Genel Bilgiler

Biyografi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Dr İsmail Erkam Sula, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü’nde tamamladıktan sonra uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans (2011) ve doktora derecelerini (2017) Bilkent Üniversitesi’nden almıştır.  2018-2019 akademik yılında Harvard Üniversitesi "Institute for Quantitative Social Science"ta doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. İlgili araştırma kapsamında başvurduğu "Foreign Policy Analyisis and Quantitative Research Methods" başlıklı araştırma projesiyle  TÜBİTAK BİDEB 2219 Doktora Sonrası Araştırma Burs programından 12 ay burs almaya hak kazanmıştır. Dış politika analizi ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri üzerine uzmanlaşan Dr. Sula doktora tez araştırması kapsamında Türkiye’nin dış politika söylem ve eylemleri hakkında bir veri-seti üretmiştir. Türkiye Dış Politikasında Roller ve Olaylar Veri-seti (Turkish Foreign Policy Roles and Events Dataset-TFPRED) üretiminde liderlerin dış politika konuşmaları ile uluslararası haber raporlarında Türkiye hakkında çıkan olayları bilgisayımsal olarak incelemiş ve söylem ile eylem arasındaki koşutluğu ortaya koyabilecek bir bilgisayar destekli araştırma modeli üretmiştir. Dr. Sula'nın Dış politikada rol kuramı, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler kuramları konuları üzerine SSCI ve ESCI de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası alan endekslerde taranan akademik yayınları bulunmaktadır. Uluslararası Çalışmalar Derneği (International Studies Association-ISA), Amerikan Uluslararası Çalışmalar Derneği (American Political Science Association– APSA), Avrupa Uluslararası Çalışmalar Derneği (European International Studies Association-EISA) gibi profesyonel meslek kuruluşlarına üye olan Dr. Sula halen sosyal bilimlerde veri üretimi ve uluslararası ilişkiler çalışmalarında bilgisayar destekli araştırma yöntemleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Doktora sonrası araştırması sürecinde Harvard Dataverse platformunu inceleme imkanı bulan Dr. İsmail Erkam Sula, Küresel Çalışmalar Platformu Türkiye Sosyal Bilimler Veri Havuzu’nun kurucu-editörlüğünü üstlenmiştir.

Kurum Bilgileri

Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm
Uluslararası ilişkiler
Ana Bilim Dalı
Uluslararası ilişkiler

İletişim