Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Mehmet Vural

Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden (1987) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu (1992). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında yüksek lisans (1994), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında ikinci bir yüksek lisans (1997) ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında doktora yaptı (1998).

Mezuniyetinden sonra Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi olarak 1994-2004 yılları arasında çalıştı. 2004-2011 yılları arasında MEB ve TBMM’de görev yaptı. 2011’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yardımcı doçent, 2012’de doçent, 2017’de de profesör oldu.

Hâlen AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

vuralmehmet@hotmail.com; mvural@ybu.edu.tr

 

Eserleri:

1.  İslâm Felsefesi Sözlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2004, 2011, 2016, 2020.

2.  Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Sorunları, Ankara: Elis Yayınları, 2003.

3.  Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2003, 2007, 2011, 2017.

4.  Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Baskı, 2004, 2011.

5.  Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 2009.

6.  Hilmi Ziya Ülken’in Varlık Felsefesi, Ankara: Beyaz Kule Yayınları, 2009.

7.  Ian Richard Netton, Fârâbî ve Okulu, der. ve çev. Mehmet Vural, Ankara: Elis Yayınları, 2019.

8.  İslâm Felsefesi Tarihi: İslâm Düşüncesinin Tarihsel Seyri, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2016, 2016, 2018, 2019.

9.  Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe, Ankara: Elis Yayınları, 2. Baskı, 2018, 2018.

10. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: DİB Yayınları, 2019.

Kurum Bilgileri

Birim
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Felsefe
Ana Bilim Dalı
Türk-islam Düşüncesi Tarihi

İletişim

Diğer E-posta
vuralmehmet@hotmail.com
E-posta
mvural@ybu.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.aybu.edu.tr/mvural
İş Telefonu
+90 312 906 1458
Ofis
A- 258
Posta Adresi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü (A 258) Esenboğa 06760 ANKARA