General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları
Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Sociology, Political Sociology, Social Strafication and Mobility, Political Science

Metrics

Publication

17

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals