Arş.Gör.

KADRİYE HÖKELEKLİ


İslami İlimler Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Araştırma Alanları

Arap Dili ve Belagati, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - 2020

2016 - 2020

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri