Assoc. Prof.MEHMET AKİF CEYHAN


İslami İlimler Fakültesi, Temel islam Bilimleri

Kelam ve itikadı islam Mezhepleri Tarihi


Research Areas: Theology, Theology, History of Islamic Sects, Basic Islamic Sciences

Metrics

Publication

18

Project

5

Thesis Advisory

5

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2016

2007 - 2016

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Dr), Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Kuran ayetleri ışığında vahiy

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Dr)

2006

2006

Postgraduate

Alman Müsteşriki İgnaz Golgziher in İslam Hukukunun kaynakları hakkındaki görüşleri ve bu görüşlerin değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Quality Management

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018

2018

Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Quality Management

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018

2018

Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

Quality Management

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018

2018

Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Quality Management

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Research Areas

Theology

Theology

History of Islamic Sects

Basic Islamic Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2011 - 2012

2011 - 2012

Misafir Öğretim Üyesi

Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt am Main, Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam

Non Academic Experience

2006 - 2018

2006 - 2018

Uzman

Presidency, Diyanet İşleri Başkanlığı

2015 - 2017

2015 - 2017

NRW Dini Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı

Non-profit Organisation, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Courses

Doctorate

Doctorate

KELAM HISTORY AND METHOD

Undergraduate

Undergraduate

Classical Turkish Theologians

Undergraduate

Undergraduate

KELAM TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

RASYONEL TEOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM İNANÇ ESASLARI

Postgraduate

Postgraduate

KELAMA GİRİŞ

Postgraduate

Postgraduate

GÜNCEL KELAM PROBLEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Kelam İlminin Kaynakları

Postgraduate

Postgraduate

EŞARİ KELAMI

Postgraduate

Postgraduate

VAHYİN (KURANIN) MAHİYETİ

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Adudüddîn el-Îcî'nin Bilgi Teorisi

CEYHAN M. A.

Eskiyeni, no.43, pp.145-166, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Allah İnsan İletişimi Açısından Vahiy

CEYHAN M. A.

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.2, pp.347-372, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Müslüman Geleneğinde Vahiy Anlayışı

CEYHAN M. A.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.11, pp.469-491, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

DİTİB in Din Eğitimi Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

ÇOŞTU Y., CEYHAN M. A.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.39-51, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Josef van Ess’in Tahlilleri Işığında Kelamın Doğuşu ve Metodu

CEYHAN M. A.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.13, no.1, pp.215-233, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Mustafa Asım Köksal'ın Semiyyat Konularına Yaklaşımı

CEYHAN M. A.

İlim Aynasında Bir Alim, Mustafa Asım Köksal Ulusal Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 November 2020, vol.1, pp.359-370

2020

2020

Adududdîn el-Îcî’nin İmâmet Anlayışı

CEYHAN M. A.

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 17 July 2020, vol.1, pp.437-448

2019

2019

Almanyada İslamofobinin Artışında Neo-Selefi Akımların Rolü ve Müslüman Göçmenlere Etkileri

CEYHAN M. A.

The Migration Conference - 2019 Bari/İtaly, Bari, Italy, 18 - 20 June 2019

2018

2018

Almanya da Türk Gençlerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri: DITIB Akademisi Örneği

CEYHAN M. A.

The Migration Conference 2018 / Lisbon, Lisbon, Portugal, 26 - 28 June 2018

2013

2013

An Investigation on the Religious Education Services of DITIB

ÇOŞTU Y., CEYHAN M. A.

II. Internationale Symposium Deutsch Türkische Beziehungen Aus Geschichtlicher, Wirtschaflicher, Rechtswissenschaftlicher Und Kultureller Sicht, Würzburg, Germany, 14 - 17 November 2013

Books & Book Chapters

2021

2021

İNKÂRCI AKIMLAR VE BATIL UYGULAMALAR

Ceyhan M. A.

in: İSLÂM İNANÇ ESASLARI, Vechi Sönmez - Hilmi Karaağaç, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.271-292, 2021 Creative Commons License

2021

2021

MUHAMMED ARKOUN

CEYHAN M. A.

in: İSLÂM'IN AKILCILARI MU'TEZİLÎ ÖNCÜLER, Azimli, Mehmet; Kanter, Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.558-563, 2021

2021

2021

MİYAN MUHAMMED ŞERİF

CEYHAN M. A.

in: İSLÂM'IN AKILCILARI MU'TEZİLÎ ÖNCÜLER, Azimli, Mehmet; Kanter, Özden, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.542-546, 2021

2020

2020

Neyrîzî (ö. 310/922); Ebû Cafer el-Hâzin (ö. 360/971 [?]); Abdurrahman es-Sûfî (ö. 376/986); Bûzcânî (ö. 388/998)

Ceyhan M. A.

in: TARİHTE MÜSLÜMANLAR 2 Cild, Eş Zamanlı Bir Tarih Yazımı, İrfan Aycan, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.663-680, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Neo-Selefi Akımların Almanya’daki Müslüman Gençlere Yönelik Etkilerine Karşı Faaliyetler: DİTİB Akademisi Örneği

Ceyhan M. A.

in: GÖÇ VE DİN ÜZERİNE, Yakup Çoştu, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.33-47, 2020 Sustainable Development

Supported Projects

2020 - 2021

2020 - 2021

İslâm'ın AkılcıIarı Mu'tezili Öncüler

Project Supported by Other Private Institutions

Creative Commons License
Ceyhan M. A. , Kanter Ö.(Executive)

2019 - 2020

2019 - 2020

Göç ve DinSustainable Development

Other Supported Projects

Creative Commons License
Ceyhan M. A. , Çoştu Y.(Executive)

2018 - 2020

2018 - 2020

TARİHTE MÜSLÜMANLAR

Culture and Tourism Ministry

Ceyhan M. A. , Aycan İ.(Executive)

2018 - 2018

2018 - 2018

The Migration Conference 2018 / Lisbon

Project Supported by Higher Education Institutions

CEYHAN M. A. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

ULUM

Committee MemberCongress and Symposium Activities

01 June 2019 - 01 June 2019

01 June 2019 - 01 June 2019

Working Group

Bari-Italy

01 June 2018 - 01 June 2018

01 June 2018 - 01 June 2018

Working Group

Lisbon-Portugal

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

II. Internationale Symposium Deutsch Türkische Beziehungen Aus Geschichtlicher, Wirtschaflicher, Rechtswissenschaftlicher Und Kultureller Sicht, Würzburg, Almanya, 14 - 17 Kasım 2013

Working Group

Würzburg-Germany

Scholarships

2021 - 2022

2021 - 2022

TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Bilimsel Araştırma Bursu (Pos Doc)

TUBITAK