Öğr.Gör.Dr.

MELDA ASLAN


Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Halkla ilişkiler ve Tanıtım Pr.

Eğitim Bilgileri

2016 - 2021

2016 - 2021

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Ve Tüketici Birimleri A.B.D., Türkiye

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr), Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Yl) (Tezli), Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2021

2021

Doktora

Evlilik öncesi alışverişte kişisel değerlerin, hedonik ve faydacı tüketimin sosyal karşılaştırma üzerine etkisi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019

2019

Doktora

Gösterişçi tüketim, benzeşme ve ayrışma etkisinin dönüşüm beklentilerine ve öznel yaşam kalitesine etkisi

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014

2014

Yüksek Lisans

Marka topluluğundan beklenen faydalar ve markaya adanmışlık ilişkisi: Gnctrkcll marka topluluğu üyeleri üzerinde bir araştırma

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Yl) (Tezli)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi

Veri Analizi

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

2020

2020

Mplus ile YEM Eğitimi (Temel ve İleri Düzey)

Ölçme ve Değerlendirme

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction

ASLAN M. , ŞENER A.

Social Sciences Studies, cilt.5, sa.46, ss.5365-5371, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

ASLAN H., ASLAN M.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, sa.4, ss.103-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Aile Satın Alma Kararlarında Gizli Aktör olan Çocuğun Etkisi

GÜVEN S., ASLAN M.

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: Gnctrkcll Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma

ASLAN M. , ÖZTÜRK S. A.

Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.61-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Live and Feel: Experiential Marketing and Its Importance

ASLAN M.

1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, 18 - 20 Eylül 2020, ss.502-503

2020

2020

A Competition Strategy In A Changing World: Mass Customızation

ASLAN M.

1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 21 - 22 Ağustos 2020

2018

2018

POSTMODERN ÇOCUKLUK PARADİGMALARI ÇERÇEVESİNDE ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUNBAĞIMLILIĞI TARTIŞMALARI

ASLAN H., ASLAN M.

2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018

2012

2012

Ülke Tanıtım Reklamlarında Çekicilik Unsurlar: Bir İçerik Analizi

BATUM T. P. , DOĞAN S., ASLAN M. , ARGAN M.

17. Ulusal Pazarlama Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012, ss.349-364