General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe, Türk-Islam Düşüncesi Tarihi
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, History of Turkish Islamic Thought

Names in Publications: Vural, Mehmet

Metrics

Publication

118

Project

7

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof. Dr. Mehmet Vural

Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden (1987) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu (1992). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında yüksek lisans (1994), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında ikinci bir yüksek lisans (1997) ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında doktora yaptı (1998).

Mezuniyetinden sonra Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi olarak 1994-2004 yılları arasında çalıştı. 2004-2011 yılları arasında MEB ve TBMM’de görev yaptı. 2011’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yardımcı doçent, 2012’de doçent, 2017’de de profesör oldu.

Hâlen AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

vuralmehmet@hotmail.com; mvural@ybu.edu.tr

 

Eserleri:

1.  İslâm Felsefesi Sözlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2004, 2011, 2016, 2020.

2.  Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Sorunları, Ankara: Elis Yayınları, 2. Baskı, 2003, 2021.

3.  Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, Ankara: Elis Yayınları, 5. Baskı, 2003, 2007, 2011, 2017, 2020.

4.  Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Baskı, 2004, 2011.

5.  Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 2009.

6.  Hilmi Ziya Ülken’in Varlık Felsefesi, Ankara: Beyaz Kule Yayınları, 2009.

7.  Ian Richard Netton, Fârâbî ve Okulu, der. ve çev. Mehmet Vural, Ankara: Elis Yayınları, 2019.

8.  İslâm Felsefesi Tarihi: İslâm Düşüncesinin Tarihsel Seyri, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2016, 2016, 2018, 2019.

9.  Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe, Ankara: Elis Yayınları, 2. Baskı, 2018, 2018.

10. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: DİB Yayınları, 2019.

11. İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi, Ankara: Elis Yayınları, 2021.

12. Vural, Mehmet (ed.), Türkiye'de İslam Felsefesi, Ankara: Elis Yayınları, 2022.

Contact

Other Email
vuralmehmet@hotmail.com
Email
mvural@ybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/mvural
Office Phone
+90 312 906 1458
Office
A- 258
Address
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü (A 258) Esenboğa 06760 ANKARA