General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı
Research Areas: Turkish Folk Literature, Turkish Folklore

Metrics

Publication

14

Open Access

1