Arş.Gör.

MEHMET ZAHİD YENER


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2017 - 2019

2017 - 2019

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2012 - 2017

2012 - 2017

Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme Borçlarında Temerrüt

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sulh Sözleşmesi ve İbra Sözleşmesi ile Çözümü

Yener M. Z.

Adalet Dergisi, sa.64, ss.531-564, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sorumluluk Sigortası ile Sigorta Kapsamına Alınan Rizikoların Borç İlişkisinin Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi

Yener M. Z.

Yargıtay Dergisi, cilt.45, sa.4, ss.1077-1104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Bir Sorumluluk Türü Olarak Culpa in Contrahendo Sorumluluğu

Yener M. Z.

Akademik Teklif Hukuk ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.6, ss.66-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Covid-19 Salgınının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bakımından Değerlendirilmesi

Yener M. Z.

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2020, ss.108-117

2020

2020

Covid-19 Salgınının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bakımından Değerlendirilmesi

Yener M. Z.

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2020, ss.243-267

2019

2019

İş Kanunu Çerçevesinde İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkında Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yener M. Z.

Uluslararası I. Adalet Kongresi, Rize, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.155-168

2019

2019

Succession Conditions Stated Under The Article 127 of The Code of Obligation (Borçlar Kanunu 127. Madde'de Sayılan Halefiyet Halleri)

Yener M. Z.

International Paris Conference on Social Science-III, Paris, Fransa, 15 - 17 Kasım 2019, ss.206-210

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme Borçlarında Temerrüt

Yener M. Z.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2020

2020

2020

Viyana Satım Anlaşması Uyarınca Sözleşmenin Kurulması

Yener M. Z.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşemeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na (CISG) İlişkin Bazı Meseleler, Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, Editör, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, ss.21-68, 2020

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2018 - 2019

2018 - 2019

Erasmus Programı

Öğrenci Hareketliliği

Universitaet des Saarlandes, Almanya

2016 - 2016

2016 - 2016

Erasmus Programı

Staj

Pfetzing&Kaya Rechtsanwalte , AlmanyaKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2020

2020

Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

International Paris Conference on Social Science-III

Davetli Konuşmacı

Paris-Fransa

2019

2019

Uluslararası I. Adalet Kongresi

Davetli Konuşmacı

Rize-Türkiye

2015

2015

10. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye