Assoc. Prof.HÜSEYİN TUTAR


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Biography

Doç. Hüseyin Tutar Kırıkkale Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, Kars Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır illerini kapsayan Serhat Kalkınma Ajansı'nın kurucu genel sekreterliğini yaptı. 2010-2013 Bölge Planı'nda üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Houston/Teksas'taki Türkiye Başkonsolosluğu'nda eğitim ataşesi ve Washington D.C'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde eğitim müşaviri olarak çalıştı. ABD yükseköğretim kurumlarında dil eğitimi alan ve yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerden sorumluydu. Dr. Tutar'ın uzmanlık alanları (uzmanlık) alan bilgisine dayalı ve uygulama odaklıdır. Uluslararası öğrenci hareketliliği, uluslararası öğrencilerin akademik ve kültürel adaptasyonu, Eğitim Yönetimi Liderliği, Bölge Planlama; Sivil Toplum Kuruluşları, İç Göçün Etkileri ve Proje Döngüsü Yönetimi en çok odaklanılan konulardır.

Education Information

2002 - 2006

2002 - 2006

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Middle East Technical University, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Amerikan Üniversitesinin Ruhu: Protestan Kuruluştan Kurumsallaşmış İnançsızlığa

TUTAR H.

Tezkire Dergisi, vol.30, no.77, pp.115-128, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Sınır Kapılarının Girişimcilik Kültürü Üzerine Etkisi: Iğdır Örneği

KAPU H., TUTAR H.

ÖNERİ, vol.11, no.41, pp.115-132, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

TRA2 Bölgesinden İstanbula Göç Hareketlerinin Nedenlerine İlişkin Bir Araştırma

TUTAR H., ÖZYAKIŞIR D.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, vol.1, no.47, pp.31-58, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Sosyal Değişme, Bütünleşme ve Çözülme Bağlamında Toplumda Farklı Kültür ve Anlayışların Yeri ve Önemi

TÜRKKAHRAMAN M., TUTAR H.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-16, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Kırgızlarda Akrabalık Terminolojisi ve Akrabalık İlişkileri

TUTAR H.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.155-169, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Kırgızistan'daki Son Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme

TUTAR H.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.169-181, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2011

2011

Serhat Bölgesi'nin Kalkınmasında Yeni Bir Soluk: Lojistik

TUTAR H., AYDOĞDU B.

III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, 21 October 2011, pp.343-361

2016

2016

Kent Ekonomi Forumu Gözüyle Çorum 2023 Vizyonu

BARCA M., TUTAR H., DÖVEN M. S.

Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 28 - 30 April 2016

2013

2013

Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Kalkınma Ajansları ve STK’lar: TRA2 Bölgesi Örneği

TUTAR H., AVCİL C.

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Elazığ, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.795-809

2011

2011

SERHAT İLLERİNİN FIRSAT ve GERÇEKLERİ

TUTAR H.

ULUSLARARASI KAŞGAR’DAN ENDÜLÜS’E TÜRK - İSLÂM ŞEHİRLERİ SEMPOZYUMLARI GAZİ KARS ŞEHRENGİZİ, 29 - 31 October 2011, pp.51-64

2010

2010

ANADOLU'DA KALKINMA AJANSLARI ve RESTORASYON

TUTAR H.

KARGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ II, 16 - 17 December 2010, pp.24-28

2009

2009

Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısının Açılmasına İlişkin Bir Kamuoyu Araştırması: Kars Örneği

NİŞANCI Ş., TUTAR H.

Uluslararası IV. Türk Dış Politikası Sempozyumu, Kars, Turkey, 29 - 30 April 2009

2009

2009

Bir Kültürel Diplomasi Örneği Olarak Büyük Öğrenci Projesi

TUTAR H.

Uluslararası IV. Türk Dış Politikası Sempozyumu, 29 - 30 April 2009

Books & Book Chapters