Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnsanın Doğaya Katkısının Bir Örneği Olarak Kuşbazlık: Ankara-Çubuk Sahası

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II.Uluslararası Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

21. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Yapı ve Muhteva

2. Uluslararası Sosyal BilimlerKongresi (INCSOS 2018 Al-Quds-KudüsCongress-Kongresi) Kudüs, 23 - 25 Mart 2018

Radyoda Âşık Programları ve Elektronik İcra Yapısı Üzerine Bir İnceleme

RESSCONGRESS (Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu) Bandırma-Balıkesir, 3 - 05 Kasım 2017

Gılgamış Destanı’nda Kaos’tan Kozmos’a Bir Yöneliş

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 20 - 22 Eylül 2010

Çorum daki Geleneksel Mesleklerin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 4 - 06 Ağustos 2008, cilt.2, ss.1272-1273

İstanbul da Bulunan Sahabe Kabirleri Üzerine Halkbilimsel İnceleme

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Bildiriler, 4 - 06 Ağustos 2008, cilt.2, ss.1284-1285

Kitap & Kitap Bölümleri

Gülsüm Kahraman (Âşık Gülsüm)

Sazın ve Sözün Sultanları Yaşayan Halk Şairleri V, TURAN, F. AHSEN VD., Editör, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, ss.193-203, 2011

Gazi Barışcan (Ozan Barışcan)

Sazın ve Sözün Sultanları Yaşayan Halk Şairleri VIII, TURAN, F. AHSEN vd., Editör, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, ss.105-117, 2011

Mesut Mutluer (Ozan Mutluer)

Sazın ve Sözün Sultanları Yaşayan Halk Şairleri VIII, TURAN, F. AHSEN vd., Editör, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, ss.293-308, 2011

Sürmelican Kaya (Sürmelican)

Sazın ve Sözün Sultanları Yaşayan Halk Şairleri V, TURAN, F. AHSEN vd., Editör, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, ss.450-462, 2011

Gönüllü Coşkun (Âşık Gönüllü Coşkun)

Sazın ve Sözün Sultanları Yaşayan Halk Şairleri VIII, TURAN, F. AHSEN vd., Editör, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, ss.118-128, 2011