General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Eski Türk Dili

Metrics

Publication

19

Biography

 

Kişisel Bilgiler

Ad, Soyad: Nurdan Besli

Doğum Yeri- Yılı: Mersin- Tarsus, 26.08.1986

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi YDA Park Avenue Konutları G blok No: 112 Yenimahalle –Ankara

Tel: 05064030923

e-posta: dr.nurdanbesli@gmail.com

 

İş Deneyimi

2011- (Halen): Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski Türk Dili Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor.

 

Eğitim Bilgileri

2019: Doktora, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili Anabilim Dalı (Not Ort.: 4:00)

2013: Yüksek Lisans, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili Anabilim Dalı (Not Ort.: 4:00)

2010: Tezsiz Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Not Ort.: 3: 72)

2010: Yüksek Lisans Öğrencisi (Devam Ediyor), Gazi Üniversitesi

2009: Lisans, Gazi Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı (Not Ort.: 3.57)

 

Geçerli Sınav Bilgileri

KPDS: 73,25

ALES: 92.75

 

Yabancı Dil Bilgileri

Almanca A2.2

İngilizce İyi

Farsça: Orta Seviye

 

 

Verilen Dersler:

Türk Dili I (Lisans)

Türk Dili II (Lisans)

Diksiyon (Lisans)

Diksiyon ve Hitabet (Lisans)

Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi (Lisans)

Türkiye Türkçesi Yapı Bilgisi (Lisans)

Tarihi Metinlerde Anlam Bilim (Lisans)

Türklerde İnanç Metinleri ve Söz Varlığı (Yüksek Lisans)

Eski Türkçede Anlam Bilim I (Doktora)

 

Kurslar-Seminerler:

2020 Spikerlik ve Sunuculuk

2019 Diksiyon

2019 Sağlık Bakanlığı İlkyardım Kursu

 

Ödüller:

2211 TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu

2211 TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu

 

İlgi Alanları:

Seslendirme, Tiyatro, Tenis, Oyunculuk, Kitap Okuma, Gezme

 

Akademik Çalışmalar:

Kitaplar:

Telatar Fafo, Tokay Yaşar, Besli Nurdan (2020). Grammatica Turcico Latina 1666, Ankara: Garfiker Yayınları.

 

Makaleler:

Besli Nurdan (2021). “Dil Kültür Bağlamında Eski Türkçe Yaktur- Üzerine”, RumeliDe Dergisi, Sayı 24, s. 364-372

Besli, Nurdan (2021). “Eski Uygur Türkçesi Manzum Metinlerinde “Baş Kafiye Usulleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 14, Sayı 77, s.87-95.

Besli, Nurdan (2020). “Eski Uygurca Bir Şiirin Anlam Bilimsel Bir Metotla İncelenmesi, (Ed. Erol Kuyma), Manaya Dair, İstanbul: Kesit Yayınları.

Besli, Nurdan (2020). “Yusuf Has Hacip’te Bir Anlatım Özelliği Olarak Benzetmeler, İnternational Journal Of Language Academy, Volume 8/4, p. 339-351.

Besli, Nurdan (2020). “Budist Türk Şiirinden İslami Dönem Türk Şiirine Aktarım Öğesi Olarak Metaforlar, Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 9/23, s. 28-44.

Besli, Nurdan (2017). “Eski Uygur Türkçesinde Şart Kipi Olarak Kullanılmayan –Sar Morfemi ”, İnternational  Journal of Language Academy,  p. 360-372.

Toprak Funda, Besli Nurdan (2015). Türkiye Türkçesi ve Türk Lehçelerinde Kuru Sözcüğünün Anlam Boyutları Üzerine Art ve Eş Zamanlı Bir Yaklaşım”, International Journal of Language Educational and Teaching, Özel Sayı, s. 1001-1012.

Besli, Nurdan (2015). “Kutadgu Bilig’de Kör- Fiilinin Çok Anlamlılığı Üzerine”, Turkish Studies, Volume 10/12, p.159-178.

 

Bildiriler:

Tokay Yaşar, Besli Nurdan (2018). “Albert Bobowski (Ali Ufki Bey)’in Grammatica Turcico Latina (1666) Adlı Eserinde XVII. Yüzyıl Konuşma Diline Ait Örnekler”, X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, S. 1585-1596.

Besli, N. Tokay, Y. (2017). “Kutadgu Bilig’de Benzetme İlgisi Kuran Birimler” 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3-5 Kasım, Bandırma, s. 458-459.

 

Besli, Nurdan –Tokay Yaşar (2017). “Türkçenin Öğretimi Açısından Divanü Lugati't-Türk'te Geçen Cümle Örnekleri,”, I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, UYTOB, Bildiri-e kitabı, s. 44-55, 17-19 Mayıs Bursa

Besli Nurdan (2017). “Eski Uygur Türkçesi Budist Metinlerinde Kadın Anlayışı ve Etkileri, 2nd International Conference On Studies In Turkology, s. 275-287, 11-13 Agust, Rome-Italy. 

 

Tanıtım:

Tokay, Yaşar (2019). Tanıklarıyla Harezm-Kıpçak Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler, Ankara: Grafiker Yayınları, 708s. Isbn: 978-605-2233-43-6, Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Kabul Tarihi: 5.6.2021

 

Sergiler:

Toprak, F., Karahan A., Besli, Nurdan vd. (2017). “XV. Yüzyıla Kadar Türk Diline Emek Verenler ve Eserleri” Sergi, 20-22 Aralık.

 

Elektronik Kitaplar:

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Târâ-Ekavimşatistotra, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü. Yayın Tarihi: 5.10.2021

Jâtaka Koleksiyonu, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Yayın Tarihi:  30.01.2021

Mahâbodhijâtaka, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Yayın Tarihi: 3.11.2021

Vişvantara Jâtaka, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü,  Yayın Tarihi: 3.11.2021

Ksitigarbhaboddhisattvapranidhâna Sûtra, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Yayın Tarihi:   17.01.2022

Mahâmâyûrî-Vidyâ-Râjnî Sûtra, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Yayın Tarihi: 17.01.2022

Haribhatta Jâtakamâlâsı, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Yayın Aşamasında

Çömlekçi Öyküsü, Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Yayın Aşamasında

 

 

Tezler:

Besli, Nurdan (2019). Anlambilim Açısından Eski Uygurca Şiirler, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Besli, Nurdan (2013). Eski Uygur Türkçesinde Tasarlama Kiplerinin Yapı ve İşlev Bakımından İncelenmesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

Katılım Belgeleri:

UDES 2015 28-30 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu.

10-11 Mayıs 2012 “Eğitim Sosyolojisi Bakış Açısıyla Toplum ve Eğitim1, I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu,

11-04-2012 Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, TÜBİTAK.

 

Contact