Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN ANLYSIS ON SOME FEATURES OF CLIMATE FRIENDLY AND CLIMATE RESILIENT CITIES

Verimlilik Dergisi, cilt.2020, sa.2, ss.207-229, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeşil Yeni Düzen ve Yeşil Büyüme Bağlamında Kayseri, Sakarya, Hatay ve Samsun Örnekleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.1013-1031, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekabet ve Değer Zinciri Çerçevesinde Lojistik Kümelenme Örnekleri Olarak Singapur Lojistik Kümelenmesi ve Ankara Lojistik Üssü

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.395-420, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara nın Batı Koridorundaki Kentsel Gelişimin ve Toplu Taşıma Sistemlerinin Değerlendirilmesi Ankara Lojistik Üssü ve Sanayi Bölgeleri Örnekleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.1-22, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Kümelenme Yaşam Döngüsü OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Örneği

Verimlilik Dergisi, cilt.2013, sa.2, ss.39-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dünya’da Kırsal Alan Sınıflandırmaları ve Kırsallık Nitelikleri Bağlamında Ankara İlçeleri’nin Karşılaştırılması

II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Ankara, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.248-266

İklim Değişikliği İle Mücadele Ve İklim Değişikliğine Uyum Bağlamında İklim Dostu Şehirlerin Özellikleri ve İyi Uygulama Örnekleri

2. Uluslararası Farkındalık Konferansı (13-15 Aralık 2018), Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.57-78

Yol ve Trafik Güvenliği Açısından Lojistik Merkez Oluşumlarının Değerlendirilmesi Ankara Lojistik Üssü Örneği

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi (7-8 Aralık 2015), Ankara, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2015, ss.88-97

Ankara Lojistik Üssü ve İtalya Lojistik Merkezleri

II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (16-18 Mayıs 2013), Aksaray, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2013, ss.236-245

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadınların İş Gücüne Katılımı ve Kadın İşgücüne İlişkin Sosyal ve Politik Gelişmeler: ASO I.OSB’deki Kadın İşgücü ve Özellikleri

SEKSEN SONRASI MEKAN VE PLANLAMA, , Editör, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara, ss.115-137, 2016