Education Information

Education Information

  • 1995 - 1998 Expertise In Medicine

    Ankara University, Ankara Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

  • 1998 Expertise In Medicine

    Kronik demir sorbitol uygulanan sıçanlarda karaciğer hücrelerinin incelenmesi

    Ankara University, Ankara Faculty Of Medıcıne