General Information

Institutional Information: Islami Ilimler Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Kelam Ve Itikadı Islam Mezhepleri Tarihi
Research Areas: Theology