Res. Asst.

METEHAN CÖMERT


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Education Information

2017 - Continues

2017 - Continues

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr) (İngilizce), Turkey

2013 - 2017

2013 - 2017

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Kamu Ekonomisi) (Yl) (Tezli), Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Undergraduate

Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Postgraduate

Büyük durgunluğun izinde post-keynesyen teori ve maliye politikası: Neoliberalizm, kriz, bölüşüm

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Kamu Ekonomisi) (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Interest rates, inflation, and exchange rates in fragile EMEs: A fresh look at the long-run interrelationships

Sen H. , KAYA A., Kaptan S. , Comert M.

Journal of International Trade and Economic Development, vol.29, no.3, pp.289-318, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Maliye Politikasında Yeni Arayışlar: Alternatif İzlekler Üzerine Bir Giriş Denemesi

Cömert M.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.309-332, 2021 (National Refreed University Journal)

2019

2019

POST-KEYNESYEN TEORİYİ İLERİ TAŞIMAK: GÜNCEL TARTIŞMALAR VE ALTERNATİF ÖNERİLER

CÖMERT M.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.74, no.1, pp.35-55, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Understanding the Great Recession: In Search of Alternative Interpretations

CÖMERT M.

Journal of Economy Culture and Society, no.59, pp.45-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Revival of Keynesian Economics or Greening Capitalism: “Green Keynesianism”

CÖMERT M.

SOSYOEKONOMI, pp.129-144, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Post-Keynesyen Teoriyi İleri Taşımak: Güncel Tartışmalar ve Alternatif Öneriler

CÖMERT M.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Olağan Patikanın Ötesinde Bir Keynes Tasavvuru

CÖMERT M.

İktisat ve Toplum Dergisi, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Borcun İhmal Edilmiş Yanı Üzerine Bir Fikir Teatisi: Özel Borcun Evrimi, Varoluşsallığı ve Reddi

CÖMERT M.

International Congress on Current Debates in Social Sciences, 14 - 16 December 2017

2017

2017

Yeşil Keynesyenizm: Güncel Çelişkiler Üzerine Bir Deneme

CÖMERT M.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

2017

2017

Büyük Durgunluk’un Nedenleri Üzerine Alternatif Açıklamalar

CÖMERT M.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017

2017

2017

”From ’Great Recession’ to ’Great Regression’: Current Debates Over Post-Keynesian Theory

CÖMERT M.

International Congress on Management, Economics and Business, 7 - 09 September 2017

2017

2017

Arguments on ”The Crisis of Rationalisation”: Keynes, Piketty and New Themes

CÖMERT M.

International Congress on Management, Economics and Business, 7 - 09 September 2017

2016

2016

Büyük Durgunluk Işığında Bir Keynes Denemesi: Hepimiz Tekrardan Keynesyen miyiz?

ŞEN H., CÖMERT M.

International Conference on Economics, 20 - 22 October 2016

2016

2016

Şimdiki Zamanın Tarihini Yazmak: Heterodoksinin Bu Defaki Kriz Tahayyülü ve Bölüşüm

CÖMERT M.

International Conference on Economics, 20 - 22 October 2016

2015

2015

Maliye’nin Tarihsel Uğrakları: Mali Düşüncenin Kökenleri, Evrimi ve Bugünü

CÖMERT M.

30. Ulusal Maliye Sempozyumu, Turkey, 20 - 24 May 2015