Prof.Dr.

MEHMET VURAL


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

Türk-islam Düşüncesi Tarihi

Biyografi

Prof. Dr. Mehmet Vural

Gazi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden (1987) ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu (1992). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında yüksek lisans (1994), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında ikinci bir yüksek lisans (1997) ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (İslâm Felsefesi) Anabilim Dalında doktora yaptı (1998).

Mezuniyetinden sonra Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisi olarak 1994-2004 yılları arasında çalıştı. 2004-2011 yılları arasında MEB ve TBMM’de görev yaptı. 2011’de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde yardımcı doçent, 2012’de doçent, 2017’de de profesör oldu.

Hâlen AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

vuralmehmet@hotmail.com; mvural@ybu.edu.tr

 

Eserleri:

1.  İslâm Felsefesi Sözlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2004, 2011, 2016, 2020.

2.  Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Sorunları, Ankara: Elis Yayınları, 2. Baskı, 2003, 2021.

3.  Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, Ankara: Elis Yayınları, 5. Baskı, 2003, 2007, 2011, 2017, 2020.

4.  Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Baskı, 2004, 2011.

5.  Vural, Mehmet (ed.), İslâm Felsefesinin Özgünlüğü, Ankara: Elis Yayınları, 2009.

6.  Hilmi Ziya Ülken’in Varlık Felsefesi, Ankara: Beyaz Kule Yayınları, 2009.

7.  Ian Richard Netton, Fârâbî ve Okulu, der. ve çev. Mehmet Vural, Ankara: Elis Yayınları, 2019.

8.  İslâm Felsefesi Tarihi: İslâm Düşüncesinin Tarihsel Seyri, Ankara: Elis Yayınları, 4. Baskı, 2016, 2016, 2018, 2019.

9.  Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe, Ankara: Elis Yayınları, 2. Baskı, 2018, 2018.

10. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: DİB Yayınları, 2019.

Eğitim Bilgileri

2000 - 2014

2000 - 2014

Lisans

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Türkiye

1992 - 1994

1992 - 1994

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye

1987 - 1992

1987 - 1992

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Yüksek Lisans

Muhafazakar Siyaset Felsefesi

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1998

1998

Doktora

Gazzali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

1994

1994

Yüksek Lisans

Günümüz İslam Felsefesinde Gelenekçilik ve Modernleşme Problemi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

2012 - 2017

2012 - 2017

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

2011 - 2012

2011 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

1994 - 2004

1994 - 2004

Araştırma Görevlisi

Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Yönetimsel Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

FEL606 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ VE AKIMLARI

Lisans

Lisans

FEL403 BİTİRME TEZİ I

Lisans

Lisans

FEL411 DOĞU FELSEFESİ (II. Ö.)

Lisans

Lisans

FEL310 AYDINLANMA FELSEFESİ METİNLERİ (II. Ö.)

Lisans

Lisans

FEL301 İSLAM FELSEFESİ II

Lisans

Lisans

FEL310 AYDINLANMA FELSEFESİ METİNLERİ

Lisans

Lisans

FEL404 BİTİRME TEZİ (II. Ö.)

Lisans

Lisans

FEL404 BİTİRME TEZİ

Doktora

Doktora

FEL607 KLASİK DÖNEM OSMANLI FELSEFESİ

Lisans

Lisans

FEL317 İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

Lisans

Lisans

FOR110 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

FEL418 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ (II. Ö.)

Doktora

Doktora

FEL605 ORTA ÇAĞ’DA FELSEFE TARTIŞMALARI

Lisans

Lisans

FEL408 SİYASET FELSEFESİ (II. Ö.)

Lisans

Lisans

FOR110 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI I

Lisans

Lisans

RFEL812 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

Lisans

Lisans

FEL110 BİLİM TARİHİ

Lisans

Lisans

FOR110 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

FEL418 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ

Lisans

Lisans

RFEL802 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

Doktora

Doktora

FEL619 TASAVVUF DOKTRİNİNE GİRİŞ

Lisans

Lisans

FOR110 ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI II

Lisans

Lisans

FEL202 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ I

Lisans

Lisans

FEL411 DOĞU FELSEFESİ

Doktora

Doktora

FEL608 MODERN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ

Lisans

Lisans

FEL408 SİYASET FELSEFESİ

Lisans

Lisans

FEL404 BİTİRME TEZİ II

Doktora

Doktora

FEL605 ORTA ÇAĞ’DA FELSEFE SORUNLARI

Lisans

Lisans

FEL241 FELSEFE TARİHİ I

Lisans

Lisans

FEL242 FELSEFE TARİHİ II

Lisans

Lisans

FEL301 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ II

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Mağrip’ten Meşrik’e Felsefe: Doğu Bilgeliği

VURAL M.

Felsefe Dünyası, sa.71, ss.20-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

”Elviye-i Selâse’den Anadolu’ya Göç: Kayseri’deki 93 Muhacirleri”

Vural M.

Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-7, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

”Gazzâlî’nin Tasavvuf Anlayışında Sezgi ve İlham”

Vural M.

Dil-i Halvet, sa.12, ss.38-41, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

”Dâvûdü’l-Kayserî’de Tasavvuf Felsefesi Hakikat-i Muhammediye Nazariyesi Üzerine”

Vural M.

Temâşâ Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, sa.3, ss.42-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

”İslâm Felsefesinde Modern Temayüller”

Vural M.

Eskiyeni, sa.30, ss.7-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

”Meşşâî Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi”

Vural M.

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.3, sa.1, ss.53-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

”Avrasya da Kadim Bilgi ve Hikmetin Temelleri”

Vural M.

Diyanet Aylık Dergi, sa.264, ss.19-23, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

”Hilmi Ziya Ülken ve Türkiye de Felsefe Çalışmalarına Katkıları”

Vural M.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.9, sa.17, ss.517-534, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

”Câhız ve Biyolojik Evrimciliğin Doğuşu”

Mehmet B., Vural M.

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.117-126, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

”İslâm Felsefesi Geleneğinde Farsça Felsefî Çalışmaların Önemi”

Vural M.

İslami Araştırmalar, cilt.23, sa.2, ss.73-78, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

”Fârâbî’nin Siyaset Felsefesinde Demokrasi”

Vural M.

Kutadgubilig, sa.20, ss.355-369, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

”Classic Logic of Al Ghazali Methodology”

Vural M.

Journal of Islamic Research, cilt.3, sa.2, ss.143-148, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

”İslâm ve İdeoloji”

Sheapard W., Vural M.

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.183-220, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

”Nikolay Berdyaev’in Devrim Karşıtlığı Bağlamında Özgürlük Felsefesi”

Vural M.

Kutadgubilig, sa.14, ss.45-58, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

”İslâm Düşüncesinde Gelenek ve Gelenekçilik: Seyyid Hüseyin Nasr ın Gelenek Anlayışı”

Vural M.

İslâmiyat, cilt.10, sa.3, ss.63-68, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

”Osmanlı’da Felsefe ve Akkirmanî’nin Felsefî Düşünceleri”

Vural M.

Söz ve Adalet, sa.6, ss.115-120, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

”İdeal ve Gerçek Bağlamında Dünya Barışı ve İslâm”

Vural M.

Din ve Toplum, sa.2, ss.72-75, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

”İslâmî Köktencilik Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”

Vural M.

İslâmiyat, cilt.10, sa.1, ss.187-206, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

”Yeni Muhafazakârlık Üzerine”

Vural M.

Karizma, sa.17, ss.43-49, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2003

2003

”Gelenek ve Dinlerin Aşkın Birliği”

Vural M.

Doğu Batı, sa.25, ss.161-175, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

”Şâh Veliyullah Dehlevî’nin Felsefî Düşünceleri”

Vural M.

Tabula Rasa, cilt.3, sa.8, ss.93-104, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

”Hilmi Ziya Ülken Ontolojisinde Aşkın Varlık Problemi”

Vural M.

İslami Araştırmalar, cilt.16, sa.2, ss.212-216, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

”Düşünce Tarihinde Mantık: Aristoteles Mantığından Bulanık Mantığa”

Vural M.

Kutadgubilig, sa.2, ss.179-192, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

”Hilmi Ziya Ülken ve Dyade Düşüncesi”

Vural M.

Türk Yurdu, cilt.22, sa.174, ss.67-70, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

”Hilmi Ziya Ülken’in Fikri Değişim Süreci”

Vural M.

Türk Yurdu, cilt.22, sa.174, ss.23-26, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

”Gazzâlî’nin Epistemolojisinde Sezgi ve İlham”

Vural M.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.9, ss.179-186, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

”Aydınlanma Felsefesi ve Siyasal Muhafazakârlık”

Vural M.

Felsefe Dünyası, sa.35, ss.127-136, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

”Aydınlanma Felsefesine Dinî ve Muhafazakâr Muhalefet”

Vural M.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.43, sa.2, ss.375-389, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

”Hukukun Üstünlüğü Bağlamında Hukuk Devleti Anlayışı”

Vural M.

İslami Araştırmalar, cilt.14, sa.2, ss.272-276, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

”Gazzâlî’de Metodolojik Yaklaşımlar”

Vural M.

İslami Araştırmalar, cilt.13, sa.3, ss.283-291, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

”Mevlânâ ve Sufi Gelenek”

Nasr S. H. , Vural M.

Türkiye Günlüğü, sa.53, ss.92-101, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Gazzâlî ve Aristoteles Mantığı

Vural M.

Bilim Yolu, sa.2, ss.349-364, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1999

1999

Türkiye’de Yabancı Dille Eğitim

Vural M.

Ülke, sa.33, ss.56-59, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

”Gazzâlî ve Bâtınîlik”

Vural M.

Bilge Vezir Nizâmülmülk, Konya, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018, sa.402, ss.162-177

2018

2018

”Yahya Kemal’de Tarih ve Gelenek”

Vural M.

Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu (8-9 Kasım 2018), Bahçelievler Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, sa.28, ss.47-55

2018

2018

“Elviye-i Selâse’den Anadolu’ya Göç: Kayseri’deki 93 Muhacirleri”

Vural M.

I. Pınarbaşı Sempozyumu (10-12 Mayıs 2018) Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.132-138

2018

2018

”Barış: Emmanuel Levinas’ın Öteki/Başkası Felsefesi”

Vural M.

V. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.312-315

2018

2018

”Türkiye’de Felsefenin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri”

Vural M.

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, cilt.1, ss.73-89

2017

2017

“Türkiye’de Felsefe Eğitimi”

Vural M.

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (3-7 Mayıs 2017), Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.671

2014

2014

”Siyaset Felsefesi Açısından Gelenek İcadı Mümkün müdür?”

Vural M.

III. Uluslararası Felsefe Kongresi: Gelenek, Demokrasi ve Felsefe, Bursa, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.339-347

2014

2014

”Türk-İslâm Düşüncesinde Gazzâlî”

Vural M.

Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2014, cilt.3, ss.65-74

2013

2013

”Gazzâlî ve Yöntemsel Şüphe”

Vural M.

Akademide Felsefe, Hikmet ve Din, Zonguldak, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2013, sa.3, ss.275-285

2013

2013

”Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumunun Değerlendirilmesi”

Vural M.

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2013, sa.1, ss.820-825

2002

2002

“Gazzâlî’nin Mantık Anlayışının Özgünlüğü Sorunu”

Vural M.

İslâm Felsefesinin Meseleleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2002, sa.11, ss.207-232

1996

1996

“Dâvûdü’l-Kayserî’nin Felsefî Görüşleri”

Vural M.

XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de İlim ve Din Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 1996, ss.115-124

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

İslam Felsefesinin Sorunları

Vural M. (Editör)

Elis Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

Bir Metodoloji Olarak Mantık ve Gazzâlî

Vural M.

İslam Felsefesinin Sorunları, Vural Mehmet, Editör, Elis Yayınları, Ankara, ss.275-296, 2021

2020

2020

İslam’da Kültür Kurumları

VURAL M.

İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Gökbörü, Halil İbrahim, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.215-248, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 9./XV. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 5, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.267-270, 2020

2020

2020

“2.7.2.1. Halid b. Yezîd b. Muâviye (ö. 85/704)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar I, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.451-453, 2020

2020

2020

“2.8.2.8. Habeş el-Hâsib (ö. 260/874)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.344-345, 2020

2020

2020

“2.8.2.9. Mâhânî (ö. 267/880)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.345-346, 2020

2020

2020

“2.8.2.1. Muhammed b. İbrahim el-Fezârî (ö. 190/806)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.333-334, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 5./XI. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 3, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.305-306, 2020

2020

2020

“2.8.2.10. Ebû Ma’şer el-Belhî (ö. 272/886)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.346-347, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 10./XV. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 5, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.303-307, 2020

2020

2020

“2.8.2.2. Câbir b. Hayyân (ö. 200/815)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.334-336, 2020

2020

2020

“2.9.1. Müspet İlimler: XVII. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 6, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.179-182, 2020

2020

2020

”2.6. Müspet İlimler: 7/XIII. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 1, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.164-166, 2020

2020

2020

“2.7.2.2. Yakub b. Tarık (ö. 180/796)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar I, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.453-454, 2020

2020

2020

“2.7.1. Müspet İlimler: 2./VIII. Yüzyıl”,

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 1, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.447-450, 2020

2020

2020

Müslüman Bilim İnsanları ve Eserleri -İlk Dönem Âlimler-

VURAL M.

İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Gökbörü, Halil İbrahim, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.249-270, 2020

2020

2020

“1.7.1. Müspet İlimler: XIX. Yüzyıl Müspet İlimler”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 7, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.167-169, 2020

2020

2020

“1.6.1. Müspet İlimler: XXI. Yüzyıl ve Değerlendirme”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 8, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.17-22, 2020

2020

2020

“2.8.2.4. Abdülhamid b. Vâsi’ b. Türk (ö. 233/847’den Sonra)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.336-337, 2020

2020

2020

“1.8.1. Müspet İlimler: XX. Yüzyıl Müspet İlimler”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 7, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.581-582, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: XVIII. Yüzyıl Müspet İlimler”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 6, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.211-214, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 4./X. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.681-683, 2020

2020

2020

“1.7.1. Müspet İlimler: 6./XII. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 3, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.633-634, 2020

2020

2020

“2.8.2.6. Fergânî (ö. 247/861’den Sonra)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.341-342, 2020

2020

2020

“2.8.2.3. Abbas b. Said el-Cevherî (ö. 218/833’ten Sonra)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.336-337, 2020

2020

2020

“2.8.2.7. Benî Musa (Musaoğulları) (ö. IX. Yüzyıl)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.342-344, 2020

2020

2020

“6.8.1. Müspet İlimler: 3/IX. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.330-333, 2020

2020

2020

“2.8.2.5. Muhammed b. Musa el-Hârizm (ö. 232/847)”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 2, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.339-341, 2020

2020

2020

“2.8.1. Müspet İlimler: 8./XIV. Yüzyıl”

VURAL M.

Tarihte Müslümanlar 4, Aycan, İrfan, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.334-337, 2020

2019

2019

Hilmi Ziya Ülken

Vural M.

DİB Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Felsefe

Vural M.

Elis Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Fârâbî ve Okulu

Vural M. , Netton I. R. , Bayer B. (Editör)

Elis Yayınları, Ankara, 2019

2018

2018

”Amelî Ahlâk”

Vural M.

İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi, Demirkol,Murat, Editör, Bilay Yayınları, Ankara, ss.327-348, 2018

2018

2018

”İslâm Ahlâkı ve Modern Ahlâk Felsefelerine Eleştirel Bir Bakış”

Vural M.

İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi, Saruhan,Müfit Selim, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.345-384, 2018

2018

2018

”Abbâsîler Döneminde Bilim, Kültür ve Felsefe”

Vural M.

İslâm Tarihi ve Medeniyeti -6-, Abbâsîler (II), Bozkurt,Nahide, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.249-318, 2018

2017

2017

Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık

Vural M.

Elis Yayınları, Ankara, 2017

2017

2017

”Hilmi Ziya Ülken: Aşk Ahlâkından Aşk Dinine Yolculuk”

Vural M.

Türkiye’de Sosyal Teoride Din, Özyurt,Cevat Okumuş,Ejder, Editör, Hece Yayınları, Ankara, ss.103-148, 2017

2016

2016

İslâm Felsefesi Sözlüğü

Vural M.

Elis Yayınları, Ankara, 2016

2016

2016

”Emmanuel Levinas’ın Etik Temelli Din Anlayışı”

Vural M.

Çağdaş Sosyal Teoride Din, Özyurt,Cevat Okumuş,Ejder, Editör, Hece Yayınları, Ankara, ss.253-282, 2016

2016

2016

”Düşünce Geleneğinin Yeniden İhyası Üzerine Bir Proje: Bilgininin İslâmîleştirilmesi”

Vural M.

Düşünce ve Gelenek, Vural,Mehmet Arıcan Musa Kazım Kala,M. Enes, Editör, Hece Yayınları, Ankara, ss.229-244, 2016

2015

2015

”Hilmi Ziya Ülken: Şeytanla Konuşmalar’dan Tarihî Maddeciliğe Reddiye’ye”

Vural M.

Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, Çetinkaya,Bayram Ali Eren,Selim Öztürk,Ali, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.197-226, 2015

2015

2015

”Çağdaş Mağrip Ekolünde Yeni Teolojik-Politik Arayışlar”

Vural M.

Birlikte Yaşamak, Kala,M. Enes, Editör, Hece Yayınları, Ankara, ss.375-408, 2015

2013

2013

”Câhız ve Biyolojik Evrimciliğin Doğuşu”

Vural M. , Mehmet B.

Evrim ve Tasarım Geleneksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Alpyağıl,Recep, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.210-217, 2013

2011

2011

Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem

Vural M.

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2011

2009

2009

Hilmi Ziya Ülken’in Varlık Felsefesi

Vural M.

Beyaz Kule Yayınları, Ankara, 2009

2009

2009

İslâm Felsefesinin Özgünlüğü

Vural M. (Editör)

Elis Yayınları, Ankara, 2009

2004

2004

”Gazzâlî ve Çocuk Eğitimi”

Bayraktar M., Vural M.

İslâm Düşüncesi Yazıları, Vural,Mehmet, Editör, Elis Yayınları, Ankara, ss.119-124, 2004

Ansiklopedide Bölümler

2017

2017

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.58-58, 2017

2017

2017

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.349-349, 2017

2017

2017

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.57-58, 2017

2017

2017

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.32-35, 2017

2016

2016

Felsefe Ansiklopedisi

Vural M.

Babil Yayınevi, ss.879-881, 2016

2015

2015

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.180-182, 2015

2014

2014

Felsefe Ansiklopedisi

Vural M.

Etik-us Yayınları, ss.901-909, 2014

2010

2010

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.396-396, 2010

2010

2010

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.395-396, 2010

2009

2009

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.135, 2009

2008

2008

Kayseri Ansiklopedisi

Vural M.

Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.26-26, 2008

2005

2005

Felsefe Ansiklopedisi

Vural M.

Babil Yayınevi, ss.161-163, 2005

2003

2003

Felsefe Ansiklopedisi

Vural M.

Etik-us Yayınları, ss.668-670, 2003