Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maküler Psödo Delikte Patofizyoloji, Sınıflandırma, Klinik, Tanı ve Tedavi

Güncel Retina, cilt.2, ss.308-312, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Indications and Outcome of pars plana vitrectomy in geriatric patients

Retina Vitreus, cilt.26, ss.294-300, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penetran ve perforan yaralanmalarda vitreoretinal cerrahi

Retina-Vitreus, ss.135-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmmünsupresif tedavi Sonrası İntraoküler Tüberküloz ve Lenfoma

RETINA V İTREUS, cilt.26, ss.169-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral leukocoria in infant with afibrinogenemia

CLINICAL OPHTHALMOLOGY, cilt.2, ss.469-473, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outcome of complex retinal detachment surgery after silicone oil removal

Int Ophthalmol, cilt.25, ss.33-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coats hastalığında lazer fotokoagülasyon tedavisi sonuçları

Retina-Vitreus, cilt.8, ss.129-134, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken dönem pars plana vitrektomi sonuçlarımız

Retina-Vitreus, cilt.5, ss.157-162, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sjögren sendromunda tanı kriterleri

Turk J Ophthalmol, cilt.22, ss.548-551, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakik regmatojen retina dekolmanlarında yırtık tipleri ve lokalizasyonları

AÜTF Göz Kliniği yıllığı, cilt.39, ss.27-31, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vitreoretinal cerrahide sorunlar ve çözümler II. Pediatrik travma cerrahisi.

TOD 51.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

Diyabetik Maküla Ödeminda Güncel Tedaviler: Lazer

TOD 30. Yaz Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2017

Proliferatif diyabetik retinopatide ne zaman lazer tedavisi

TCOD Kırgızistan Uluslararası ”Diyabet ve Göz” sempozyumu, Osh, Kırgızistan, 1 - 03 Haziran 2017

Özürlülük Ölçütü Raporları

TOD Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Bilgi Aktarım Kursu, Türkiye, 25 Mart 2017

Penetran ve perforan yaralanmalarda vitrektomi

TOD 50.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016

Retina dekolmanı ve vitreomaküler traksiyon sendromunda cerrahi

3. OCT & vitrektomi kulübü., İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2016

Retina Dekolmanları

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz A.D. Akademik programı, Ankara, Türkiye, 03 Mart 2016

Proliferatif diyabetik retinopati

TOD 38. Bahar Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2015

Konvansiyonel cerrahi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı “Retina Günü” toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Vitreoretinal cerrahiye giriş

Vitreoretinal cerrahi, Willimson TH, Yazar Z, Doğramacı M, Editör, hiper tıp, İstanbul, ss.21-60, 2015