Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mâverdî’nin Hilafet Nazariyesinin Siyaset Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi

Şırnak İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Germanoviç in Hz Muhammed İle İlgili Bazı İddiaları Üzerine

İSTEM, cilt.27, sa.27, ss.1-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İrhasatla İlgili Rivayetlerin Metin ve Anlama Açısından Değerlendirilmesi

ŞIRNAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.7, ss.24-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hudeybiye Antlaşması Özelinde Hz Ömer in Kişilik Tahlili Denemesi

istem, cilt.8, sa.15, ss.43-59, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kerbela dan Önce Hz Hüseyin i Doğru Anlamak

Şırnak İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.87-109, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasal Sosyal Gelişmeler Karşısında Hz Aişe nin Duruşu Üzerine

Diyanet İlmi Dergi, sa.1, ss.57-74, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emevî İktidarının Siyasî İcraatları Karşısında Ulemânın Tavrı

İSTEM, cilt.6, sa.11, ss.93-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuran Kıssalarının İslam Tarihi Öğretimi Açısından Referans Olabilirliği Üzerin

Marife, sa.3, ss.91-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk Dönem İslâm Tarihi Siyasî Çatışmalarının Dışında Kalmaya Çalışanlar Tarafsızlar

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.60-88, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emevi İktidarının İşleyişinde Biat Kavramına Yüklenen Anlam ve Biatın Fonksiyonu

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, cilt.7, sa.13, ss.113-128, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İslam Tarihinin İlk Döneminde Bilgi Anlayışı ve Sonuçları Üzerine Bazı Değerlendirmeler

II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Gelenek ve Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu, Türkiye, 11 - 12 Temmuz 2019

Hz. Muhammed’in Yoksullukla Mücade Stratejisi

II. Uluslararası Vakıf Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Temmuz 2019

Emeviler Döneminde Müzik

Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler Sempozyumu, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019

Ahilikte Toplum Tasavvuru

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, 27 - 28 Eylül 2018

Bir Liderin Kişiliği: Hz. Ömer

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2 - 03 Kasım 2017

Cumhuriyet Döneminde Çubuk’da Aleviler ve Sünnilerle İlişkiler

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Çalışma Ahlakında Rol Model Olarak Hz. Muhammed

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Etimesgut’ta Dinî Gruplar: İnanç, İbadet, Faaliyet ve Birbirleriyle İlişkileri

Uluslararası Tarihte Etimesgut, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mart 2018, cilt.1

15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNDE DİN İSTİSMARI

ULUSLARARASI DARBE SEMPOZYUMU, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2017, cilt.3, ss.961-970

BAYRAMİYE TARİKATINDA ÇALIŞMA, KAZANMA VE TÜKETİM AHLAKI

ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 25 Mayıs 2016, cilt.2, ss.461

Mahmudu s Siyer in Son Dönem Osmanlı Siyer Mirası İçindeki Yeri

Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016, cilt.1, ss.34-40

Tıbb ı Nebevi nin Dayandığı Temel İlkeler

Adana 2015 Uluslararası İslam ve Tıp Tıbb-ı Nebevi Kongresi, Adana, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2015, cilt.1, ss.60-63

Medine Anayasası'nın Barış ve Kakınma Açısından Değerlendirilmesi

الحوار ودوره في التنمية والسلم -The Dialogoe and İts Role in Development and Security, Mostaganem, Cezayir, 14 - 15 Kasım 2016, ss.21-25

Cumhuriyet Döneminde Çubuk ta Dini Hayat

Bütün Yönleriyle Çubuk Ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, 09 Ekim 2015 - 10 Ekim 2016, cilt.1, ss.379-390

Selahaddin Eyyubi nin Savaş Stratejisinin Dayandığı Temel İlkeler

Selahaddin Eyyubi Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2016, ss.22

Cumhuriyet Döneminde İdil

Geçmişten Günümüze İdil Uluslararası Sempozyumu, Şırnak., Şırnak, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2011

“İbnül’l-Esîr’in Tarih Metodolojisi”.

Bilim Sanat ve Düşüncede Cizre Uluslararası Sempozyumu., Şırnak, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2010

“Emevî Yönetimi Kerbelâ İle Neyi Amaçladı ve Ne Oldu?”

Uluslararası Kerbelâ Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 18 Nisan 2010

“İbnü’l-Esîr el-Cezerî’nin Hayatı ve Tarihçiliği”,

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Türkiye, 12 Nisan 2009

Kitap & Kitap Bölümleri