General Information

Biography

Nurseli Gamze Korkmaz, Dr.: 1984 yılında Ankara’da doğdu. 2007’de Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ne kabul edildi ve 2011’de Gaston Bachelard’ın Psikanalitik Yaklaşımıyla Ahmed Hâşim’in Şiirlerinde Ateş adlı çalışmasıyla mezun oldu. Daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmalarını 2017’de Erken Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Seküler-Kutsal İkilemi (1920-1950) başlıklı teziyle tamamladı. Doktora sonrasında Türk romanında modernleşme süreçlerinin temsili ve sekülerleşme olgusu üzerine disiplinlerarası çalışmalarını derinleştirmektedir. Hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Institutional Information

Unit
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Department
Türk Dili ve Edebiyatı
Program
Yeni Türk Edebiyatı

Contact

Email
ngkorkmaz@ybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/ngkorkmaz
Office Phone
+90 312 906 2000 Extension: 1523
Fax Phone
+90 312 906 2000