Genel Bilgiler

Biyografi

Halil Rahman Açar Yüksek Lisans ve Doktorasını ODTÜ’de tamamladı. Oxford ve Warwick üniversiteleri Felsefe Bölümlerinde akademik araştırmacı olarak bulundu. Felsefe, Sosyal İlimler ve İlahiyat alanında Türkçe ve İngilizce yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümünde bilgi, eleştirel düşünme, metafizik,  bilim ve teknoloji felsefesi dersleri vermektedir.

Eserleri:

1Açar, Halil Rahman  (2018). Karl Popper ve Metafizik, Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

2- Açar, Halil Rahman (2017). 4 Philosophers 4 Themes, Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

3- Açar, Halil Rahman (2008). Is Scientific Knowledge Rational. İstanbul: İnsan Publications.

Kitap Bölümü:

1-Açar, Halil Rahman (2019). “Türkiye’de Bilim Hikmetinin İhmal Edilen Disiplini: Bilim Felsefesi ”, Fuat Sezgin Anısına Bilim Tarihine Yeni Bakışlar kitabı içinde(s.55-61). Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları.

2-Açar, Halil Rahman (2019). “Eğitimimizin Geleceği: Hikmet+Bilgi Birlikteliğinde”, Türkiye Eğitim Vizyonu Üzerine Değerlendirmeler kitabı içinde (s.18-21). Pegem Akademi Yayını.

3-Açar, Halil Rahman (2019). “Müslümanların Erken Dönem Anlama Çalışmaları Tefsir Olarak Adlandırılabilir mi? ”, Kur’an ve Yorumu-İlk Üç Yüz Yıl-1 kitabı içinde(33-38). Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

4-Açar, Halil Rahman (2013). “Vahyedilmiş Bilgi Olarak Kur'an'ı Araştırma Üzerine Bazı Uyarılar”, 1. Uluslararası Kur'an'ı Yeniden Düşünme İlmi Toplantısı (s. 139-150). Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

5-Açar, Halil Rahman (2010). “Hesabı Verilebilir Öğretim”, Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu kitabı (s. 299-301). Ankara.

6-Açar, Halil Rahman (2010). "Qur'anic Worldview Deserves More Research", Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu Interpreted kitabı içinde (s.53-63).Malasia: llUM Press. Ed. Anis Malik Thoha. 

7-Açar, Halil Rahman (2005). "Etik Devlet Anlayışı Bir Çözüm Olabilir mi?", HFSA (s. 167-170) içinde.

8-Açar, Halil Rahman (2004). "Kant Epistemolojisinde Matematiksel Nesnelerin Statüsü", (Ed. Ş. U. vd.) Matematik, Felsefe ve Mantık (349-356) kitabı içinde. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını.

9-Açar, Halil Rahman (2003). “Akıldışılık”, Felsefe Ansiklopedisi (s. 206-209) içinde. İstanbul: Etik Yayınları.

10-Açar, Halil Rahman (2003). “Araçsal Akıl”, Felsefe Ansiklopedisi (s. 524-528) içinde. İstanbul: Etik Yayınları.

11-Açar, Halil Rahman (2002). "Bilgisel (Epistemik) Normlar", (Ed. Ş. Yalçın) Bilgi ve Değer (83-90) kitabı içinde. Vadi Yayınları.

12-Açar,  Halil Rahman (1997). "Eğitim Felsefemizin Oluşumu", Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi kitabı (235-245) içinde. YYÜ Eğitim Fakültesi Yayınları.

13-Açar, Halil Rahman (1995). "Eğitim Felsefemiz Açısından Nefs Kavramının Önemi ve Bilgisel Yönü", Türkiye 1. Eğitim Felsefesi Kongresi kitabı (235-245) içinde, YYÜ Eğitim Fakültesi Yayınları.

Editörlükler:

1- Açar, Halil Rahman (2019). (Ed.). Kur’an ve Yorumu-İlk Üç Yüz Yıl-1-, Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

2- Açar, Halil Rahman (2019). (Ed.). Kur’an ve Yorumu-İlk Üç Yüz Yıl-2-, Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

3- Açar, Halil Rahman. (2018). (Ed.). Divorce According the Qur’an, Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

4- Açar, Halil Rahman. (2018). (Ed.). Platondan Günümüze İktidar Seçkinleri, Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

5- Açar, Halil Rahman (2018). (Ed.) Toplumsal Birlikteliğin Temel Etik Gereksinimleri. Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

6-Açar, Halil Rahman (2018). (Ed.). Modern Doğal Hak Kuramı ve Spinoza, Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

7-Açar, Halil Rahman (2017).(Ed.). Epistemology under investigation, Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

8-Açar, Halil Rahman (2017).(Ed.). Şafak Ural ve Pozitivizm. Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

9-Açar, Halil Rahman (2013).(Ed.). Special Issue: Rethinking the Qur’ān, Journal of al-Bayān

10-Açar, Halil Rahman (2013).(Ed.). 1. Uluslararası Kur’ān’ı Yeniden Düşünme İlmi Toplantısı 3-5 Mayıs 2013. Ankara: İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını.

11-Açar, Halil Rahman (2010).(Ed.). Küreselleşme Sürecinde Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu: 6-8 Mart 2009:  Philosophical Dimension of Educational Problems in the Globalazition Process 6-8 March 2009. Ankara: Eğitim-Bir-Sen Yayını.

12- Açar, Halil Rahman (1996). (Ed.). Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi 23-26 Ekim 1996. Van: YYÜ Eğitim Fakültesi Yayını.

13- Açar, Halil Rahman (1994). (Ed.). Türkiye 1. Eğitim Felsefesi Kongresi 5-8 Ekim 1994. Van: YYÜ Eğitim Fakültesi Yayını.

 

Kurum Bilgileri

Birim
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Felsefe
Ana Bilim Dalı
Sistematik Felsefe ve Mantık

İletişim

E-posta
hrahmanacar@ybu.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.aybu.edu.tr/hrahmanacar
İş Telefonu
+90 312 906 1467
Ofis
A-252
Posta Adresi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Ofis: A-252 Esenboğa-Ankara