Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of red blood profiles and oxygen transport capacity of elite and sub elite wrestlers

Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.2, ss.3614, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of hydration changes on body composition of wrestlers

International Journal of Sport Studie, cilt.4, sa.2, ss.196-200, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE INVESTIGATION OF STATE ANXIETY LEVEL OF WRESTLING NATIONAL TEAM ATHLETES IN NATIONAL TEAM AND CLUB COMPETITIONS

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.12, sa.2, ss.182-186, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elit Güreşçi ve Basketbolcuların Kan ve Solunum Parametrelerinin Karşılaştırılması

Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.12, sa.1, ss.36-41, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güreş Eğitim Merkezlerine Yetenekli Sporcu seçme sınavlarında uygulanan Testlere ilişkin bir araştırma

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.19-32, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Red Blood Profiles and Oxygen Transport Capacity of Elite and Subelite Wrestlers

the Annual INWR Scientific Symposium, Las Vegas World Championships, 7 - 13 Eylül 2015, cilt.5, ss.99-105

THE INVESTIGATION OF STATE ANXIETY LEVEL OF WRESTLING NATIONALTEAM ATHLETES IN NATIONAL TEAM AND CLUB COMPETITIONS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”-12th edition, Constanta, Romanya, 18 - 19 Mayıs 2012

EFFECT OF ORAL ZINC SUPPLEMENTATION ON ANTIOXIDANT ACTIVITY iN YOUNG WRESTLERS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT” 9th edition, Constanta, Romanya, 29 - 31 Mayıs 2009, ss.37-38

EFFECT OF ORAL ZINC SUPPLEMENTATION ON THE RELEASE OF SOME CYTOKINES IN ELITE WRESTLERS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”-9th edition, Constanta, Romanya, 29 - 31 Mayıs 2009, ss.40