Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1995 - 1998 Tıpta Uzmanlık

    Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1998 Tıpta Uzmanlık

    Kronik demir sorbitol uygulanan sıçanlarda karaciğer hücrelerinin incelenmesi

    Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi