Prof. HÜSEYİN TUTAR


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: Huseyin Tutar

Metrics

Publication

37

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Hüseyin Tutar Kırıkkale Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, Kars Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerini kapsayan Serhat Kalkınma Ajansı'nın kurucu genel sekreterliğini yaptı. 2010-2013 Bölge Planı'nda üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Houston/Teksas'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda eğitim ataşesi ve Washington D.C'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde eğitim müşaviri olarak çalıştı. ABD yükseköğretim kurumlarında dil eğitimi alan ve yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerden sorumluydu. Dr. Tutar'ın uzmanlık alanları (uzmanlık) alan bilgisine dayalı ve uygulama odaklıdır. Uluslararası öğrenci hareketliliği, uluslararası öğrencilerin akademik ve kültürel adaptasyonu, Eğitim Yönetimi Liderliği, Bölge Planlama; Sivil Toplum Kuruluşları, İç Göçün Etkileri ve Proje Döngüsü Yönetimi en çok odaklanılan konulardır.

Education Information

2002 - 2006

2002 - 2006

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Middle East Technical University, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

INTERNATIONAL STUDENTS AND THEIR EXPERIENCES OF ACCULTURATIVE STRESS IN TURKISH UNIVERSITIES

TUTAR H.

11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Muş, Turkey, 4 - 06 March 2023, pp.8-9

2023

2023

KALKINMA AJANSLARININ YEREL AKTÖRLER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

TUTAR H.

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Rize, Turkey, 3 - 05 March 2023, pp.18

2023

2023

THE EFFECT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES ON THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION

TUTAR H.

6. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, Turkey, 25 - 26 February 2023, pp.189-190

2011

2011

Serhat Bölgesi'nin Kalkınmasında Yeni Bir Soluk: Lojistik

TUTAR H., AYDOĞDU B.

III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, 21 October 2011, pp.343-361

2016

2016

Kent Ekonomi Forumu Gözüyle Çorum 2023 Vizyonu

BARCA M., TUTAR H., DÖVEN M. S.

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016

2013

2013

Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Kalkınma Ajansları ve STK’lar: TRA2 Bölgesi Örneği

TUTAR H., AVCİL C.

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Elazığ, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.795-809

2011

2011

SERHAT İLLERİNİN FIRSAT ve GERÇEKLERİ

TUTAR H.

ULUSLARARASI KAŞGAR’DAN ENDÜLÜS’E TÜRK - İSLÂM ŞEHİRLERİ SEMPOZYUMLARI GAZİ KARS ŞEHRENGİZİ, 29 - 31 October 2011, pp.51-64

2010

2010

ANADOLU'DA KALKINMA AJANSLARI ve RESTORASYON

TUTAR H.

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ II, 16 - 17 December 2010, pp.24-28

2009

2009

Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısının Açılmasına İlişkin Bir Kamuoyu Araştırması: Kars Örneği

NİŞANCI Ş., TUTAR H.

Uluslararası IV. Türk Dış Politikası Sempozyumu, Kars, Turkey, 29 - 30 April 2009

2009

2009

Bir Kültürel Diplomasi Örneği Olarak Büyük Öğrenci Projesi

TUTAR H.

Uluslararası IV. Türk Dış Politikası Sempozyumu, 29 - 30 April 2009

Books & Book Chapters

2023

2023

Kültürel Temas ve Küreselleşme Bağlamında Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Görünümü

Tutar H.

in: Çokkültürlülük Fragmanları, Ahmet Faruk YILDIRIM, Editor, ÇİZGİ KİTAP EVİ, Konya, pp.181-200, 2023 Creative Commons License