Dr.Öğr.Üyesi

MEHMET AKİF CEYHAN


İslami İlimler Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Kelam ve itikadı islam Mezhepleri Tarihi

Eğitim Bilgileri

2007 - 2016

2007 - 2016

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Dr), Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Kuran ayetleri ışığında vahiy

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Dr)

2006

2006

Yüksek Lisans

Alman Müsteşriki İgnaz Golgziher in İslam Hukukunun kaynakları hakkındaki görüşleri ve bu görüşlerin değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Kalite Yönetimi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018

2018

Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

Kalite Yönetimi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018

2018

Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

Kalite Yönetimi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018

2018

Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Araştırma Alanları

İlahiyat , Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Temel İslam Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel islam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2011 - 2012

2011 - 2012

Misafir Öğretim Üyesi

Johann Wolfgang Goethe-Universitaet Frankfurt am Main, Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

KELAM TARİHİ

Lisans

Lisans

RASYONEL TEOLOJİ

Lisans

Lisans

İSLAM İNANÇ ESASLARI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KELAMA GİRİŞ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

GÜNCEL KELAM PROBLEMLERİ

Lisans

Lisans

Kelam İlminin Kaynakları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

EŞARİ KELAMI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

VAHYİN (KURANIN) MAHİYETİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Allah İnsan İletişimi Açısından Vahiy

CEYHAN M. A.

KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.347-372, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Müslüman Geleneğinde Vahiy Anlayışı

CEYHAN M. A.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.469-491, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

DİTİB in Din Eğitimi Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

ÇOŞTU Y., CEYHAN M. A.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.39-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Josef van Ess’in Tahlilleri Işığında Kelamın Doğuşu ve Metodu

CEYHAN M. A.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.13, ss.215-233, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Almanyada İslamofobinin Artışında Neo-Selefi Akımların Rolü ve Müslüman Göçmenlere Etkileri

CEYHAN M. A.

The Migration Conference - 2019 Bari/İtaly, Bari, İtalya, 18 - 20 Haziran 2019

2018

2018

Almanya da Türk Gençlerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri: DITIB Akademisi Örneği

CEYHAN M. A.

The Migration Conference 2018 / Lisbon, Lisbon, Portekiz, 26 - 28 Haziran 2018

2013

2013

An Investigation on the Religious Education Services of DITIB

ÇOŞTU Y., CEYHAN M. A.

II. Internationale Symposium Deutsch Türkische Beziehungen Aus Geschichtlicher, Wirtschaflicher, Rechtswissenschaftlicher Und Kultureller Sicht, Würzburg, Almanya, 14 - 17 Kasım 2013

Desteklenen Projeler

2018 - 2018

2018 - 2018

The Migration Conference 2018 / Lisbon

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

CEYHAN M. A. (Yürütücü)


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

The Migration Conference - 2019 Bari/İtaly, Bari, İtalya, 18 - 20 Haziran 2019

Çalışma Grubu

Bari-İtalya

2018

2018

The Migration Conference 2018 / Lisbon, Lisbon, Portekiz, 26 - 28 Haziran 2018

Çalışma Grubu

Lisbon-Portekiz

2013

2013

II. Internationale Symposium Deutsch Türkische Beziehungen Aus Geschichtlicher, Wirtschaflicher, Rechtswissenschaftlicher Und Kultureller Sicht, Würzburg, Almanya, 14 - 17 Kasım 2013

Çalışma Grubu

Würzburg-Almanya