Asst. Prof. ÖMER ÇELEN


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku


Research Areas: Law, Criminal and Criminal Procedure Law

Metrics

Publication

10

Project

1

Thesis Advisory

16
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2015

2008 - 2015

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

2004 - 2005

2004 - 2005

Postgraduate

Freie Universitaet Berlin, Juristische Fakultaet, Germany

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Ankara University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Bir İştirak Şekli Olarak Yardım Etme (Asli Fail Yardım Eden Ayrımı)

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences

2005

2005

Postgraduate

Rechtfertigungsgründe İm Strafrecht und Rechtvergleich zwischen Deutchland und Turkei

Freie Universitaet Berlin

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

German

Research Areas

Law

Criminal and Criminal Procedure Law

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2012 - 2015

2012 - 2015

Lecturer

Melikşah Üniversitesi, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2006 - 2012

2006 - 2012

Lecturer

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2015 - 2017

2015 - 2017

Deputy Head of Department

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Head of Department

Melikşah Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2008 - 2012

2008 - 2012

Head of Department

Erciyes University, Hemşirelik, Kamu Hukuku

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Hayata Karşı Suçlar

Postgraduate

Postgraduate

Ceza Muhakemesinde Soruşturma

Doctorate

Doctorate

Suça İştirak

Undergraduate

Undergraduate

Ceza Muhakemesi Hukuku I

Undergraduate

Undergraduate

Ceza Muhakemesi Hukuku II

Undergraduate

Undergraduate

Ceza Hukuku Genel Hükümler II

Postgraduate

Postgraduate

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

Undergraduate

Undergraduate

Criminal Law (AYBÜ Siyasal)

Undergraduate

Undergraduate

Ceza Hukuku Genel Hükümler I

Postgraduate

Postgraduate

Suça İştirak

Postgraduate

Postgraduate

Ceza Hukuku Kapsamında Vergi Suç ve Cezaları

Undergraduate

Undergraduate

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Doctorate

Doctorate

Ceza Hukuku Kapsamında Vergi Suç ve Cezaları

Postgraduate

Postgraduate

Malvarlığına Karşı Suçlar

Advising Theses

2023

2023

Doctorate

Suçların İçtimaı Bağlamında Fiil Tekliği

Çelen Ö. (Advisor)

A.KILIÇ(Student)

2022

2022

Doctorate

Göçmen kaçakçılığı suçu

Çelen Ö. (Advisor)

G.SERTÖZ(Student) Sustainable Development

2021

2021

Postgraduate

Meşru Savunma

Çelen Ö. (Advisor)

H.SAĞLAM(Student)

2020

2020

Doctorate

Suçta netice

Çelen Ö. (Advisor)

İ.BULUT(Student)

2019

2019

Postgraduate

İmar kirliliğine neden olma suçu (Tck m. 184)

Çelen Ö. (Advisor)

S.ASLAN(Student)

2019

2019

Postgraduate

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (TCK M. 154)

Çelen Ö. (Advisor)

A.ENES(Student)

2019

2019

Postgraduate

Ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırma

Çelen Ö. (Advisor)

M.GÜNGÖR(Student)

2019

2019

Doctorate

Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama

Çelen Ö. (Advisor)

İ.ŞAHİN(Student)

2018

2018

Postgraduate

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu (tck m. 228)

Çelen Ö. (Advisor)

B.BABAYİĞİT(Student)

2018

2018

Postgraduate

Milletlerarası hukukta ve Türk Ceza Kanunu'nda soykırım suçu

Çelen Ö. (Advisor)

E.KARDELEN(Student) Sustainable Development

2017

2017

Postgraduate

Bilişim sistemi aracılığıyla haksız yarar sağlama suçu

Çelen Ö. (Advisor)

E.İKBAL(Student)

Advising Graduates (Non-Thesis)

2023

2023

Masters (Non-Thesis)

Türk Ceza Hukukunda Tekerrür

Çelen Ö.

M.Emre(Student)

2023

2023

Masters (Non-Thesis)

Ceza Muhakemesinde Basit Yargılama Usulü

Çelen Ö.

R.Eryılmaz(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Türk Ceza Hukukunda Suça Sürüklenen Çocuk

Çelen Ö.

Ü.Yılmaz(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Çelen Ö.

E.Özmen(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

Çelen Ö.

M.Sağlamoğlu(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çelen Ö.

M.Burak(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Yargılama Usulü

Çelen Ö.

H.Kurtulmuş(Student)

2022

2022

Masters (Non-Thesis)

Vergi İncelemesi Üzerine Düzenlenen Raporlar ve Raporların Hukuki Niteliği

Çelen Ö.

O.Boğa(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması İşlemleri

Çelen Ö.

S.Şimşek(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Emre İtaatsizlikte Israr Suçu

Çelen Ö.

Ö.Erdoğan(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Kamu Görevlilerinin Görev Suçlarında Soruşturma Usulü ve İzni

Çelen Ö.

M.Aktaş(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Çelen Ö.

S.Çetiner(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Ceza Muhakemesinde Dava ve Yargılama

Çelen Ö.

S.Uysal(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Ceza Muhakemesinde Yetkili Mahkeme

Çelen Ö.

K.Yönlü(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs

Çelen Ö.

M.Kodalak(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

Suç Uydurma Suçu

Çelen Ö.

G.Güçtekin(Student)

2021

2021

Masters (Non-Thesis)

5271 Sayılı Kanun Kapsamında Tutuklama

Çelen Ö.

İ.Çeşme(Student)

2020

2020

Masters (Non-Thesis)

Cinsel Saldırı Suçu

Çelen Ö.

S.Gülyağcı(Student)

2020

2020

Masters (Non-Thesis)

Uyuşturucu Ticareti Suçu

Çelen Ö.

Ö.Dursun(Student)

2020

2020

Masters (Non-Thesis)

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

Çelen Ö.

S.Şimşek(Student)

2020

2020

Masters (Non-Thesis)

Çek ile İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Neden Olma Suçu

Çelen Ö.

A.Burak(Student)

2020

2020

Masters (Non-Thesis)

Türk Ceza Kanunu'nda Hakaret Suçu

Çelen Ö.

G.Hergül(Student)

2020

2020

Masters (Non-Thesis)

Türk Ceza Kanununda Önödeme Kurumu

Çelen Ö.

S.Zafer(Student)

2020

2020

Masters (Non-Thesis)

Türk Ceza Hukukunda Yağma Suçu

Çelen Ö.

M.Fidan(Student)

2019

2019

Masters (Non-Thesis)

TCK'nın 314. Maddesinde Düzenlenen Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçları

Çelen Ö.

M.Ece(Student)

2019

2019

Masters (Non-Thesis)

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Çelen Ö.

F.Çiloğlu(Student)

2019

2019

Masters (Non-Thesis)

Cezai Konularda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru: Tutuklama

Çelen Ö.

H.Yüzüak(Student)

2018

2018

Masters (Non-Thesis)

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. Maddesi Uyarınca Bilgisayar Kütüklerinde Arama

Çelen Ö.

M.Akif(Student)

2018

2018

Masters (Non-Thesis)

Bağımsız İdari Otoriteler

Çelen Ö.

E.Uyar(Student)

2018

2018

Masters (Non-Thesis)

Kasten Öldürmenin İhmal Suretiyle İşlenmesi

Çelen Ö.

M.Kurtoğlu(Student)

2018

2018

Masters (Non-Thesis)

Vergi Suç ve Cezaları

Çelen Ö.

A.Erdem(Student)

2017

2017

Masters (Non-Thesis)

Gönüllü Vazgeçme

Çelen Ö.

A.Üstüner(Student)

2017

2017

Masters (Non-Thesis)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Kişisel Verilere İlişkin Suçlar

Çelen Ö.

C.Yılmaz(Student)

2016

2016

Masters (Non-Thesis)

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

Çelen Ö.

A.Güngör(Student)

2016

2016

Masters (Non-Thesis)

Meşru Savunma

Çelen Ö.

S.Armağan(Student)

2016

2016

Masters (Non-Thesis)

Faillik, Müşterek Faillik, İştirak, Şeriklik, Fiil Üzerinde Hakimiyet, Bağlılık Kuralı

Çelen Ö.

O.Atalay(Student)

2016

2016

Masters (Non-Thesis)

Gönüllü Vazgeçme, Etkin Pişmanlık, Teşebbüs, İştirak, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 36. Madde

Çelen Ö.

E.Karadere(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

İstinaf Başvurusu Üzerine BAM Tarafından Yapılacak İşlemler

ÇELEN Ö.

KAmu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu - I Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları, Turkey, 18 October 2018

2018

2018

Hekimin Cezai Sorumluluğu

ÇELEN Ö.

Ankara Sağlık Hukuku Günleri, Turkey, 20 June 2018

2018

2018

Askeri Darbelere Sivil İştirak

ÇELEN Ö.

Uluslararası Darbe II Sempozyumu, 28 May 2018

2018

2018

Çocuk İstismarının Hukuki Boyutu ve İhbar Yükümlülüğü

ÇELEN Ö.

Çocuk İstismarı Paneli (Koruma Rehabilitasyon), Turkey, 18 April 2018 Sustainable Development

2017

2017

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma

ÇELEN Ö.

Batman Barosu Uzlaştırma Semineri, Turkey, 29 April 2017

2012

2012

Kadın Haklarının Ceza Hukukunda Korunması

ÇELEN Ö.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansı, Turkey, 08 March 2012

Books & Book Chapters

2008

2008

Alman Hava Güvenlik Kanunu Md. 14/III Hükmüne Göre Masumların Öldürülmesi – Meşru mudur?

ÇELEN Ö.

in: Terör ve Düşman Ceza Hukuku, Yener Ünver, Editor, Seçkin, Ankara, pp.657-676, 2008 Sustainable Development

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

Bilişim Sistemi Aracılığıyla Haksız Yarar Sağlama Suçu

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇELEN Ö. (Executive)