x Zn 1-x O Nanostructures Depending on Growth Temperatures

Kutlu E., NARİN P. , YILDIZ A. , LİŞESİVDİN S. B.

20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 14 Eylül 2018, ss.31

2018

2018

Growth of ZnO Nanostructures on Sapphire by Ultrasonic Spray CVD

NARİN P. , Kutlu E., LİŞESİVDİN S. B.

20. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 14 Eylül 2018, ss.29

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2020

Ocak 2020

SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

IEEE TRANSACTIONS ON DEVICE AND MATERIALS RELIABILITY

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

NANOTECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Nisan 2020

Nisan 2020

Fizik Enstitüsü (IOP) 2019 yılı Nanoteknoloji dergisi üstün hakemlik ödülü

Instutite Of Physics