Prof.

MEHMET VURAL


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Türk-islam Düşüncesi Tarihi

Biography

Prof. Dr. Mehmet Vural

Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden (1987) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu (1992). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında yüksek lisans (1994), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında ikinci bir yüksek lisans (1997) ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında doktora yaptı (1998).

Mezuniyetinden sonra Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi olarak 1994-2004 yılları arasında çalıştı. 2004-2011 yılları arasında MEB ve TBMM’de görev yaptı. 2011’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yardımcı doçent, 2012’de doçent, 2017’de de profesör oldu.

Hâlen AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

vuralmehmet@hotmail.com; mvural@ybu.edu.tr

 

Eserleri:

1.  İslâm Felsefesi Sözlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2004, 2011, 2016, 2020.

2.  Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Sorunları, Ankara: Elis Yayınları, 2. Baskı, 2003, 2021.

3.  Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, Ankara: Elis Yayınları, 5. Baskı, 2003, 2007, 2011, 2017, 2020.

4.  Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Baskı, 2004, 2011.

5.  Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 2009.

6.  Hilmi Ziya Ülken’in Varlık Felsefesi, Ankara: Beyaz Kule Yayınları, 2009.

7.  Ian Richard Netton, Fârâbî ve Okulu, der. ve çev. Mehmet Vural, Ankara: Elis Yayınları, 2019.

8.  İslâm Felsefesi Tarihi: İslâm Düşüncesinin Tarihsel Seyri, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2016, 2016, 2018, 2019.

9.  Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe, Ankara: Elis Yayınları, 2. Baskı, 2018, 2018.

10. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: DİB Yayınları, 2019.

11. İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi, Ankara: Elis Yayınları, 2021.

Education Information

2000 - 2014

2000 - 2014

Undergraduate

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

1992 - 1994

1992 - 1994

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

1987 - 1992

1987 - 1992

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2002

2002

Postgraduate

Muhafazakar Siyaset Felsefesi

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1998

1998

Doctorate

Gazzali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

1994

1994

Postgraduate

Günümüz İslam Felsefesinde Gelenekçilik ve Modernleşme Problemi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

2012 - 2017

2012 - 2017

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

2011 - 2012

2011 - 2012

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

1994 - 2004

1994 - 2004

Research Assistant

Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Phılosophy

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Deputy Head of Department

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

FEL606 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ VE AKIMLARI

Undergraduate

Undergraduate

FEL403 BİTİRME TEZİ I

Undergraduate

Undergraduate

FEL411 DOĞU FELSEFESİ (II. Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

FEL310 AYDINLANMA FELSEFESİ METİNLERİ (II. Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

FEL301 İSLAM FELSEFESİ II

Undergraduate

Undergraduate

FEL310 AYDINLANMA FELSEFESİ METİNLERİ

Undergraduate

Undergraduate

FEL404 BİTİRME TEZİ (II. Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

FEL404 BİTİRME TEZİ

Doctorate

Doctorate

FEL607 KLASİK DÖNEM OSMANLI FELSEFESİ

Undergraduate

Undergraduate

FEL317 İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

FOR110 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

FEL418 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ (II. Ö.)

Doctorate

Doctorate

FEL605 ORTA ÇAĞ’DA FELSEFE TARTIŞMALARI

Undergraduate

Undergraduate

FEL408 SİYASET FELSEFESİ (II. Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

FOR110 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI I

Undergraduate

Undergraduate

RFEL812 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

FEL110 BİLİM TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

FOR110 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

FEL418 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ

Undergraduate

Undergraduate

RFEL802 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

Doctorate

Doctorate

FEL619 TASAVVUF DOKTRİNİNE GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

FOR110 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI II

Undergraduate

Undergraduate

FEL202 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I

Undergraduate

Undergraduate

FEL411 DOĞU FELSEFESİ

Doctorate

Doctorate

FEL608 MODERN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ

Undergraduate

Undergraduate

FEL408 SİYASET FELSEFESİ

Undergraduate

Undergraduate

FEL404 BİTİRME TEZİ II

Doctorate

Doctorate

FEL605 ORTA ÇAĞ’DA FELSEFE SORUNLARI

Undergraduate

Undergraduate

FEL241 FELSEFE TARİHİ I

Undergraduate

Undergraduate

FEL242 FELSEFE TARİHİ II

Undergraduate

Undergraduate

FEL301 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Hilmi Ziya Ülken'in Türkiye'de İslam Felsefesi Çalışmalarına Katkıları

VURAL M.

Özne, no.34, pp.375-389, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Mağrip’ten Meşrik’e Felsefe: Doğu Bilgeliği

VURAL M.

Felsefe Dünyası, no.71, pp.20-45, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

”Elviye-i Selâse’den Anadolu’ya Göç: Kayseri’deki 93 Muhacirleri”

Vural M.

Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2016

2016

”Gazzâlî’nin Tasavvuf Anlayışında Sezgi ve İlham”

Vural M.

Dil-i Halvet, no.12, pp.38-41, 2016 (National Non-Refereed Journal)

2015

2015

”Dâvûdü’l-Kayserî’de Tasavvuf Felsefesi Hakikat-i Muhammediye Nazariyesi Üzerine”

Vural M.

Temâşâ Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.3, pp.42-56, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

”İslâm Felsefesinde Modern Temayüller”

Vural M.

Eskiyeni, no.30, pp.7-21, 2015 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

”Meşşâî Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi”

Vural M.

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.3, no.1, pp.53-83, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

”Avrasya da Kadim Bilgi ve Hikmetin Temelleri”

Vural M.

Diyanet Aylık Dergi, no.264, pp.19-23, 2012 (National Non-Refereed Journal)

2012

2012

”Hilmi Ziya Ülken ve Türkiye de Felsefe Çalışmalarına Katkıları”

Vural M.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.9, no.17, pp.517-534, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

”Câhız ve Biyolojik Evrimciliğin Doğuşu”

Mehmet B., Vural M.

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.117-126, 2012 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

”İslâm Felsefesi Geleneğinde Farsça Felsefî Çalışmaların Önemi”

Vural M.

İslami Araştırmalar, vol.23, no.2, pp.73-78, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

”Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Demokrasi”

Vural M.

Kutadgubilig, no.20, pp.355-369, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

”Classic Logic of Al Ghazali Methodology”

Vural M.

Journal of Islamic Research, vol.3, no.2, pp.143-148, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

”İslâm ve İdeoloji”

Sheapard W., Vural M.

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.183-220, 2009 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

”Nikolay Berdyaev’in Devrim Karşıtlığı Bağlamında Özgürlük Felsefesi”

Vural M.

Kutadgubilig, no.14, pp.45-58, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

”İslâm Düşüncesinde Gelenek ve Gelenekçilik: Seyyid Hüseyin Nasr ın Gelenek Anlayışı”

Vural M.

İslâmiyat, vol.10, no.3, pp.63-68, 2008 (Other Refereed National Journals)

2008

2008

”Osmanlı’da Felsefe ve Akkirmanî’nin Felsefî Düşünceleri”

Vural M.

Söz ve Adalet, no.6, pp.115-120, 2008 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

”İdeal ve Gerçek Bağlamında Dünya Barışı ve İslâm”

Vural M.

Din ve Toplum, no.2, pp.72-75, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

”İslâmî Köktencilik Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”

Vural M.

İslâmiyat, vol.10, no.1, pp.187-206, 2007 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

”Yeni Muhafazakârlık Üzerine”

Vural M.

Karizma, no.17, pp.43-49, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2003

2003

”Gelenek ve Dinlerin Aşkın Birliği”

Vural M.

Doğu Batı, no.25, pp.161-175, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

”Şâh Veliyullah Dehlevî’nin Felsefî Düşünceleri”

Vural M.

Tabula Rasa, vol.3, no.8, pp.93-104, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

”Hilmi Ziya Ülken Ontolojisinde Aşkın Varlık Problemi”

Vural M.

İslami Araştırmalar, vol.16, no.2, pp.212-216, 2003 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

”Düşünce Tarihinde Mantık: Aristoteles Mantığından Bulanık Mantığa”

Vural M.

Kutadgubilig, no.2, pp.179-192, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

”Hilmi Ziya Ülken’in Fikri Değişim Süreci”

Vural M.

Türk Yurdu, vol.22, no.174, pp.23-26, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

”Hilmi Ziya Ülken ve Dyade Düşüncesi”

Vural M.

Türk Yurdu, vol.22, no.174, pp.67-70, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

”Aydınlanma Felsefesi ve Siyasal Muhafazakârlık”

Vural M.

Felsefe Dünyası, no.35, pp.127-136, 2002 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

”Aydınlanma Felsefesine Dinî ve Muhafazakâr Muhalefet”

Vural M.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.375-389, 2002 (National Refreed University Journal)

2002

2002

”Gazzâlî’nin Epistemolojisinde Sezgi ve İlham”

Vural M.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, no.9, pp.179-186, 2002 (Other Refereed National Journals)

2001

2001

”Hukukun Üstünlüğü Bağlamında Hukuk Devleti Anlayışı”

Vural M.

İslami Araştırmalar, vol.14, no.2, pp.272-276, 2001 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

”Gazzâlî’de Metodolojik Yaklaşımlar”

Vural M.

İslami Araştırmalar, vol.13, no.3, pp.283-291, 2000 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Gazzâlî ve Aristoteles Mantığı

Vural M.

Bilim Yolu, no.2, pp.349-364, 1999 (National Non-Refereed Journal)

1999

1999

”Mevlânâ ve Sufi Gelenek”

Nasr S. H. , Vural M.

Türkiye Günlüğü, no.53, pp.92-101, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Türkiye’de Yabancı Dille Eğitim

Vural M.

Ülke, no.33, pp.56-59, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

”Gazzâlî ve Bâtınîlik”

Vural M.

Bilge Vezir Nizâmülmülk, Konya, Turkey, 6 - 07 April 2018, no.402, pp.162-177

2018

2018

”Yahya Kemal’de Tarih ve Gelenek”

Vural M.

Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu (8-9 Kasım 2018), Bahçelievler Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2018, no.28, pp.47-55

2018

2018

“Elviye-i Selâse’den Anadolu’ya Göç: Kayseri’deki 93 Muhacirleri”

Vural M.

I. Pınarbaşı Sempozyumu (10-12 Mayıs 2018) Bildirileri, Kayseri, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.132-138 Sustainable Development

2018

2018

”Barış: Emmanuel Levinas’ın Öteki/Başkası Felsefesi”

Vural M.

V. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.312-315

2018

2018

”Türkiye’de Felsefenin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri”

Vural M.

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2018, vol.1, pp.73-89

2017

2017

“Türkiye’de Felsefe Eğitimi”

Vural M.

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (3-7 Mayıs 2017), Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, vol.1, pp.671

2014

2014

”Siyaset Felsefesi Açısından Gelenek İcadı Mümkün müdür?”

Vural M.

III. Uluslararası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, Bursa, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.339-347

2014

2014

”Türk-İslâm Düşüncesinde Gazzâlî”

Vural M.

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 May 2014, vol.3, pp.65-74

2013

2013

”Gazzâlî ve Yöntemsel Şüphe”

Vural M.

Akademide Felsefe, Hikmet ve Din, Zonguldak, Turkey, 12 - 13 December 2013, no.3, pp.275-285

2013

2013

”Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumunun Değerlendirilmesi”

Vural M.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 November 2013, no.1, pp.820-825

2002

2002

“Gazzâlî’nin Mantık Anlayışının Özgünlüğü Sorunu”

Vural M.

İslâm Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2002, no.11, pp.207-232

1996

1996

“Dâvûdü’l-Kayserî’nin Felsefî Görüşleri”

Vural M.

XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de İlim ve Din Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 30 - 31 May 1996, pp.115-124

Books & Book Chapters

2021

2021

İslam Felsefesinin Sorunları

Vural M. (Editor)

Elis Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi

VURAL M.

Elis Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

Bir Metodoloji Olarak Mantık ve Gazzâlî

Vural M.

in: İslam Felsefesinin Sorunları, Vural Mehmet, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.275-296, 2021

2021

2021

Tevhidi Düşünce ve Batı Muhafazakârlığına Eleştirel Bakış

VURAL M.

in: Tevhidi Düşünce Temelli Konuşmalar 3 (Konferanslar), Şimşek, Osman, Editor, İlmar Yayınları, Ankara, pp.271-282, 2021

2021

2021

Bir Metodoloji Olarak Mantık ve Gazzâlî

VURAL M.

in: İslam Felsefesinin Sorunları, Vural, Mehmet, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.275-296, 2021

2020

2020

“2.8.2.8. Habeş el-Hâsib (ö. 260/874)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.344-345, 2020

2020

2020

“2.8.2.9. Mâhânî (ö. 267/880)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.345-346, 2020

2020

2020

“2.8.2.1. Muhammed b. İbrahim el-Fezârî (ö. 190/806)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.333-334, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 5./XI. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 3, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.305-306, 2020

2020

2020

“2.8.2.10. Ebû Ma’şer el-Belhî (ö. 272/886)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.346-347, 2020

2020

2020

İslam’da Kültür Kurumları

VURAL M.

in: İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Gökbörü, Halil İbrahim, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.215-248, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 9./XV. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 5, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.267-270, 2020

2020

2020

“2.8.2.3. Abbas b. Said el-Cevherî (ö. 218/833’ten Sonra)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.336-337, 2020

2020

2020

“6.8.1. Müspet İlimler: 3/IX. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.330-333, 2020

2020

2020

“2.8.2.5. Muhammed b. Musa el-Hârizm (ö. 232/847)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.339-341, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 8./XIV. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 4, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.334-337, 2020

2020

2020

“2.7.1. Müspet İlimler: 2./VIII. Yüzyıl”,

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 1, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.447-450, 2020

2020

2020

Müslüman Bilim İnsanları ve Eserleri -İlk Dönem Âlimler-

VURAL M.

in: İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Gökbörü, Halil İbrahim, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.249-270, 2020

2020

2020

”2.6. Müspet İlimler: 7/XIII. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 1, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.164-166, 2020

2020

2020

“2.7.2.2. Yakub b. Tarık (ö. 180/796)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar I, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.453-454, 2020

2020

2020

“2.8.2.7. Benî Musa (Musaoğulları) (ö. IX. Yüzyıl)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.342-344, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: XVIII. Yüzyıl Müspet İlimler”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 6, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.211-214, 2020

2020

2020

“2.7.2.1. Halid b. Yezîd b. Muâviye (ö. 85/704)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar I, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.451-453, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 10./XV. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 5, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.303-307, 2020

2020

2020

“2.8.2.2. Câbir b. Hayyân (ö. 200/815)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.334-336, 2020

2020

2020

“2.9.1. Müspet İlimler: XVII. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 6, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.179-182, 2020

2020

2020

“1.7.1. Müspet İlimler: XIX. Yüzyıl Müspet İlimler”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 7, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.167-169, 2020

2020

2020

“1.6.1. Müspet İlimler: XXI. Yüzyıl ve Değerlendirme”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 8, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.17-22, 2020

2020

2020

“2.8.2.4. Abdülhamid b. Vâsi’ b. Türk (ö. 233/847’den Sonra)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.336-337, 2020

2020

2020

“1.8.1. Müspet İlimler: XX. Yüzyıl Müspet İlimler”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 7, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.581-582, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 4./X. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.681-683, 2020

2020

2020

“1.7.1. Müspet İlimler: 6./XII. Yüzyıl”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 3, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.633-634, 2020

2020

2020

“2.8.2.6. Fergânî (ö. 247/861’den Sonra)”

VURAL M.

in: Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.341-342, 2020

2019

2019

Hilmi Ziya Ülken

Vural M.

DİB Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe

Vural M.

Elis Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Fârâbî ve Okulu

Vural M. , Netton I. R. , Bayer B. (Editor)

Elis Yayınları, Ankara, 2019

2018

2018

”Amelî Ahlâk”

Vural M.

in: İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi, Demirkol,Murat, Editor, Bilay Yayınları, Ankara, pp.327-348, 2018

2018

2018

”İslâm Ahlâkı ve Modern Ahlâk Felsefelerine Eleştirel Bir Bakış”

Vural M.

in: İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi, Saruhan,Müfit Selim, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.345-384, 2018

2018

2018

”Abbâsîler Döneminde Bilim, Kültür ve Felsefe”

Vural M.

in: İslâm Tarihi ve Medeniyeti -6-, Abbâsîler (II), Bozkurt,Nahide, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.249-318, 2018

2017

2017

Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık

Vural M.

Elis Yayınları, Ankara, 2017

2017

2017

”Hilmi Ziya Ülken: Aşk Ahlâkından Aşk Dinine Yolculuk”

Vural M.

in: Türkiye’de Sosyal Teoride Din, Özyurt,Cevat Okumuş,Ejder, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.103-148, 2017

2016

2016

İslâm Felsefesi Sözlüğü

Vural M.

Elis Yayınları, Ankara, 2016

2016

2016

”Düşünce Geleneğinin Yeniden İhyası Üzerine Bir Proje: Bilgininin İslâmîleştirilmesi”

Vural M.

in: Düşünce ve Gelenek, Vural,Mehmet Arıcan Musa Kazım Kala,M. Enes, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.229-244, 2016

2016

2016

”Emmanuel Levinas’ın Etik Temelli Din Anlayışı”

Vural M.

in: Çağdaş Sosyal Teoride Din, Özyurt,Cevat Okumuş,Ejder, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.253-282, 2016

2015

2015

”Hilmi Ziya Ülken: Şeytanla Konuşmalar’dan Tarihî Maddeciliğe Reddiye’ye”

Vural M.

in: Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Çetinkaya,Bayram Ali Eren,Selim Öztürk,Ali, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.197-226, 2015

2015

2015

”Çağdaş Mağrip Ekolünde Yeni Teolojik-Politik Arayışlar”

Vural M.

in: Birlikte Yaşamak, Kala,M. Enes, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.375-408, 2015

2013

2013

”Câhız ve Biyolojik Evrimciliğin Doğuşu”

Vural M. , Mehmet B.

in: Evrim ve Tasarım Geleneksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Alpyağıl,Recep, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.210-217, 2013

2011

2011

Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem

Vural M.

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2011

2009

2009

İslâm Felsefesinin Özgünlüğü

Vural M. (Editor)

Elis Yayınları, Ankara, 2009

2009

2009

Hilmi Ziya Ülken’in Varlık Felsefesi

Vural M.

Beyaz Kule Yayınları, Ankara, 2009

2004

2004

”Gazzâlî ve Çocuk Eğitimi”

Bayraktar M., Vural M.

in: İslâm Düşüncesi Yazıları, Vural,Mehmet, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.119-124, 2004

Episodes in the Encyclopedia

2020

2020

Tarihte Müslümanlar: Eş Zamanlı Bir Tarih Yazımı 1

VURAL M.

Otto Yayınları, pp.160-162, 2020

2020

2020

Tarihte Müslümanlar: Eş Zamanlı Bir Tarih Yazımı 5

VURAL M.

Otto Yayınları, pp.571-574, 2020

2017

2017

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.32-35, 2017

2017

2017

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.58-58, 2017

2017

2017

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.57-58, 2017

2017

2017

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.349-349, 2017

2016

2016

Felsefe Ansiklopedisi

Vural M.

Babil Yayınevi, pp.879-881, 2016

2015

2015

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.180-182, 2015

2014

2014

Felsefe Ansiklopedisi

Vural M.

Etik-us Yayınları, pp.901-909, 2014

2010

2010

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.396-396, 2010

2010

2010

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.395-396, 2010

2009

2009

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.135, 2009

2008

2008

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, pp.26-26, 2008

2005

2005

Felsefe Ansiklopedisi

Vural M.

Babil Yayınevi, pp.161-163, 2005

2003

2003

Felsefe Ansiklopedisi

Vural M.

Etik-us Yayınları, pp.668-670, 2003