Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

John Rawls’un Adalet Anlayışının Amerikan Siyaset Kuramı ve Felsefesine Katkısı

TYB Akademi, cilt.7, sa.19, ss.103-119, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Savaş Teknolojileri Olarak Fotoğraf ve Görsel Medya: Judith Butler ve Savaş Tertipleri

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum: Eve Dönen Asker, 12 - 14 Eylül 2018

In the Face of Disciplinary Power: A Heideggerian Approach to Embodied Selfhood

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Felsefe Kongresi, 2 - 04 Mayıs 2018

Stranger than Paradise: Tracing Female Immigration Experiences in Contemporary Literature

2nd International Women’s Congress, Milan, İtalya, 9 - 11 Mayıs 2018