Genel Bilgiler

Biyografi

1.         Adı Soyadı                  : Leyla Aydın

2.         Doğum Tarihi             : 25/09/1969

3.         Unvanı                        : Doç. Dr.

4.         Öğrenim Durumu      : Üniversite/Doktora

5.         Çalıştığı Kurum         : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD.

 

EĞİTİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

1988-1994

Doktora

Tıp Fak./Fizyoloji Anabilim Dalı

Selçuk Üniversitesi

2001-2008

 

UZMANLIK TEZİ / DANIŞMANI

Tez Başlığı: Hipotiroidizmli Ratlarda Tiroksin Uygulamasının Plazma Vazopressin Düzeyleri ve Sıvı Dengesine Etkileri

Danışmanı: Prof. Dr. Rasim Moğulkoç

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Görev Unvanı

  Görev Yeri

Yıl

Doktor

Kayseri Argıncık Sağlık Ocağı

1994-1998

Doktor

Konya 3 Nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi

1998-2000

Doktor

Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi

2000-2010

Uzman Dr.

Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD

2010-2011

Öğr. Gör. Dr.

Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD

2011-2015

Yrd. Doç. Dr.

Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD

2015-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi

2018-2019

Doç. Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD.

2019-

 

 

 

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Görev

Yıl

BÜTF Fizyoloji Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörü       

2016-2018

BÜTF Fizyoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörü 

2016-2018

BÜTF Dönem I Koordinatör Yardımcısı 

2014-2018

BATEK üyesi/Raportör (BÜTF Tıp Eğitimi Koordinasyon Kurulu)

2013-2018

BÜTF Dönem II, 4. Ders Kurulu Sorumlusu

2010-2018

 

BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLERİ

TFBD (Türk Fizyolojik Bilimler Derneği)

TNED (Türk Nöroendokrinolji Derneği)

FENS (Federation of European Neuroscience Societies)

Kurum Bilgileri

Birim
Tıp Fakültesi
Bölüm
Temel Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Fizyoloji

İletişim