General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji
Research Areas: Neurophysiology

Metrics

Publication

42

Project

4

Open Access

3

Biography

1.         Adı Soyadı                  : Leyla Aydın

2.         Doğum Tarihi             : 25/09/1969

3.         Unvanı                        : Doç. Dr.

4.         Öğrenim Durumu      : Üniversite/Doktora

5.         Çalıştığı Kurum         : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD.

 

EĞİTİM DURUMU

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

1988-1994

Doktora

Tıp Fak./Fizyoloji Anabilim Dalı

Selçuk Üniversitesi

2001-2008

 

UZMANLIK TEZİ / DANIŞMANI

Tez Başlığı: Hipotiroidizmli Ratlarda Tiroksin Uygulamasının Plazma Vazopressin Düzeyleri ve Sıvı Dengesine Etkileri

Danışmanı: Prof. Dr. Rasim Moğulkoç

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Görev Unvanı

  Görev Yeri

Yıl

Doktor

Kayseri Argıncık Sağlık Ocağı

1994-1998

Doktor

Konya 3 Nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi

1998-2000

Doktor

Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi

2000-2010

Uzman Dr.

Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD

2010-2011

Öğr. Gör. Dr.

Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD

2011-2015

Yrd. Doç. Dr.

Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD

2015-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi

2018-2019

Doç. Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji AD.

2019-

 

 

 

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Görev

Yıl

BÜTF Fizyoloji Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörü       

2016-2018

BÜTF Fizyoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörü 

2016-2018

BÜTF Dönem I Koordinatör Yardımcısı 

2014-2018

BATEK üyesi/Raportör (BÜTF Tıp Eğitimi Koordinasyon Kurulu)

2013-2018

BÜTF Dönem II, 4. Ders Kurulu Sorumlusu

2010-2018

 

BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLERİ

TFBD (Türk Fizyolojik Bilimler Derneği)

TNED (Türk Nöroendokrinolji Derneği)

FENS (Federation of European Neuroscience Societies)