Arş.Gör.

KADRİYE HÖKELEKLİ


İslami İlimler Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

ARAPÇA VE TÜRKÇE ARASINDA TERKİPLERİN ÇEVİRİ SORUNSALI

Ürdün Üniversitesi, Lisansüstü Çalışmalar Fakültesi/ Anadili Arapça Olmayanlar İçin Arapça, Arap Dili Bölümü

2014

2014

Yüksek Lisans

İBN KAYYIM EL-CEVZİYYE VE KUR'AN ANLAYIŞI

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilim, Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü