General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji, Toplumsal Yapı Ve Değişme

Metrics

Publication

50

Project

7

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals