General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: Korkmaz Nurseli Gamze

Metrics

Publication

9

Project

1

Open Access

1

Biography

Nurseli Gamze Korkmaz, Dr.: 1984 yılında Ankara’da doğdu. 2007’de Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ne kabul edildi ve 2011’de Gaston Bachelard’ın Psikanalitik Yaklaşımıyla Ahmed Hâşim’in Şiirlerinde Ateş adlı çalışmasıyla mezun oldu. Daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmalarını 2017’de Erken Cumhuriyet Dönemi Romanlarında Seküler-Kutsal İkilemi (1920-1950) başlıklı teziyle tamamladı. Doktora sonrasında Türk romanında modernleşme süreçlerinin temsili ve sekülerleşme olgusu üzerine disiplinlerarası çalışmalarını derinleştirmektedir. Hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Contact