Doç.Dr.

ÖZER ALKAN


Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Biyografi

Dr.Özer ALKAN, 19 Mayıs 1978 da Ankara da doğdu.

 

İlk ve ortaöğrenimini sırası ile Ankara Salih Alptekin İlkokulu’nda ve Ankara Ayrancı Lisesi’nde tamamladı.

 

Diş Hekimliği Eğitimini 1996-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirdi.

 

2002-2003 yıllarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara Etimesgut Hava Hastanesinde askerlik hizmetini tamamladı.

 

Askerlik hizmeti sonrası, Ortodonti Eğitimini 2003-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında tamamladı.

 

2009 yılında kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine de 2010 yılında Ortodonti Anabilim Dalının kuruluşunda Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya başladı.

 

2011-2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde UTHSCSA Developmental Dentistry’ Departmanında Prof. Dr. Kevin J. Donly başkanlığında ve Prof. Dr. Shuo Chen danışmanlığında Research Felow olarak çalıştı.

 

2017 yılından itibaren de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Ulusal ve uluslararası yayınları bulunmakta olup birçok bilimsel toplantılara katıldı.

 

Dr. Özer ALKAN, Prof. Dr. Eylem AYHAN ALKAN ile evli, Ali Özer ve Ömer’in babasıdır.

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Lisans

Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Ön açık kapanış vakalarında ortopedik amaçla kullanılan vertikal çeneliğin alt çene üzerindeki biyomekanik etkilerinin üç boyutlu sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi

Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler

2017 - 2020

2017 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

2010 - 2017

2010 - 2017

Dr.Öğr.Üyesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik

2009 - 2010

2009 - 2010

Araştırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Farabi Koordinatörü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Dekan Yardımcısı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Erasmus Koordinatörü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

2015 - 2017

2015 - 2017

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi

2013 - 2017

2013 - 2017

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Pedodonti (5.Sınıf)

Lisans

Lisans

Ağız Histolojisi ve Embriyolojisi (3.Sınıf)

Lisans

Lisans

Pedodonti (4.Sınıf)

Lisans

Lisans

Ortodonti (4.Sınıf)

Lisans

Lisans

Ağız Anatomisi ve Fizyolojisi (1.Sınıf)

Lisans

Lisans

Muayenehane Yönetimi (5.Sınıf)

Lisans

Lisans

Ortodonti (5.Sınıf)

Lisans

Lisans

Ortodonti (3.Sınıf)

Lisans

Lisans

Pedodonti (3.Sınıf)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Çıplak gözle ve farklı büyütmelerde belirlenen artık adezif miktarı skorlarının güvenirliliklerinin değerlendirilmesi

ALKAN Ö. , KAYA Y. , YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL B., KESKİN S.

TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.23, sa.1, ss.9-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ortodontik diş hareketiyle kemik dokusunun şekillendirilmesi

ALKAN Ö. , KAYA Y. , YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL B.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.44, sa.1, ss.53-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Sigara içen ve içmeyen bireylerin sabit ortodontik tedavileri sırasındaki interlökin-1ß ve prostaglandin E2 seviyelerinin karşılaştırılması

ALKAN Ö. , KAYA Y. , AYHAN ALKAN E. , ALPASLAN YAYLI N. Z. , KESKİN S.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, sa.3, ss.115-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Fixed orthodontic treatment in mandibular lateral incisor canine transposition

ALKAN Ö. , YÜZBAŞIOĞLU B., KAYA Y.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.27, sa.3, ss.57-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Alt keser diş konumlarının norm değerlerde olduğu bireylerde alt çene ön bölge ortalama dişeti kalınlığının incelenmesi

ALKAN Ö. , KAYA Y. , KESKİN S.

TURKIYE KLINIKLERI JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.22, sa.3, ss.184-189, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Konjenital maksiller Lateral diş eksikliğinde multidisipliner tedavi yaklaşımı

KAYA Y. , ALKAN Ö. , ERTUĞRUL A. S.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, cilt.17, sa.1, ss.130-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Konjenital maksiller lateral kesici diş eksikliğinde multidisipliner tedavi yaklaşımı

ALKAN Ö. , YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL B., KAYA Y., DİKİLİTAŞ A., ERTUĞRUL A. S. , BAVBEK A. B.

DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.17, sa.1, ss.130-135, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ortodontik adeziv içeriğinin beyaz nokta oluşumuna önleyici etkileri

ALKAN Ö. , KAYA Y., BOR S.

TURKIYE KLINIKLERI J ORTHOD-SPECIAL TOPICS, cilt.1, sa.2, ss.7-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Dentin hassasiyetinde hassasiyet giderici pasta ve ozon tedavisinin klinik olarak karşılaştırılması

AYHAN ALKAN E. , ÖZÇOPUR B., ALKAN Ö. , EKEN R., KESKİN S., ESKİTAŞCIOĞLU G.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.22, ss.80-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sigara ve periodontal hastalık ilişkisi

AYHAN ALKAN E. , DİKİLİTAŞ A., ALKAN Ö. , PARLAR A.

ACTA ODONTOLOGICA TURCICA, cilt.30, sa.1, ss.49-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Factors effecting the success of the implants used in orthodontic treatment

ÖZOĞUL B., ALKAN Ö. , SALİ F., AKKAYA S., MEHMETİ B.

APOLONIA, cilt.21, ss.81-91, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Çağdaş Bilimsel Süreçte Genetik ve Temel Kavramlar

ALKAN Ö. , AKKAYA S.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ, cilt.107, ss.100-103, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Dişeti Çekilmesi Bulunan Ortodonti Hastalarındaki Oklüzal Kuvvetlerin T-Scan III kullanılarak Değerlendirilmesi

ALKAN Ö. , DENİZ Y., KAYA Y.

İzmir Dişhekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018

2018

2018

Üç Retansiyon Protokolünün Oklüzal Kuvvet Parametrelerinin T-Scan III ile Karşılaştırılması

KAYA Y. , ALKAN Ö.

XVI. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018

2018

2018

Interdisciplinary treatment of a patient with cleftlip and plate and transposed teeth

ALKAN Ö. , ALTINDAL D., AYHAN ALKAN E.

9th Congress of European Federation of Periodontology, Amsterdam, Hollanda, 20 - 23 Haziran 2018, ss.397-398

2017

2017

Transversal Yön Anomalisi Bulunmayan Bireylerde Üst Molar Dişlerin Dişeti Kalınlıklarının Değerlendirilmedi

KAYA Y. , ALKAN Ö. , TUNCA M., KESKİN S.

15. Uuslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2017, ss.194

2017

2017

Ortodontik tedavi sonrası minede gözlenen renk değişimlerinin uzun dönemli takibi

KAYA Y. , ALKAN Ö. , DEĞİRMENCİ A., KESKİN S.

15. luslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2017, ss.192

2017

2017

The evaluation of mean gingival thickness of mandibular anterior region in individuals with norm values of lower incisior position

ALKAN Ö. , KAYA Y. , KESKİN S.

105th FDI Annual World Dental Congress, Madrid, İspanya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.60

2017

2017

Assesment the reliability of three different mixed dentition analysis methods in Turkish population

KAYA Y. , ALKAN Ö. , BOR S., KESKİN S.

93rd Congress of the European Orthodontic Society, Montreuil, Fransa, 5 - 10 Haziran 2017, ss.99

2016

2016

The Relation of Maxillary and Mandibular Anterior Gingival Thickness With Age and Gender

AYHAN ALKAN E. , ALKAN Ö. , KAYA Y. , KESKİN S.

92rd Congress of European Orthodontic Society, Stockholm, İsveç, 11 - 16 Haziran 2016

2016

2016

Relation Between Mean Gingival Thickness in the Mandibular Anterior Region and the Position of Mandibular Incisors

ALKAN Ö. , KAYA Y. , KESKİN S.

92rd Congress of European Orthodontic Society, Stockholm, İsveç, 11 - 16 Haziran 2016

2016

2016

Orthodontic treatment of twin mesiodens two cases

KAYASAN M. S. , ALKAN Ö.

92nd Congress of the European Orthodontic Society, Stockholm, İsveç, 11 - 16 Haziran 2016, ss.60

2015

2015

Üst Çene Lateral Kesici Kanin Diş Transpozisyonunda Çekimsiz Sabit Tedavi Yaklaşımı

ALKAN Ö. , KAYA Y.

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

2015

2015

Gingival Biyotipin Belirlenmesinde Kullanılan İki Farklı Ölçüm Tekniğinin Güvenirliklerinin Değerlendirilmesi

ALKAN Ö. , KAYA Y. , AYHAN ALKAN E. , KESKİN S.

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

2015

2015

Çapraz kapanıştaki Üst Çene Laterakl Dişlerin Karflı Bir Yaklaşımla Seviyelenmesi İki Olgu Sunumu

ALKAN Ö. , KAYA Y. , ÇINARSOY S., DİNÇ G.

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

2015

2015

İnce Gingival Biyotipe Sahip Bireyin Ortodontik Tedavi Öncesinde Mukogingival Cerrahi ile Tedavisi: Olgu Sunumu

AYHAN ALKAN E. , ALKAN Ö. , KAZANCI F., KAYA Y. , EROĞLU E. G.

XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

2015

2015

Dişsel Ön Açık Kapanışın Bonded Spur Apareyi ile Tedavisi: Olgu Sunumu

ALKAN Ö. , YÜZBAŞIOĞLU B., KAYA Y.

XIV. Türk ortodonti derneği sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

2015

2015

Transpoze gömülü bir dişin ortodontik olarak sürdürülmesi / Orthodontic eruption of a transposed impacted tooth

KARAMAN A., KAZANCI F., ALKAN Ö.

14.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015, ss.256

2015

2015

Evaluation of the relation between cervical vertebra morphology and sagittal skeletal patterns in females at Ru stage

AYDOĞAN C., ALKAN Ö.

8th International Orthodontic Congress of the World FederationOrthodontists, London, Kanada, 27 - 30 Ekim 2015, ss.113

2014

2014

Ortodontik Diş Hareketiyle Kemik Dokusunun Şekillendirilmesi

KAYA Y. , YÜZBAŞIOĞLU B., ALKAN Ö.

YYU Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014

2014

2014

Ortodontik diş hareketleriyle kemik dokusunun şekillendirilmesi: olgu sunumu

KAYA Y., YÜZBAŞIOĞLU B., ALKAN Ö.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014, ss.138

2014

2014

Unilateral Incomplete Transposition of Mnadibular Lateral Incisor and Canine: A case Report

YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL B., KAYA Y. , ALKAN Ö.

90th Congress of European Orthodontic Society, Warşova, Polonya, 18 - 22 Haziran 2014

2014

2014

Unilateral incomplate transposition of a mandibular lateral incisor and canine: a case report

YÜZBAŞIOĞLU B., KAYA Y., ALKAN Ö.

90th Congress of the European Orthodontic Society, Warszawa, Polonya, 18 - 24 Haziran 2014, ss.645

2013

2013

Effect of ozone application on bond strenght of orthodontic brackets

ALKAN Ö. , OKTAY ÇÖVEN B., ÖZÇOPUR B., KAZANCI F., ESKİTAŞCIOĞLU G.

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.368

2013

2013

The relationship between tooth brushing habits and residing of the patients seeking orthodontic treatment in Van Turkey

KAZANCI F., ALKAN Ö.

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.189

2011

2011

An ex vivo evaluation of the shear bond strength of three adhesive systems to ozonated dentine

ÖZÇOPUR B., AYHAN ALKAN E. , ALKAN Ö. , BEHRAM B., ESKİTAŞCIOĞLU G.

15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, ROMA, İtalya, 14 - 17 Eylül 2011, ss.33

2010

2010

Ortodonti ve periodontoloji işbirliği: olgu sunumu / Cooperation of orthodontics and periodontology: a case report

BEKLER Z., AYHAN ALKAN E. , ALKAN Ö. , PARLAR A.

12.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2010, ss.202

2007

2007

An evaluation of cervical vertebral bone age in a group of person who are in MP3 maturational stage

ALKAN Ö. , AKKAYA S.

12th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2007, ss.152-153

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Distraksiyon-Ortodontide İskeletsel Ekspansiyon

ORHAN M. , ALKAN Ö. , KAYA Y.

ORTODONTİ AKIL NOTLARI, Selim ARICI, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara/İstanbul, ss.223-232, 2020

2015

2015

Değişmiş Pasif Erüpsiyon Tedavisine Yaklaşım

ALKAN Ö.

HALL PERİODONTOLOJİ VE DENTAL İMPLANTOLOJİ Teşhise Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar ve Çözümsel Öneriler, HARPENAU, KAO, LUNDERGAN, SANZ, Editör, ATLAS, Ankara, ss.222-224, 2015

2015

2015

Değişmiş Pasif Erüpsiyon

ALKAN Ö.

HALL PERİODONTOLOJİ VE DENTAL İMPLANTOLOJİ Teşhise Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar ve Çözümsel Öneriler, HARPENAU, KAO, LUNDERGAN, SANZ, Editör, ATLAS, Ankara, ss.74-76, 2015

2015

2015

Restoratif Bakımı Kolaylaştırmak İçin Hızlı Ortodontik Ekstrüzyon

ALKAN Ö.

HALL PERİODONTOLOJİ VE DENTAL İMPLANTOLOJİ Teşhise Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar ve Çözümsel Öneriler, HARPENAU, KAO, LUNDERGAN, SANZ, Editör, ATLAS, Ankara, ss.220-221, 2015