General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Research Areas: Law, Criminal and Criminal Procedure Law

Names in Publications: Hakan A. Yavuz

Biography

Akademik


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2002 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesinde “Türk Ceza Kanununda Dolandırıcılık Suçu” isimli teziyle 2004 yılında, doktorasını Gazi Üniversitesinde “Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik” isimli teziyle 2011 yılında tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını 2014-2018 yılları arasında Hollanda’da Leiden Üniversitesi ve Amsterdam Vrije Üniversitesinde yapmıştır. 

2012-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinin New Jersey eyaletinde bulunan Fairleigh Dickinson Üniversitesi ELS Dil Merkezinde bir yıl süreyle akademik İngilizce eğitimi almıştır.

2021 yılı Eylül ayında Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen jürinin oybirliğiyle Doçent unvanına layık görülmüştür. 


Mesleki


2002-2004 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 

2004-2006 yılları arasında tamamladığı hâkimlik/savcılık stajı sonrasında, 2006-2008 yılları arasında Erzurum Şenkaya Cumhuriyet savcılığı, 2008-2011 yılları arasında Çorum Alaca Cumhuriyet savcılığı, 2011-2014 yılları arasında Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 

2014-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Lahey Büyükelçiliği nezdinde adalet müşaviri olarak diplomatik görevde bulunmuştur.

2018-2019 yılları arasında bir süre Adalet Bakanlığı tetkik hâkimi olarak görev yaptıktan sonra, Haziran 2019’da Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmış, Mart 2023'e kadar bu görev kapsamında gümrük kaçakçılığı, terör, örgütlü suçlar ve malvarlığına karşı suçlara ilişkin tebliğname yazma görevi bulunan bölümlerde çalışmıştır. 

15 Mart 2023 itibariyle yargıdaki görevinden kendi isteği ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun muvafakatiyle ayrılarak öğretim üyeliğine geçmiştir.

Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ceza ve ceza muhakemesi hukuku ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda Türkiye Adalet Akademisinde misafir öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir. 

-------

Ceza adalet sisteminde alternatif çözüm yöntemleri ve alternatif yaptırım biçimleri, ceza infaz ve denetimli serbestlik uygulamaları, onarıcı adalet, savcılık kurumu, uluslararası ceza hukuku, uluslararası adli yardımlaşma, kaçakçılık suçları, malvarlığına karşı suçlar, terör suçları ve örgütlü suçlar konuları üzerinde akademik çalışmalar yapmaktadır.

2023 yılında yayımlanan "Uygulamada Kaçakçılık Suçları", 2020 yılında ilk, 2021 yılında ikinci baskısı yayımlanmış olan "Ceza Muhakemesinde Kovuşturmaya Alternatif Yöntemler"  ve 2018 yılında yayımlanmış olan “Ceza İnfaz Sistemi ve Denetimli Serbestlik” isimli kitaplarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmış çok sayıda makale ve bilimsel tercüme çalışmaları ile ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve konferanslarda Türkçe ve İngilizce dillerinde sunularak yayımlanan çok sayıda akademik tebliği bulunmaktadır. 

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku, uluslararası ceza hukuku, kriminoloji, viktimoloji, ceza adalet sistemleri, ceza infaz sistemleri, onarıcı adalet, hapsetmeye alternatifler ve denetimli serbestlik konularında Hollanda, Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, Norveç, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerde yapılan çok sayıdaki seminer ve eğitim programına katılmıştır. Yurt dışında yapılan çok sayıdaki uluslararası toplantıda ülke temsilcisi ve Türk delegasyonunun bir üyesi olarak ülkemizi temsil etmiştir. 

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu yedek üyesi, Adalet Bakanlığı Ceza Hukuku Bilim Komisyonu üyesi, Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) ve Avrupa Kriminoloji Topluluğu (EUROCRIM) üyesi olup ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Hollandaca (Dutch) bilmektedir.

Contact

Other Email
hayavuz@gmail.com
Email
hayavuz@aybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/hayavuz
Office
https://twitter.com/hakanayavuz