Genel Bilgiler

Biyografi

Müge Akbulut Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü araştırma görevlisidir. Bilgi erişim ve bibliyometri konularında araştırmalar yapmaktadır. Onaylı geliştirici (Google qualified developer program), yazılım ve algoritmalar (Microsoft açık akademi) ve bilgisayar işletmenliği (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı) sertifikaları bulunan Akbulut geçmişte Informascope, Mikro Bilgi ve ANKAREF şirketlerinde yazılım bölümlerinde görev yapmıştır. ELIS (E-prints in Library and Information Science) Türkiye editörlüğü ve Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) tarafından yayımlanan Türk Kütüphaneciliği dergisinin editörlüğünü yapmakta ve Bilgibilim ve Teknoloji Derneği’nin (ASIS&T) Avrupa Öğrenci Kolu eş başkanlığını yürütmektedir. Akbulut International Society for Scientometrics and Informetrics (üye no: 00296), Türkiye Bilişim Derneği (üye no: 99008214) ve ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) derneklerin üyesidir. Bilgi ve Belge Yönetimi konusundaki lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi ve IVA - Royal School of Library & Information Science (Erasmus değişim programı kapsamında) tamamlamış ve halen Hacettepe Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmektedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Bilgi ve Belge Yönetimi
Ana Bilim Dalı
Bilgi Yönetimi

İletişim

Diğer E-posta
mugeakbulut@gmail.com
E-posta
makbulut@ybu.edu.tr
Web Sayfası
www.mugeakbulut.com