Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship of presbycusis with cognitive functions

Turk Geriatri Dergisi, cilt.23, ss.75-81, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is resveratrol therapeutic when used to treat allergic rhinitisinitis in rats?

CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE, cilt.39, sa.2, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Conchal compression: is it a new syndrome?

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, sa.8, ss.14440-14446, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mastoid antral ventilation tube; new treatment modality for reccurent otitis media with effusion and its long term results

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.8, sa.4, ss.5774-5780, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thiol-disulphide homeostasis in noncomplicated chronic otitis media

Journal of Contemporary Medicine, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Submucosal lingual schwannoma

Kulak burun boğaz İhtisas dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epiglottun Canlı Sülük Enfestasyonu: Bir Olgu Sunumu

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.149-151, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deep Neck Infection due to Traumatic Intubation: A Case Report

Journal of Emergency Medicine Case Reports, cilt.4, sa.2, ss.55-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Our Results of Functional Endoscopic Surgery in Children with Chronic Rhinosinusitis

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.7-11, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil Kökünde Nadir Görülen Bir Dev Tümör: Amiloidoma

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.265-268, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boyunda Kitle ile Başvuran Hastada İki Ayrı Tanı: Castleman Hastalığı ve Papiller Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.140-144, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ocular Manifestations of Bilateral Ethmoidal Sinus Mucopyocele: Case Report

Turkish Journal of Ophthalmology, cilt.41, ss.354-356, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antrakoanal Polipli 15 Vakanın Gözden Geçirilmesi

Bidder Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.1-4, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksillofasiyal Kırıklar

Bidder Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-8, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tonsillektomide Bipolar Koter Diseksiyon ve Klasik Diseksiyon Tekniklerinin Karşılaştırılması

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.24-30, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sfenoid Sinüs Mukoseline İkincil Abdusens Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu

KBB Forum, cilt.5, sa.2, ss.94-96, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Baş, Boyun Kitlelerine Yaklaşım

Dirim Tıp Dergisi, ss.28-31, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Rinosinüzit Tedavisinde Topikal Nazal Steroidlerin Yeri

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, ss.35-37, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bacteriology of Antrum in Children with Chronic Maxillary Sinusitis

Scandinavian Journal Of Infectious Diseases, cilt.28, sa.3, ss.283-285, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alport Sendromu

Kulak Burun Boğaz Bülteni, cilt.3, sa.1, ss.25-28, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN NASAL POLYPS ETIOPATHOGENESIS AND THE AMOUNT OF BIOFİLM

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİTESİ 7 GÜNCEL BİLGİ BULUŞMALARI, Eskişehir, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2020

endoskopik hipofiz cerrahisi

uluslararası 13. kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahi kongresi, 5 - 07 Nisan 2018

Kronik Otitis Media ve Kronik Sinüzitte Tiyol ­Disülfid Dengesi

13. Türk Rinoloji Kongresi, 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Nazal Polipozisin Nazal Floradaki Potansiyel Patojenler Üzerine Etkisi

13. Türk Rinoloji Kongresi, 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Burun ve Yüz Cildi Tümörleri

13. Türk Rinoloji Kongresi, 5. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Bell Paralizi ile Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Platelet/Lenfosit Oranı İlişkisi

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Nasıl Yapıyorum? Revizyon Septoplasti

12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Transoral Robotik Supraglottik Parsiyel Larenjektomi Sonrası Gelişen Pnömomediastinum

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

ESC'de Anatomik Oryantasyon

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Sjögren Sendromlu Hastada Bilateral Ani İşitme Kaybı

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Behçet Hastalığında Atipik Lokalizasyonlu Larengeal Tutulumu Olan Hasta : Case Report

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Atipik Lokalizasyonlu Hipofarengeal Ülsere Lezyonla Prezente Olan Behçet Hastalığı: Olgu Sunumu

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Konkal Kompresyon: Yeni Bir Sendrom Mu?

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Olgularla Revizyon Rinoplasti

9. Türk Rinoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2013

FIP1L1-­PDGFRA Füzyon Geninin Nazal Polipozis Patogenezinde Rolü Var Mıdır?

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Nazal Polipozis ve Jak2 V617F Mutasyonu

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Bilateral Mastoid Kaviteyi Tutan Langerhans Hücreli Histiositoz: Olgu Sunumu

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Karotid Cisim Tümörlerine Yaklaşımımız

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Timpanoplastide Subklinik Sinüzitin Önemi

1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 2010

Timpanoplasti Ameliyatında Manibrium Mallei Kesilmeli Midir?

9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8 - 10 Nisan 2010

Ortbital Blowout Kırıklarda Transmaksiller Yaklaşım ve Üretral Kateter Balonu

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2009

Bilateral Etmoid Sinüs Mukopyoseli: Olgu Sunumu

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2009

Kronik Sinüzitli 30 Hastada Endoskopik Balon Sinoplasti Sonuçlarımız

5. Ulusal Rinoloji Kongresi, 5th International Consensus Conference on Nasal Polyposis, 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2009

Evaluation and Comparison of Results of Bipolar and Cold Tonsillectomies

6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Congress, 30 Haziran - 04 Temmuz 2007

Timpanoplasti Başarısında Epitimpanik Açıklığın Rolü

29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007

Yeni Kurulan Ankara Atatürk Hastanesi KBB Kliniği Ameliyatlarının Dağılımı

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005

Boyun Kitleleri Sonuçlarımız

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005

Parotis Derin Lob Tümörüne Transoral Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005

Sfenoid Sinüs Mukoseline İkincil Abdusens Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

The Evaluation of the Nose, Nasal Cavity and Airway

All Around the Nose : Basic Science, Diseases and Surgical Management, cingi cemal, bayar muluk nuray, Editör, Springer, Zürich, ss.85-91, 2020

Radyolojik Bağlantılarıyla Genel Anatomi ve Embriyoloji

KBB Sırları, Önerci Metin, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.9-14, 2017

Antimikrobialler ve Farmakoterapi

KBB Sırları, Önerci Metin, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.26-31, 2017

Radyoloji İlişkileriyle Baş Boyun Anatomisi ve Embriyolojisi

KBB Sırları, Önerci Metin, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.57-64, 2017