General Information

Institutional Information: Rektörlük Merkezi, -, -

Metrics

Publication

8

Biography

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden 2012 yılında mezun olan İltar, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Bilim Dalında yüksek lisans, 2018 yılında da Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalında doktora öğrenimini tamamladı. İltar, sırası ile Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Türk Kültür Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü Kahire Türk Kültür Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi Birimi, Sohag Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi DİLMER bünyesinde görev yaptı. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği de yapmış olan İltar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi DİLMER müdür yardımcılığı görevine devam etmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında birçok yayını bulunan yazar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen “Şehir Merkezlerindeki Suriye ve Iraklılara Türkçe Öğretimi Projesi I. 2015-2016”, “Konaklama Merkezlerindeki Suriyeliler İçin Üniversiteye Hazırlık İleri Düzey Türkçe Eğitim Programı V. 2016-2017”, “Suriyeliler İçin Üniversiteye Hazırlık İleri Düzey Türkçe Öğretimi Projesi III. 2017-2018” projelerinde yürütücü olarak görev yapmıştır.