Arş.Gör.

ÖNDER ÖZGÜR


Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Eğitim Bilgileri

2017 - 2020

2017 - 2020

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr) (İngilizce), Türkiye

2015 - 2017

2015 - 2017

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli) (İngilizce), Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Three essays on applied macroeconomics

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2017

2017

Yüksek Lisans

IS THERE AN ACTIVE CREDIT CHANNEL IN TURKEY? EVIDENCE BASED ON MANUFACTURING FIRMS' BALANCE SHEETS

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli) (İngilizce)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Politikası, İktisat Teorisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Revisiting the environmental Kuznets curve: evidence from Turkey

Tirgil A. , Acar Y., Özgür Ö.

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, cilt.0, sa.0, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Testing the environmental Kuznets curve for G7 countries: evidence from a bootstrap panel causality test in rolling windows

YILANCI V., Ozgur Ö.

Environmental Science and Pollution Research, cilt.26, sa.24, ss.24795-24805, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Testing the validity of PPP theory for African countries

Yılancı V., Aslan M. , Ozguer Ö.

Applied Economics Letters, cilt.25, ss.1273-1277, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Inflation forecasting in an emerging economy: selecting variables with machine learning algorithms

Özgür Ö. , Akkoç U.

International Journal of Emerging Markets, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2019

2019

The relationship between oil prices, oil import and income level in Turkey: evidence from Fourier approximation

Gorus M. Ş. , Ozgur Ö. , Develi A.

OPEC ENERGY REVIEW, cilt.43, sa.3, ss.327-341, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Revisiting Bank Lending Channel in Turkey Through Manufacturing Firms’ Balance Sheets

Özgür Ö. , Aslan M.

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, cilt.9, sa.2, ss.96-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Revisiting current account sustainability in Turkey: analysis via Fourier techniques

ÖZGÜR Ö. , GÖRÜŞ M. Ş. , KARAGÖL E. T.

International Journal of Sustainable Economy, cilt.11, sa.3, ss.219-236, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

Balance Sheet Channel in Turkey: Analysis Based on Manufacturing Firms’ Balance Sheets

ÖZGÜR Ö.

The Empirical Economics Letters, cilt.17, sa.11, ss.1359-1367, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Real Effects of Bank Restructuring in the Wake of Crisis: Evidence from Turkey

ÖZBUĞDAY F. C. , ÖZGÜR Ö.

International Journal of Economic Studies, cilt.4, sa.2, ss.57-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkiye’de Döviz Kuru KanalınınEtkinliğinin Asimetrik Etki-TepkiFonksiyonlarıyla Sınanması

ÖZGÜR Ö. , GÖRÜŞ M. Ş.

Maliye Dergisi, cilt.174, ss.48-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Advanced metering infrastructure and distributed generation: Panel causality evidence from New Zealand

Özbuğday F. C. , Özgür Ö.

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.8, ss.125-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2017

2017

The Determinants of Oil Demand: Evidence from Italy

GÖRÜŞ M. Ş. , ÖZGÜR Ö.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.4, ss.31-51, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Is There a Link Between Profit Share Rate of Participation Banks and Interest Rate?: The Case of Turkey

KORKUT C. , ÖZGÜR Ö.

Journal of Economic Cooperation and Development, cilt.2, sa.38, ss.135-158, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2016

2016

Determinants of Deposit Bank Profitability: Evidence from Turkey

ÖZGÜR Ö. , GÖRÜŞ M. Ş.

JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH, cilt.6, sa.3, ss.218-231, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Determinants of Islamic Bank Profitability in Turkey: Bank Specific Factor Analysis

Görüş M. Ş. , Özgür Ö.

Sakarya İktisat Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Türkiye’de Petrol Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Sektörel Bir Analiz

Karagöl E. T. , Görüş M. Ş. , Özgür Ö.

International Congress of Energy, Economy and Security 2020, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2020, ss.1-10 Creative Commons License

2020

2020

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Standart Makroekonomik Analiz: Ampirik Bir Uygulama

KARAGÖL E. T. , ÖZGÜR Ö. , GÖRÜŞ M. Ş.

International Congress of Management Economy and Policy, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2020, ss.116-123

2020

2020

TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ: FOURİER TERİMLİ VAR MODELİ

KARAGÖL E. T. , ÖZGÜR Ö.

International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF VII), 21 - 22 Ağustos 2020, ss.132-141

2019

2019

Club Convergence in Turkey: Evidence from Provincial Income Data

KARAGÖL E. T. , GÖRÜŞ M. Ş. , ÖZGÜR Ö.

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Autumn, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.163-171

2019

2019

Finance-Growth Nexus in North African Countries: Panel Causality Evidence

Karagöl E. T. , Özgür Ö. , Görüş M. Ş.

V. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 11 Nisan 2019, ss.1-9

2019

2019

Türkiye’de Elektrik Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İl Bazlı Panel Veri Analizi

Karagöl E. T. , Görüş M. Ş. , Özgür Ö.

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.382-391

2019

2019

Türkiye’deki Elektrik Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bölge Bazlı Bir Analiz

Karagöl E. T. , Görüş M. Ş. , Özgür Ö.

International Congress of Energy Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2019, ss.344-350

2018

2018

Türkiye’nin Ham Petrol İthalatının Fiyat ve Gelir Esneklikleri: Fourier Eşbütünleşme Yaklaşımı

GÖRÜŞ M. Ş. , ÖZGÜR Ö.

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Bandırma, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018

2017

2017

The Impact of Immigration on the Labor Market: Evidence from Scandinavian Countries

KARAGÖL E. T. , ÖZGÜR Ö. , GÖRÜŞ M. Ş.

3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

2017

2017

Reexamination of Current Account Sustainability in Turkish Economy: Analysis via Fourier Techniques

KARAGÖL E. T. , GÖRÜŞ M. Ş. , ÖZGÜR Ö.

3. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

2017

2017

Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: FKPSS Birim Kök ve FSHIN Eşbütünleşme Analizleri

GÖRÜŞ M. Ş. , ÖZGÜR Ö.

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

2017

2017

Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliğinin Sınanması: Asimetrik Etki-Tepki Analizi

ÖZGÜR Ö. , GÖRÜŞ M. Ş.

V. International Conference in Economics (EconAnadolu 2017), Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.251

2017

2017

Effect of Natural Gas Production on Income Level in Iran

GÖRÜŞ M. Ş. , ÖZGÜR Ö.

International Symposium on Continuity and Change in North Africa, Turkey Iran, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.84

2017

2017

Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanında İslami Finans Kuruluşlarının ve Enstrümanlarının Rolü

KAR M. , ÖZGÜR Ö. , KORKUT C.

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 25 Mart 2017, ss.94

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Ekonomik İstikrarsızlıklar: Kaynakları, Politika Önerileri ve IMF İstikrar Programları

ÖZGÜR Ö.

Ekonomi Politikaları-Seçilmiş Konular, Erdal Tanas Karagöl, Önder Özgür, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.191-205, 2020

2020

2020

The Relationship Between Finance and Growth in North African Countries: Fresh Evidence from Panel Causality

Karagöl E. T. , Özgür Ö. , Görüş M. Ş.

Evolution of Money, Banking and Financial Crisis: Evolution, Theory and Policy, Burak Darıcı, Çağatay Başarır, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.83-94, 2020

2019

2019

Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası: Enerji Arz Güvenliği, Yerlileştirme, Öngörülebilir Piyasa

KARAGÖL E. T. , ÖZGÜR Ö. , GÖRÜŞ M. Ş.

Enerji Ekonomisi - Politika, Piyasa ve Düzenleme, Erdal Tanas Karagöl, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.9-24, 2019

2018

2018

AFRİKA KITASI’NIN KARŞILAŞTIRMALI BÜYÜME PERFORMANSI

ÖZGÜR Ö. , KAR M.

AFRİKA EKONOMİ POLİTİĞİ: KALKINMA POTANSİYEL VE POLİTİKALAR, Çetinkaya Murat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.9-32, 2018

2017

2017

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

KAR M. , ÖZGÜR Ö.

Şehir Ekonomisi, Muhsin Kar, Mehmet Akif Sarıkaya, Editör, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, ss.213-242, 2017

2017

2017

Devlet Üniversitelerinin Ankara Ekonomisine Statik Katkıları

KAR M. , ÖZGÜR Ö.

Şehir Ekonomisi, Kar Muhsin, Sarıkaya Mehmet Akif, Editör, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, ss.213-242, 2017

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2021

Ocak 2021

Science of the Total Environment

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2021

Ocak 2021

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

Science of the Total Environment

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

Journal of Property Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2020

Mart 2020

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Şubat 2020

Şubat 2020

UBYT

Tübitak

Şubat 2020

Şubat 2020

UBYT Yayın Teşvik

Tübitak