Prof.Dr.

MEHMET KILIÇ


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Eğitim Bilgileri

2000 - 2008

2000 - 2008

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Doktora

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Türk Hukukunda Elektronik Tapu Sicili

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarımsal Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2014

2011 - 2014

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2005 - 2011

2005 - 2011

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

1996 - 2005

1996 - 2005

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eşya Hukuku II

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

Doktora

Doktora

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar

Lisans

Lisans

Eşya Hukuku I

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Özel Hükümler I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Borçlar Hukukunun Güncel Sorunları

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Özel Hükümler II

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Türk Hukukunda Mirasın Resmi Tasfiyesi,

KILIÇ M.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.761-817, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

4721 Sayılı Medeni Kanunun Tapu Sicili Hukukunda Getirdiği Yenilikler

KILIÇ M.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.61-81, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım Hukuku: Mevcut Durum, Son Gelişmeler ve Yaklaşımlar.

KILIÇ M.

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES, cilt.9, sa.2, ss.67-92, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

4857 Sayılı Yeni İs Kanunu Kapsamında Tarım İsçilerinin Hukuki Durumu

KILIÇ M.

Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.39-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Türk Hukukunda Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

KILIÇ M.

Interntional Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Tüketici Hukukunda Güncel Gelişmeler

KILIÇ M.

Interntional Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

2017

2017

Agricultural Land Protection Policy in Turkish Law

KILIÇ M.

2nd Interntional Conference on Economics, Business Management and Social Science, Belgrat, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

Legal Responsibility of Banks in Turkish Law

KILIÇ M.

2nd Interntional Conference on Economics, Business Management and Social Science, Belgrat, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Türk Hukukunda Borcun Üstlenilmesi

KILIÇ M.

Yetkin Yayınevi, Ankara, 2014

Desteklenen ProjelerBurslar

2007 - 2009

2007 - 2009

EMA VAKFI TURAN DEMİRASLAN LİSANSÜSTÜ BURS

Vakıf