Assoc. Prof. KENAN ÖZÇELİK


İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Osmanlı Türkçesi ve islami Türk Edebiyatı


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

23

Project

3

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli), Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Âşık Çelebi Terceme-i Ravzatü'ş-Şühedâ (İnceleme-Metin)

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008

2008

Postgraduate

Yûsuf-ı Meddâh ve Maktel-i Hüseyn (İnceleme-Metin-Sözlük)

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Persian

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

2018 - 2024

2018 - 2024

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Afyon Kocatepe University, Faculty Of Islamıc Educatıon, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

2010 - 2015

2010 - 2015

Research Assistant

Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2022 - 2023

2022 - 2023

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, İlahiyat Fakültesi

2017 - 2018

2017 - 2018

Vice Dean

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

2017 - 2018

2017 - 2018

Head of Department

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Non Academic Experience

2005 - 2010

2005 - 2010

İMAM-HATİP

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

FARSÇA I

Undergraduate

Undergraduate

İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI

Undergraduate

Undergraduate

OSMANLI TÜRKÇESİ

Undergraduate

Undergraduate

FARSÇA

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK İSLAM EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK İSLAM EDEBİYATI NAZIM TÜRLERİ

Undergraduate

Undergraduate

FARSÇA II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK İSLAM EDEBİYATI

Advising Theses

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Üsküp’teki Gâzi Baba: Âşık Çelebi ve Hayatıyla İlgili Bazı Mülahazalar

ÖZÇELİK K.

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Üsküp, Macedonia, 27 - 30 June 2019

2019

2019

Atabetü’l-hakâyık ve Risâletü’n-nushıyye’de İkili-Karşıt Anlatım

ÖZÇELİK K.

Yunus’un Dili: V. Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.145-154

2016

2016

Kutadgu Bilig'den Kenzü'l-Küberâ'ya Nasihat Dilinde Değişim

ÖZÇELİK K.

Yûsuf Has Hâcib'in Doğumunun 1000. Yılında Kutadgu Bilig Türk Dünya Görüşünün Şâheseri, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.478-488

2015

2015

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur'ân Tercümesinde Hanefîlik Kaynaklı Anlam Tercihleri

ÖZÇELİK K.

Bütün Yönleriyle İmâm-ı A'zam ve Hanefîlik Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.317-324

2011

2011

Lâmiî Çelebi'nin Kitâb-ı Maktel-i Âl-i Resûl'ü

ÖZÇELİK K.

Bursalı Lâmiî Çelebi ve Dönemi, Bursa, Turkey, 15 - 16 April 2011, pp.273-279

2010

2010

Eşrefoğlu Rûmî Yolunda Bir Şâir: Abdurrahîm-i Tirsî

ÖZÇELİK K.

İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî, Bursa, Turkey, 08 May 2010, pp.310-317

2010

2010

Türk Edebiyatında Yazılmış İlk Maktel-i Hüseyin Kimin Eseridir?

ÖZÇELİK K.

Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Sivas, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.2, pp.7-15

Books & Book Chapters

2021

2021

Müzekki'n-Nüfûs ile Öfkeyi Yenmek

ÖZÇELİK K.

in: Zemin Metinler, KOÇ BURAK, GÜLAY PEYAMİ SAFA, Editor, Loras Kitap, Konya, pp.266-269, 2021

2021

2021

‘Ahmet Rasim Kitaplığı 1 İlk Sevgi’ Yayımında Görülen Sorunlar ve Sebepleri Üzerine

ÖZÇELİK K.

in: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, Babaarslan Giyasi, vd., Editor, DBY Yayınları, İstanbul, pp.1033-1050, 2021

2018

2018

Karacaoğlan

ÖZÇELİK K.

Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018

2017

2017

17. Yüzyıldan 14. Yüzyıla Armağan: Şâdî Meddâh Adına Yayımlanan Maktel-i Hüseyin

ÖZÇELİK K.

in: Mertol Tulum Kitabı, Ahmet Kartal- M. Mahur Tulum, Editor, Sivrihisar Belediyesi Kültür Yay., İstanbul, pp.609-622, 2017

2016

2016

Makteller ve Muharremiyeler

ÖZÇELİK K.

in: Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, Yılmaz, Ali, Editor, Grafiker, Ankara, pp.289-293, 2016

2012

2012

Lâmiî'nin Şehrengizinde Ulu Câmi

ÖZÇELİK K.

in: Bursa Ulucami, Kemikli, Bilal, Editor, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, pp.135-136, 2012

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

2023 - Continues

2023 - Continues

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Publication Committee Member

2022 - Continues

2022 - Continues

Kocatepe İslami İlimler Dergisi (Online)

Publication Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Ankara Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi

Advisory Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

TULLIS

Publication Committee Member

2018 - 2023

2018 - 2023

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

December 2023

December 2023

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2023

December 2023

MIZANU'L-HAQQ: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

ULUSLARARASI İNSAN VE SANAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

April 2021

April 2021

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Journals

March 2021

March 2021

kÜLLİYAT OSMANLI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

January 2021

January 2021

bİLİMNAME

Other Indexed Journal

November 2019

November 2019

BİLİMNAME

Other Indexed Journal

August 2019

August 2019

tULLIS

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

BİLİMNAME

Other Indexed Journal

April 2019

April 2019

CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ

Journal Indexed in ESCI

March 2019

March 2019

CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ

Journal Indexed in ESCI

November 2018

November 2018

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2018

November 2018

tULLIS

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

tULLIS

Other Indexed JournalJury Memberships

January-2024

January 2024

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

December-2023

December 2023

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

December-2023

December 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

September-2023

September 2023

Doctorate

Doctorate - Ankara Üniversitesi

August-2023

August 2023

Post Graduate

Post Graduate - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

August-2023

August 2023

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

May-2023

May 2023

Doctorate

Doctorate - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

April-2023

April 2023

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

March-2023

March 2023

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

March-2023

March 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Bursa Uludağ Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctorate

Doctorate - Ankara Üniversitesi

December-2022

December 2022

Doctorate

Doctorate - Ankara Üniversitesi

December-2021

December 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

December-2021

December 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Üniversitesi

December-2021

December 2021

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Üniversitesi

May-2021

May 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctorate

Doctorate - Ankara Üniversitesi

October-2020

October 2020

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

January-2020

January 2020

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ankara Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sakarya Üniversitesi

January-2019

January 2019

Academic Staff Examination

Academic Staff Examination - Ankara Üniversitesi

April-2018

April 2018

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

October-2017

October 2017

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2017

July 2017

Post Graduate

Post Graduate - Necmettin Erbakan Üniversitesi

November-2016

November 2016

Doctorate

Doctorate - Bursa Uludağ Üniversitesi