Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genç Sporcularda 2 Farklı Crossfit Antrenman Modelinin Karşılaştırılması

akdeniz üniversitesi spor bilimleri dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basketbolda Farklı Gruplama Yöntemleriyle Oynanan Dar Alan Oyunlarının Egzersiz Şiddetlerinin Karşılaştırılması

Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.134-143, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Oyunları Çalışmalarının Kız Çocuklarda Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HALK OYUNLARI ÇALIŞMALARININKIZ ÇOCUKLARDA REAKSİYON ZAMANI ÜZERİNE ETKİSİ

İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recovery levels after eccentrıc and concentrıc loadıng ın maxımal force

The Journal of Physical Therapy Science, cilt.28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPARISON OF MAX VO2 LEVELS OF ELIT AND DEAF FOOTBALLERS

İNTERNATİONAL JOURNAL OF SPORT STUDIES, cilt.2, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri