Prof.Dr.

MEHMET KILIÇ


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Eğitim Bilgileri

2000 - 2008

2000 - 2008

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Doktora

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Türk Hukukunda Elektronik Tapu Sicili

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarımsal Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2014

2011 - 2014

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2005 - 2011

2005 - 2011

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

1996 - 2005

1996 - 2005

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eşya Hukuku II

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Doktora

Doktora

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

Lisans

Lisans

Eşya Hukuku I

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Borçlar Hukukunun Güncel Sorunları

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Recently Unusual Surcical Educational Case A Real Giant Nodular Goiter

yıldırım m. B. , DURAK D., DUMLU E. G. , KILIÇ M. , YALÇIN A.

Medical Journal of Islamic World Academy of Science, cilt.23, sa.4, ss.158-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

SUCCESSFUL KIDNEY TRANSPLANTATION FROM A DECEASED DONOR WITH MULTIPLE RENAL VESSEL INJURY DUE TO HARVESTING

TOKAÇ M., DUMLU E. G. , DURAK D., YALÇIN A., KILIÇ M.

JOURNAL OF UNİVERSAL SURGERY, cilt.3, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

BREAST CANCER DEVELOPMENT AFTER PROPHYLACTİC SUBCUTANEOUS MASTECTOMY A CASE REPORT

DUMLU E. G. , TOKAÇ M., KILINÇ İ., YILDIRIM M. B. , YALÇIN A., KILIÇ M.

JOURNAL OF UNİVERSAL SURGERY, cilt.3, sa.16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

NONSURGİCAL TREATMENT OF ANAL FİSSURE NİTROGLYCERİN VS SURGİCAL PROCEDURE AND FOLLOW UP

DUMLU E. G. , GÜRER A., TOKAÇ M., ÖZDEDEOĞLU M., KIYAK G., BOZKURT B., et al.

GLOBAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, cilt.1, sa.1, ss.4-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Breast Cancer Development after prophylactic Subcutaneous Mastectomy A C ase Report

DUMLU E. G. , gürer a., TOKAÇ M., özdedeoğlu m., kıyak g., BOZKURT B., et al.

Journal of Universal Surgery, cilt.3, ss.1-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

A CASE OF SUCCESSFUL HORSESHOE KIDNEY TRANSPLANTATION EXTENDING THE CADAVERIC DONOR POOL

BOZKURT B., DUMLU E. G. , ÖZKARDEŞ A. B. , TOKAÇ M., KILIÇ M.

TURKİYE KLİNİKLERİ NEFROLOJİ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, ss.19-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

MODİFİED EXTRAVESİCAL URETERONEOCYSTOSTOMY İN CADAVERİC KİDNEY TRANSPLANTATİON WİTH COMPLETELY DUPLİCATED URETERS A CASE REPORT

BOZKURT B., TOKAÇ M., DUMLU E. G. , YARAR Ö., KILIÇ M.

JOURNAL OF TRANSPLANTATİON TECHNOLOGİES & RESEARCH, cilt.4, sa.2, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

KÜNT KARIN TRAVMALARININ NON OPERATİF İZLEMİ BİR VAKA SUNUMU

DUMLU E. G. , BOZKURT B., TOKAÇ M., ÖZKARDEŞ A. B. , KIYAK G., KILIÇ M.

ORTADOĞU TIP DERGİSİ, cilt.5, sa.4, ss.239-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

DUODENAL STROMAL TUMOR A RARE CAUSE OF UPPER GASTROİNTESTİNAL BLEEDİNG

DUMLU E. G. , MESUT Ö., BOZKURT B., TOKAÇ M., YALÇIN S. , KILIÇ M.

JOURNAL OF CASE REPORTS, cilt.3, ss.393-398, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Placement of Expandable Intratracheal Silicon Stent for Riedel s Thyroiditis

DUMLU E. G. , YETİŞİR F., YILDIRIM M. B. , TOKAÇ M., KILINÇ İ., POLAT Ş. B. , et al.

Journal of Case Reports, cilt.3, sa.2, ss.334-338, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

INCİDENCE OF LYMPHOCELES İN PATİENTS UNDERGOİNG RENAL TRANSPLANTATİON AND THE EFFECT OF POVİDONE İODİNE İN TREATMENT

BOZKURT B., DUMLU E. G. , TOKAÇ M., KILIÇ M. , AYLİ D.

INDİAN JOURNAL OF TRANSPLANTATİON, cilt.7, sa.3, ss.70-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

CERRAHİ HASTALARDA MALNÜTRİSYON VE BESLENME DESTEĞİ

DUMLU E. G. , BOZKURT B., TOKAÇ M., KIYAK G., ÖZKARDEŞ A. B. , YALÇIN S. , et al.

ANKARA MEDICAL JOURNAL, cilt.13, sa.1, ss.33-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Türk Hukukunda Mirasın Resmi Tasfiyesi,

KILIÇ M.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.761-817, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

GASTRİC VOLVULUS DUE TO PARAESOPHAGEAL HERNİA A CASE REPORT

BOZKURT B., DUMLU E. G. , KIYAK G., ÖZKARDEŞ A. B. , KILIÇ M.

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.13, sa.4, ss.189-191, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

4721 Sayılı Medeni Kanunun Tapu Sicili Hukukunda Getirdiği Yenilikler

KILIÇ M.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.61-81, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Effect of Lageneria Siceraria Molina On Acute Lung Injury Induced By Oleic Acid In Rats

Yetişir F., Salman A., Önal İ., Zeybek D., AKSOY Ş. M. , Dostbil A., et al.

World Journal of Surgical Research, sa.2, ss.39-49, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım Hukuku: Mevcut Durum, Son Gelişmeler ve Yaklaşımlar.

KILIÇ M.

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.9, sa.2, ss.67-92, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

4857 Sayılı Yeni İs Kanunu Kapsamında Tarım İsçilerinin Hukuki Durumu

KILIÇ M.

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.39-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1900

1900

Traumatic Abdominal Wall Hernia After a Blunt Trauma A Case Report

DUMLU E. G. , TOKAÇ M., DURAK D., YALÇIN S. , KILIÇ M.

Journal of Clinical andAnalytical Medicine, cilt.5, sa.3, ss.342-344, 1900 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Türk Hukukunda Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

KILIÇ M.

Interntional Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Tüketici Hukukunda Güncel Gelişmeler

KILIÇ M.

Interntional Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Agricultural Land Protection Policy in Turkish Law

KILIÇ M.

2nd Interntional Conference on Economics, Business Management and Social Science, Belgrat, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Legal Responsibility of Banks in Turkish Law

KILIÇ M.

2nd Interntional Conference on Economics, Business Management and Social Science, Belgrat, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

2016

2016

Association between tumor localisation andClinicopathologic characteristics and survival of colorectal cancer

BİLGİN B., HIZAL M. , ŞENDUR M. A. N. , ŞENER DEDE D. , AKINCI M. B. , YAMAN S., et al.

6th international Gastrointestinal cancer conferance December 2016 Antalya, Turkey, 2 - 06 Kasım 2016

2015

2015

Hypocalcaemia development in patients operated for primary hyperparathyroidism

KAYA C., TAM A. A. , DİRİKOÇ A. , KILIÇYAZGAN A., KILIÇ M. , TÜRKÖLMEZ Ş. , et al.

17th European Congress of Endocrinology 2015, Dublin,Ireland, 16 - 20 Mayıs 2015

2015

2015

Radyoaktif iyot ve cerrahi tedavi uygulanan hipertiroidi hastalarında TSH-reseptor antikorunun değerlendirilmesi

DİRİKOÇ A. , ÇUHACI F. N. , BAŞER H., AYDIN C. , TOPALOĞLU O. , KILIÇ M. , et al.

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

2015

2015

Atipik Paratiroid Adenomu Olan Hastaların Klinik Ve Biyokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

POLAT Ş. B. , KILIÇ M. , AYDIN C. , ÖZDEMİR D. , SÜNGÜ N. , ERSOY R. , et al.

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Kongresi 2015,Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

2015

2015

Radyoaktif İyot Ve Cerrahi Tedavi Uygulanan Hipertiroidi Hastalarında Tsh Reseptör Antikorunun Değerlendirilmesi

DİRİKOÇ A. , ÇUHACI F. N. , BAŞER H., AYDIN C. , TOPALOĞLU O. , KILIÇ M. , et al.

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Kongresi 2015,Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

2015

2015

Radyoaktif iyot ve cerrahi tedavi uygulanan hipertiroidi hastalarında TSH reseptör antikorunun değerlendirilmesi

DİRİKOÇ A. , ÇUHACI F. N. , BAŞER H., AYDIN C. , TOPALOĞLU O. , KILIÇ M. , et al.

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

2014

2014

Foliküler hücrelerden köken alan farklı neoplazilerin birlikteliği

POLAT Ş. B. , ARPACI D., KILIÇ YAZGAN A., BAŞER H. , KILIÇ M. , ERSOY R. , et al.

6. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi ve Eugogo Kursu, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2014

2014

2014

KADAVERİK BÖBREK NAKLİNDE MODİFİYE EKSTRAVEZİKAL ÜRETERODUODENOSTOMİ

BOZKURT B., TOKAÇ M., DUMLU E. G. , YAYAR Ö., KILIÇ M.

10. TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

2013

2013

BEYİN ÖLÜMÜ SONRASI ORGAN BAĞIŞ ORANI ORGAN NAKLİ MERKEZİMİZİN İLK VERİLERİ

BOZKURT B., TOKAÇ M., DUMLU E. G. , ERDEM Ş., KILIÇ M.

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

2013

2013

HBSAG POZİTİF DONÖRDEN HBSAG NEGATİF ALICIYA RENAL TRANSPLANTASYON ORGAN NAKLİ MERKEZİMİZİN İLK YIL VERİLERİ

BOZKURT B., YAYAR Ö., TOKAÇ M., DUMLU E. G. , YALÇIN S. , KILIÇ M.

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

2013

2013

PREEMPTİF BÖBREK NAKLİ ORGAN NAKLİ MERKEZİMİZİN İLK YIL VERİLERİ

BOZKURT B., TOKAÇ M., DUMLU E. G. , YALÇIN S. , ÖZDEDEOĞLU M., KILIÇ M.

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

2013

2013

KADEVARİK DONÖR HAVUZUNUN ARTTIRILMASI AMACIYLA MARJİNAL DONÖR KULLANIMI OLGU SUNUMU

BOZKURT B., TOKAÇ M., DUMLU E. G. , YAYAR Ö., KILIÇ M.

30. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22

2013

2013

PARAÖZEFAGEAL HERNİYE BAĞLI GASTRİK VOLVULUS OLGU SUNUMU

BOZKURT B., DUMLU E. G. , KIYAK G., ÖZKARDEŞ A. B. , KILIÇ M.

9. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

2013

2013

HORSESHOE KİDNEY TRANSPLANTATION

BOZKURT B., DUMLU E. G. , TOKAÇ M., ÖZKARDEŞ A. B. , KILIÇ M.

4. ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2013

2013

2013

ASPERGİLLUS PNEUMONİA İN A RENAL TRANSPLANT RECİPİENT

BOZKURT B., DUMLU E. G. , TOKAÇ M., KOÇAK TUFAN Z. , KILIÇ M.

4. ULUSAL TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2013

2013

2013

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDE BESLENME

BOZKURT B., DUMLU E. G. , KILIÇ M. , ÖZDEDEOĞLU M.

8. KEPAN KONGRESİ, Türkiye, 27 - 31 Mart 2013

2012

2012

MESENTERİC CYST A CASE REPORT

DUMLU E. G. , ÖZDEDEOĞLU M., YALÇIN S. , ÇELİK E., ÖZKARDEŞ A. B. , DEMİRBAŞ B., et al.

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

2012

2012

PARATHYROİD CYSTADENOMA A CASE REPORT

YILDIRIM M. B. , YETİŞİR F., SALMAN E., TOKAÇ M., DUMLU E. G. , KILIÇ M.

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

2012

2012

SPLEEN ABCESS CAUSED BY AMİLOİDOSİS A CASE REPORT

YALÇIN S. , KILINÇ İ., KIYAK G., DUMLU E. G. , GÜRER A., KILIÇ M.

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

2012

2012

TROCAR SİTE HERNİATİON FOLLOWİNG LAPAROSCOPİC CHOLECYSTECTOMY

ESER M., GÜRER A., ÖZDEDEOĞLU M., KIYAK G., DUMLU E. G. , ÖZKARDEŞ A. B. , et al.

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

2012

2012

ASSESMENT OF SEXUAL FUNCTİONS AFTER INGUİNAL HERNİA REPAİR

DUMLU E. G. , KIYAK G., ÖCAL H., ESER M., ÖZKARDEŞ A. B. , GÜRER A., et al.

XIV. MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY, 22 - 24 Kasım 2012

2012

2012

MEZENTERİK KİST OLGU SUNUMU

DUMLU E. G. , ÖZDEDEOĞLU M., YALÇIN S. , ÇELİK E., DEMİRBAŞ B., KILIÇ M.

18. ULUSAL CERRAHI KONGRESI, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

2012

2012

AMİLOİDOZİSE BAĞLİ DALAK APSESİ OLGU SUNUMU

YALÇIN S. , KILINÇ İ., GÜLTEN K., DUMLU E. G. , AHMET G., KILIÇ M.

18. ULUSAL CERRAHI KONGRESI, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Türk Hukukunda Borcun Üstlenilmesi

KILIÇ M.

Yetkin Yayınevi, Ankara, 2014

Desteklenen ProjelerBurslar

2007 - 2009

2007 - 2009

EMA VAKFI TURAN DEMİRASLAN LİSANSÜSTÜ BURS

Vakıf